Izrada diplomskog / završnog rada studenata

  IZRADA DIPLOMSKOG / ZAVRŠNOG RADA STUDENATA


 

Dokumenti (upute i obrasci) za korištenje informatičkog programa "Turnitin" za provjeru izvornosti završnih i diplomskih radova, te doktorskih disertacija (Odluka Fakultetskog vijeća od 17.02.2015.):

a) Zahtjev za dobivanjem ovlasti za ulazak u mrežni sustav za provjeru podudarnosti tekstova "Turnitin"

b) Upute za korištenje mrežne usluge "Turnitin" za NASTAVNIKE

c) Upute za korištenje mrežne usluge "Turnitin" za STUDENTE

d) Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada