Fakultetsko vijeće

ŠEFOVI/ICE (PROČELNICI/CE) KATEDRI I PREDSTOJNICI ZAVODA

1. Prof.dr.sc. MAJA  ABRAM, dr.med.
     zamjenica  doc.dr.sc. MATEJA OŽANIČ, dipl.sanit.ing.
2. Prof.dr.sc. SANJA BALEN, dr.med.
     zamjenik/ca                   
3. Izv. prof.dr.sc. INGRID BELAC-LOVASIĆ, dr.med.
     zamjenik/ca
4. Izv.prof.dr.sc. MARGITA BELUŠIĆ-GOBIĆ, dr.med.
     zamjenik/ca
5. Prof.dr.sc. LIDIJA BILIĆ-ZULLE, dipl.ing.med.biokemije    
     zamjenica doc.dr.sc. KSENIJA BAŽDARIĆ, dipl.psih.prof.
6. Doc. dr. sc. TATJANA BOGOVIĆ CRNČIĆ, dr. med. 
   zamjenica izv.prof.dr.sc. SVJETLANA GRBAC-IVANKOVIĆ, dr.med.
7. Izv.prof.dr.sc. TAMARA BRAUT, dr.med.       
    zamjenik BLAŽEN MARIJIĆ, dr.med.
8. Prof.dr.sc. TEDI CICVARIĆ, dr.med.
     zamjenik izv.prof.dr.sc. IGOR MEDVED, dr.med. 
9. Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.
     zamjenik izv.prof.dr.sc. VALTER STEMBERGA, dr.med.
10. Izv. prof. dr. sc. INES DIMINIĆ-LISICA, dr. med.   
     zamjenica doc.dr. sc. BRANISLAVA POPOVIĆ, dr. med.
11. Prof.dr.sc. ROBERT DOMITROVIĆ, dipl.ing.med.biokemije
       zamjenica izv.prof.dr.sc.GORDANA ČANADI JUREŠIĆ, dipl.ing.                                                     
12. Prof.dr.sc. HERMAN HALLER, dr.med.
      zamjenik doc.dr.sc.ALEKS FINDERLE, dr.med.
13. Prof. dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ, dr.med.
       zamjenica izv.prof.dr.sc. GORDANA STARČEVIĆ- KLASAN, dr. med.  
14. v.d. Prof.dr.sc. STIPAN JONJIĆ, dr.med.             
       zamjenik/ca    
15. Prof.dr.sc. MARIJA KAŠTELAN, dr.med.
       zamjenica izv.prof.dr. LARISA PRPIĆ MASSARI, dr.med.   
16. Prof.dr.sc. OLIVERA KOPRIVNJAK, dipl.ing.
       zamjenica doc.dr.sc. VALERIJA MAJETIĆ GERMEK, dipl.sanit.ing.
17.  Prof. dr. sc. DAMIR KOVAČEVIĆ, dr.med.
       zamjenica prof.dr.sc. MAJA MERLAK, dr.med.                                                    
18. Prof. dr. sc. DARKO LEDIĆ, dr.med.   
       zamjenik/ca
19. Prof.dr.sc. PERO LUČIN, dr.med.
      zamjenica doc.dr.sc. TAMARA GULIĆ, mag. biol.                                              
20. Prof.dr.sc. VLADIMIR  MIĆOVIĆ, dr.med.
       zamjenica izv. prof. .dr.sc.SANDRA PAVIČIĆ-ŽEŽELJ, dipl.sanit.ing.
21. Prof.dr.sc. DAMIR MILETIĆ, dr.med.          
        zamjenica izv.prof.dr.sc. MELITA KUKULJAN, dr.med.
22. v.d. Prof. dr. sc. ELVIRA MUSTAĆ, dr.med.
        zamjenica doc.dr.sc. EMINA BABAROVIĆ, dr.med.
23. Prof.dr.sc. AMIR MUZUR, dr.med.
       zamjenica doc.dr.sc.VANJA PUPOVAC, prof.                  
24. Prof.dr.sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr.med.   
     zamjenica doc.dr.sc.NINA PEREZA,dr.med.                                                    
25. Prof.dr.sc. IVICA PAVIĆ, dr.med.    
      zamjenica doc.dr.sc. IRENA SLAVULJICA, dr.med.
26. Prof. dr. sc. VIKTOR PERŠIĆ, dr.med.   
       zamjenik  doc.dr.sc. RAJKO MIŠKULIN, dr.med.
27. Prof.dr.sc. JELENA ROGANOVIĆ, dr.med.             
      zamjenik/ca                   
28.  Prof. dr. sc. GORDANA RUBEŠA, dr.med.    
       zamjenica doc. dr. sc. DANIELA PETRIĆ, dr. med
29. Prof.dr.sc. TEA SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, dr.med.
     zamjenik/ca                        
30. Prof.dr.sc. BRANKO ŠESTAN, dr.med.   
     zamjenik izv. prof. dr. sc. VELJKO ŠANTIĆ, dr. med.  
31. Izv.prof.dr.sc. JOSIP ŠPANJOL, dr.med.
      zamjenik izv.prof.dr.sc. ROMANO OGUIĆ, dr.med. 
32. Prof.dr.sc. ALAN ŠUSTIĆ, dr.med.   
      zamjenica izv.prof.dr.sc.VLATKA SOTOŠEK, dr.med.     
33. Prof.dr.sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, dr.med.   
       zamjenica doc.dr.sc. SLAĐANA BURSAĆ, dipl.sanit.ing.
34. Doc. dr. sc. VLADIMIRA VULETIĆ, dr. med.
       zamjenica izv. prof. dr. sc. MIRA BUČUK, dr. med.   
35. Prof.dr.sc. LUKA ZAPUTOVIĆ, dr.med.               
       zamjenik prof.dr.sc.DAVOR ŠTIMAC, dr.med.
36. Izv.prof.dr.sc. GORDANA ŽAUHAR, prof.
       zamjenica dr.sc. ĐENI SMILOVIĆ RADOJČIĆ, prof.mat. i fiz.
37. Prof. dr. sc. GORDANA ŽUPAN, dr.med.
       zamjenica izv. prof.dr.sc.KRISTINA PILIPOVIĆ, dr.med.
 
DEKAN
 
38. Prof.dr.sc.  TOMISLAV RUKAVINA, dr.med. 
 
PRODEKANI
 
39. Prof.dr.sc. IVANA MARIĆ, dr.med.            
40. Prof.dr.sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr.med.   
41. Izv.prof.dr.sc. BRIGITA TIĆAC, dr.med.
42. Prof.dr.sc. ZLATKO TROBONJAČA, dr.med.
 

REDOVITI PROFESORI 
 
43. Prof.dr.sc. SNJEŽANA BAJEK, dr.med.     
44. Prof.dr.sc. SRĐAN BANAC, dr.med.
45. Prof.dr.sc. VESNA BARAC-LATAS, dr.med.      
46. Prof.dr.sc. BRANKA BLAGOVIĆ,dipl.ing.     
47.Prof.dr.sc. ALAN BOSNAR, dr.med. 
48. Prof.dr.sc. INES BRAJAC, dr.med. 
49. Prof.dr.sc. BOJANA BRAJENOVIĆ-MILIĆ, dipl.ing. 
50. Prof.dr.sc. ALENA BURETIĆ-TOMLJANOVIĆ, dipl.ing.
51. Prof.dr.sc. RENATA DOBRILA DINTINJANA, dr.med.   
52. Prof.dr.sc. ŠTEFICA DVORNIK, dipl.ing.med.biochem.  
53. Prof.dr.sc. SENIJA EMINOVIĆ,dr.med.
54. Prof.dr.sc. TANJA FRANČIŠKOVIĆ, dr.med.      
55. Prof.dr.sc. NADA GOSIĆ, dipl.politolog      
56. Prof.dr.sc. GORDAN GULAN, dr.med.   
57. Prof.dr.sc. KSENIJA JURINOVIĆ, dr.med.  
58. Prof.dr.sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ-ERŽEN, dr.med.
59. Prof.dr.sc. BRANKO KOLARIĆ, dr. med.    
60. Prof.dr.sc. DRAŽEN KOVAČ, dr.med.     
61. Prof.dr.sc. MILJENKO KOVAČEVIĆ, dr. med.            
62. Prof.dr.sc. ASTRID KRMPOTIĆ, dr.med.           
63. Prof.dr.sc. NATALIA KUČIĆ, dr.med.             
64. Prof.dr.sc. HRVOJE LALIĆ, dr.med. 
65. Prof.dr.sc. GORDANA LAŠKARIN, dr.med.   
66.Prof.dr.sc. TIHANA LENAC ROVIŠ, dipl.ing.kemije 
67. Prof.dr.sc. KARMEN LONČAREK, dr.med.           
68. Prof.dr.sc. HANA MAHMUTEFENDIĆ LUČIN, dipl.ing.
69. Prof.dr.sc. DANIELA MALNAR, dr.med.          
70.Prof.dr.sc. BRANKICA MIJANDRUŠIĆ SINČIĆ, dr.med.     
71. Prof.dr.sc. SANDRA MILIĆ, dr.med. 
72. Prof.dr.sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, dr.med.         
73. Prof.dr.sc. DAMIR  MUHVIĆ, dr.med.       
74. Prof.dr.sc. SRĐAN NOVAK, dr.med.        
75. Prof.dr.sc. GORAN PALČEVSKI, dr.med.        
76. Prof.dr.sc.  ESTER PERNJAK-PUGEL, dr.med.       
77. Prof.dr.sc. OLEG PETROVIĆ, dr.med.       
78. Prof.dr.sc. BOJAN POLIĆ, dr.med.                      
79. Prof.dr.sc. IGOR PRPIĆ, dr.med. 
80. Prof.dr.sc. SANJIN RAČKI, dr.med.
81. Prof.dr.sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC, dr.med.   
82. Prof.dr.sc. JAGODA RAVLIĆ-GULAN, dr.med.
83. Prof.dr.sc. SMILJANA RISTIĆ, dipl.ing.
84. Prof.dr.sc. ALEN RUŽIĆ, dr.med.                
85. Prof.dr.sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl.sanit..ing.
86. Prof.dr.sc. SANJA ŠTIFTER, dr.med.                              
87. Prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, dr.med.        
88. Prof.dr.sc. BISERKA TROŠELJ-VUKIĆ, dr.med.      
89. Prof.dr.sc. ANTON TUDOR, dr.med.              
90. Prof.dr.sc. SREĆKO VALIĆ, prof. 
91. Prof.dr.sc. TONI VALKOVIĆ,dr.med.
92. Prof.dr.sc. JADRANKA VARLJEN,dipl.ing.   
93. Prof.dr.sc. DINKO VITEZIĆ, dr.med.         
94. Prof.dr.sc.VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr.med.
95. Prof.dr.sc. DARINKA VUČKOVIĆ, dr.med.
96. Prof.dr.sc.GORDANA ZAMOLO, dr.med.      
97. Prof.dr.sc. SANJA ZORIČIĆ CVEK, dr.med. 
98. Prof.dr.sc. ŽELJKO ŽUPAN, dr.med. 
 
 
PREDSTAVNICI I ZAMJENICI PREDSTAVNIKA-NASTAVNIKA U ZNANSTVENO--NASTAVNIM ZVANJIMA (DOCENATA I IZVANREDNIH PROFESORA) I SURADNIKA U SURADNIČKIM  ZVANJIMA KOJI NISU STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH (DOKTORSKIH) STUDIJA
 
a) IZVANREDNI PROFESORI

99. Izv.prof.dr.sc. IVAN BUBIĆ, dr.med.             
       zamjenik izv.prof.dr.sc. MARKO ZELIĆ, dr.med..     
100. Izv.prof.dr.sc. OLGA CVIJANOVIĆ PELOZA, dr.med.
       zamjenik izv.prof.dr.sc. GORDANA BLAGOJEVIĆ ZAGORAC, dr.med.
101. Izv.prof.dr.sc. ALEN PROTIĆ, dr.med.
       zamjenik izv.prof.dr.sc. DEAN MARKIĆ, dr.med..          
102. Izv.prof.dr.sc. NADA STRAČEVIĆ ČIZMAREVIĆ, dipl.sanit.ing. 
       zamjenik izv.prof.dr.sc. DRAŽEN LUŠIĆ, dipl.sanit.ing. 
103. Izv.prof.dr.sc. IVANA GOBIN, dipl.sanit.ing.      
       zamjenica izv.prof.dr.sc. IVA RINČIĆ, dipl.croat. et  soc.
104. Izv.prof.dr.sc. GORAN HAUSER, dr.med.           
       zamjenik izv.prof.dr.sc. ROBERT CEROVIĆ, dr.med. 
105. Izv.prof.dr.sc. SANDRA PETERNEL, dr.med.
       zamjenik izv.prof.dr.sc. ELIZABETA DADIĆ HERO, dr.med.    
106. Izv.prof.dr.sc. MAJA MERLAK, dr.med.
       zamjenik izv.prof.dr.sc. IKA RONČEVIĆ- GRŽETA, dr.med.   
107. Izv.prof.dr.sc. NEDA SMILJAN SEVERINSKI,  dr.med.
       zamjenik izv.prof.dr.sc. TATJANA KEHLER, dr.med.   
108. Izv.prof.dr.sc. JELENA TOMAC, dr.med.   
       zamjenik izv.prof.dr.sc. FELIX MARTINUS WENSVEEN, dipl.ing.biol. 
 
b) DOCENTI
 
109. Doc.dr.sc. DAMIR GREBIĆ, dr.med.      
     zamjenica doc.dr.sc. MARIJA VUČIĆ PEITL ,dr.med.                             
110. Doc.dr.sc. SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ,  dr.med.                                       
     zamjenica doc.dr.sc. LOVORKA BILAJAC ,dipl.sanit.ing.      
111. Doc.dr.sc. SREĆKO SEVERINSKI, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. STELA ŽIVČIĆ-ĆOSIĆ ,dr.med.            
112. Doc.dr.sc. TANJA ĆELIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. ILIJA BRIZIĆ, mag.ing.mol.biotech.
113. Doc.dr.sc. GORDANA PELČIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. FRANJO LOVASIĆ ,dr.med.
114. Doc.dr.sc.  MARKO VELEPIČ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. DUŠKA PETRANOVIĆ ,dr.med.    
115. Doc.dr.sc. IGOR BARKOVIĆ, dr. med.
     zamjenica doc.dr.sc. DANIJELA VRDOLJAK-MOZETIČ,dr.med.     
116. Doc.dr.sc. GORAN PELČIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. TEA ŠTIMAC ,dr.med.
117. Doc.dr.sc. TEODORA ZANINOVIĆ JURJEVIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. TAMARA TURK WENSVEEN, dr.med.
18. Doc.dr.sc. ANDREA DEKANIĆ, dr.med.   
     zamjenica doc.dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ MANCE ,dr.med.
119. Doc.dr.sc. TANJA BATINAC, dr.med.     
     zamjenica doc.dr.sc. ITA HADŽISEJDIĆ ,dr.med.    
120. Doc.dr.sc. SLAVEN JURKOVIĆ, prof.mat. i fiz.
     zamjenica doc.dr.sc. DAMIR KLEPAC ,dipl.sanit.ing.    
121. Doc.dr.sc. DORA FUČKAR ČUPIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. SVEN MARIČIĆ, mag.ing.mech.    
122. Doc.dr.sc. PETRA VALKOVIĆ ZUJIĆ, dr.med.    
     zamjenica doc.dr.sc. KOVILJKA MATUŠAN ILIJAŠ,dr.med

c)   SURADNICI

123. Dr.sc. MARKO KLARIĆ, dr.med.
     zamjenica .dr.sc. BOŽENA ĆURKO COFEK ,dr.med.    
124. Dr.sc. MIRNA BOBINAC, dr.med    
     zamjenica dr.sc. STJEPKA POPOVIĆ ,mag.educ.soc.
125. Dr.sc. JANJA TARČUKOVIĆ, dr.med.  
     zamjenica dr.sc. LJERKA KARLEUŠA ,dipl.ing.bioteh.        
126. ANA BRAJDIĆ ŠĆULAC, dr.med.    
     zamjenica.dr.sc. TANJA GRAHOVAC JURETIĆ ,dr.med.
 
 PREDSTAVNICI  STUDENATA

127. MARITA BABIĆ                   
   zamjenik NIKOLA KROLO               
128. IVANA CRNOJEVIĆ               
   zamjenik VEDRAN BLAŽINA           
129. MARTA DESPOTOVIĆ               
   zamjenik LUKA DELAK               
130. MAGDA GAJSKI                   
   zamjenica REA FERENAC               
131. DORIA GERGETA               
   zamjenica PETRA IVANIŠ               
132. MARTINA IVANIŠEVIĆ               
   zamjenik DAMJAN MIKEC               
133. LINDA JERINIĆ                   
   zamjenik IVA KRISTIĆ               
134. DORIS KOLOVRAT               
   zamjenik TONI JURIĆ               
135. FRANO MARINELLI               
   zamjenik LUKA ŠIMIĆ               
136. SILVESTAR MEŽNARIĆ                          
   zamjenica MERIMA ĆULAH                 
137. FILIP DODER                   
   zamjenik ANTUN MRŠIĆ           
138. VALENTINO PAVIŠIĆ           
   zamjenik HRVOJE OMRČEN           
139. BARBARA PTAČNIK               
   zamjenica NINA ŠVACO               
140. MARIO RUMORA                
   zamjenik LOVRO RUKAVINA            
141. ELLA SEVER                   
   zamjenica ELA PRAJZ       
142. NEDA SINDIK        
   zamjenik DANIJEL FABIAN HUBNER    
143. IVAN ŠKARA                    
   zamjenica PAOLA TIJAN                
144. TIN VUČKOVIĆ                    
   zamjenica SARA PILJ VARLJEN             
145. GAIA BELLESI                    
   zamjenik  TOMISLAV GLAVAN             
146. LUKA IVANOVSKI                
   zamjenica  IVANA ŠUTIĆ                                             
147. MIA RADOŠEVIĆ                
   zamjenica MARIJA PREKODRAVAC                         
148. LAURA RADOŠ                    
   zamjenica  IVA SARAJA                                               
149. ANTE MATULIĆ                  
   zamjenica  ANA TEREZIJA JERBIĆ RADETIĆ           
 
PREDSTAVNICI  ZAPOSLENIKA

150. TAMARA DEKOVIĆ            
    zamjenica KSENIJA TULIĆ, med.lab.ing
 
 
.