Poslijediplomski studiji: doktorski i specijalistički / trajna izobrazbaPOSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJI 


Prijava teme doktorske disertacije 
 
Uputa za prijavu teme doktorske disertacije
Prijava teme doktorske disertacije (obrazac)
Životopis (obrazac; hrv.) 
Životopis (obrazac; engl.)
Zahtjev za promjenu teme
Zahtjev za promjenu mentora
Ocjena teme doktorske disertacije
Uvjeti za prijavu teme doktorske disertacije – Cochrane 
 


Doktorska disertacija
 
Uputa za oblikovanje, ocjenu i javnu obranu doktorske disertacije
Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije 
Zahtjev za odgodu javne rasprave 
Izjava o objavljenim CC radovima 
Izjava o objavljenim WoS Core Collection radovima 
Izvješće mentora / komentora o provedenoj provjeri izvornosti rada 
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama - Neslužbeni pročišćeni tekst 
Odluka o prihvaćanju radova objavljenih u supplement-ima časopisa Collegium Antropologicum u postupku stjecanja doktorata znanosti 
 

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI 


Naputak o oblikovanju završnog rada na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Menadžment u zdravstvu 

TRAJNA IZOBRAZBA

 
.