UPUTE ZA UPIS U PRVU GODINU  PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SANITARNO INŽENJERSTVO AKAD. GOD. 2020./2021. (JESENSKI ROK)
 
SVE DOKUMENTE ZA UPIS (prema popisu u nastavku) kandidati trebaju čitko ispuniti.

ISPUNJENI / SKENIRANI DOKUMENTI dostavljaju se ELEKTRONIČKOM POŠTOM u privitku povezani u RAR ili ZIP arhivu, pod nazivom prezime_ime.rar ili prezime_ime.zip na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Elektroničku poštu potrebno je dostaviti 18.09.2020., a najkasnije do 21.09.2020. do 13,00 sati.

Sadržaj elektroničkog dopisa:
Predmet (Subject): PREZIME IME UPISI SANITARNO INŽENJERSTVO
Naznaka: UPISI 2020/2021, Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo, 1. GODINA
IME I PREZIME kandidata:
Upisni broj kandidata:
Redni broj kandidata na rang listi:
Broj telefona kandidata (kontakt prilikom provjere dokumenata):
 
STUDENTSKA REFERADA po dostavi elektroničkog dopisa i dokumentacije provodi PROVJERU DOKUMENATA i elektroničkom poštom obavještava kandidata o ažuriranju dokumenata i statusu upisa (u razdoblju 18.09.-21.09.2020.).  
 
NA DAN DOBIVANJA OBAVIJESTI o izvršenom ažuriranju dokumenata KANDIDAT JE DUŽAN PREPORUČENOM POŠILJKOM – POŠTOM DOSTAVITI  SVU ORIGINALNU DOKUMENTACIJU
(uključujući uplatnicu školarine/upisnine, potvrdu o bankovnoj transakciji) na adresu: 

Medicinski fakultet u Rijeci, Služba za studentske poslove
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
Naznaka: UPISI 2020/2021 Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Po primitku originalne dokumentacije student će biti u cijelosti upisan i elektroničkom poštom obaviješten o obavljenom upisu.

 


DOKUMENTI ZA UPIS
 
Dostavljaju se čitko popunjeni, a obrasci pod točkom 1., 2., 4., 9., 10. i 11. i vlastoručno potpisani
 
1. MATIČNI LIST – na obrazac zalijepiti sliku 
Maticni_list-Primjer.pdf
Maticni list-Obrazac.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Maticni_ list.pdf  
 
2. PRIJAVNI LIST 
Prijavni list-Primjer.pdf
Prijavni list-Obrazac.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Prijavni_ list.pdf

3. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
naziv datoteke: prezime_ime_Osobna_iskaznica.pdf
 
4. FOTOGRAFIJA I POTPIS za smartX iskaznicu 
- na obrazac zalijepiti fotografiju veličine 4 x 6 cm, a potpis crnim flomasterom, te popuniti traženo (originalni obrazac poslati poštom, a skenirani/slikan elektroničkom poštom) 
Fotografija i potpis-Primjer.jpg
Fotografija i potpis-Obrazac.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Fotografija.jpg / jpeg
 
5. POTVRDA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI izdana od liječnika školske medicine 
Potvrda nadleznog skolskog lijecnika-Sanitarno inzenjerestvo.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Zdravstvena_potvrda.pdf
 
6. UPLATNICA za upisninu - uplata upisnine u visini 380,00 kn, uplaćene na IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci:  HR9323600001101410222, model plaćanja HR67, Poziv na br. OIB kandidata-19, opis plaćanja: upisnina  (primjer uplatnice) 
Uplatnica upisnina u prvu godinu-Primjer.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Uplatnica_ upisnina.pdf
 
7. UPLATNICA za školarinu za kandidate koji se upisuju u statusu „stranac“ (non-EU) u iznosu od 27.720,00 kuna ili kandidate koji imaju imaju obvezu uplate pune školarine jer su već koristili pravo redovitog studiranja na teret MZO-a RH/EU u iznosu od 9.240,00 kuna. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222, model plaćanja HR67, poziv na broj kod uplate školarine ovisno o studijskom programu kojeg se upisuje (za Sanitarno inženjerstvo: OIB kandidata-25) 
Uplatnica Sanitarno inzenjerstvo RH EU-Primjer.pdf
Uplatnica Sanitarno inženjerstvo STRANCI-nonEU-Primjer.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Uplatnica_ skolarina.pdf
 
8. POTVRDA O PREBIVALIŠTU - za ostvarivanje više razine prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti: 

Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, te za studente čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (otoci Cres, Krk, Lošinj i Rab, gradovi Crikvenica, Čabar, Delnice, Novi Vinodolski i Vrbovsko, te općine Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i vinodolska općina). Priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani. 
Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
naziv datoteke: prezime_ime_Potvrda_ prebivaliste.pdf
 
9. OBRAZAC PRIJAVE IZBORNIH PREDMETA 
Prijava izbornih predmeta  1. godina  2020_PSSI-Obrazac.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Izborni_predmeti.pdf


10. UGOVOR O REDOVITOM STUDIRANJU – DVA potpisana primjerka ugovora o redovitom studiranju 

11. DOKAZ O POSEBNOM STATUSU studenta, ukoliko je kandidat stekao takav status prilikom upisa (prema Natječaju) 
naziv datoteke: prezime_ime_Poseban_ status.pdf
 
12. OVJERENA ISPISNICA - Kandidati koji su već studirali u statusu redovitog studenta, te 2020./2021. ak. god. upisuju prvu godinu nekog od studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, obvezni su dostaviti ovjerenu ispisnicu (potvrdu) prethodnog visokog učilišta o datumu upisa u prvu godinu studija i broju ostvarenih ECTS-a u svakoj akademskoj godini do završetka ili ispisivanja sa studija (u svrhu utvrđivanja prava na subvenciju od strane MZO-a) 
naziv datoteke: prezime_ime_ Ispisnica.pdf
 
13. POTVRDA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, kandidati - strani državljani obvezni su priložiti potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka) 
naziv datoteke: prezime_ime_Potvrda_OIB.pdf
 

 
Veličina datoteke arhive (privitak ZIP ili RAR) smije biti najviše 20 MB. U slučaju da skeniranjem dobijete datoteke većeg obima, molimo  upotrijebite alate za sažimanje PDF datoteka npr. SmallPdf (https://smallpdf.com/compress‐pdf) ili iLovePDF (https://www.ilovepdf.com/compress_pdf), kako bi veličina cijele arhive odgovarala zadanim parametrima.
 
 
Tijekom upisa od 18.09 – 21.09.2020. od 08,00 – 16,00 sati, dodatna pojašnjenja moguće je dobiti na telefone:

Mob1: 091 9826430,
Mob2: 091 5609359,
Mob3: 091 5396130
 
 


VAŽNO! 
 
Pristupniku će zemaljskom poštom biti poslan korisnički račun AAI@EduHr. Pristupnik je odmah po primitku pošiljke dužan aktivirati korisnički račun i  promijeniti zaporku. Zaporka postaje nevažeća nakon 2 dana od izdavanja računa, što će značiti potrebu za ponovnim izdavanjem računa. Korisnik prilikom pokušaja prijave na bilo koju aplikaciju unutar sustava putem SSO servisa dobiva obavijest o isteku zaporke i preusmjerava se na središnje sučelje za promjenu zaporke. 
Zaporku je moguće promijeniti na poveznici: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke 
 
Nakon aktiviranja korisničkog računa, pristupnik putem sustava e‐Građani može dobiti potvrdu o statusu studenta odnosno upisanoj prvoj godini studija (poveznica:  https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html u dijelu: Dostupne e‐usluge ‐> Odgoj i obrazovanje ‐> e‐Zapis o statusu studenta).Ispunite 

Sportski obrazac

 
.