Fakultetsko vijećeŠEFOVI/ICE (PROČELNICI/CE) KATEDRI I PREDSTOJNICI/CE ZAVODA   
 
1. Prof.dr.sc. MAJA ABRAM, dr.med.
   zamjenica  izv.prof.dr.sc. MARINA BUBONJA ŠONJE, dr.med.
2. Prof.dr.sc. SANJA BALEN, dr.med. 
   zamjenica izv.prof.dr.sc. ŠTEFICA DVORNIK, dipl.ing.
3. Prof.dr.sc. SRĐAN BANAC, dr.med. 
   zamjenik izv.prof.dr.sc. GORAN PALČEVSKI, dr.med.
4. Izv.prof.dr. sc. LIDIJA BILIĆ-ZULLE,dipl.ing. 
   zamjenica izv.prof.dr.sc. GORDANA BRUMINI, prof.
5. v.d. Prof.dr.sc. DRAGICA BOBINAC, dr.med. 
   zamjenik/ca  
6. Izv.prof.dr.sc. IVANA BREKALO-PRŠO, dr.med.dent. 
   zamjenica JELENA VIDAS, dr.med.dent.
7. Doc.dr.sc. LEONARDO BUKMIR,dr.med.
   zamjenica IVANA ŠUTIĆ, dr.med.
8. Izv.prof.dr.sc. TEDI CICVARIĆ, dr.med.
   zamjenik doc.dr.sc. IGOR MEDVED,dr.med.
9. v.d.Izv.prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.
   zamjenik izv. prof.dr.sc. VALTER STEMBERGA, dr.med.    
10. Izv.prof.dr. TOMISLAV ĆABOV,dr.med.dent.
    zamjenik doc.dr.sc.VLADIMIR AHEL, dr.med.dent.
11. Prof.dr.sc. TANJA FRANČIŠKOVIĆ, dr.med.
    zamjenica izv.prof.dr.sc. IKA RONČEVIĆ-GRŽETA, dr.med.
12. Izv.prof.dr.sc.SVJETLANA GRBAC-IVANKOVIĆ, dr.med. 
    zamjenica doc.dr.sc. NEVA GIROTTO, dr.med. 
13. Prof.dr.sc. HERMAN HALLER, dr.med. 
    zamjenik/ca
14. Izv.prof.dr.sc. NATAŠA IVANČIĆ-JOKIĆ, dr.med.dent. 
    zamjenik izv.prof.dr.sc. DANKO BAKARČIĆ, dr.med.dent. 
15. Prof.dr.sc. NIVES JONJIĆ, dr.med. 
    zamjenik/ca 
16. Prof.dr.sc. STIPAN JONJIĆ, dr.med. 
    zamjenik/ca  
17. Prof.dr.sc. MIRNA JURETIĆ, dr.med. 
    zamjenik/ca  
18. Prof.dr.sc. MILJENKO KAPOVIĆ, dr.med. 
    zamjenik/ca 
19. Prof.dr.sc. MARIJA KAŠTELAN, dr.med. 
    zamjenik/ca  
20. Prof.dr.sc. OLIVERA KOPRIVNJAK, dipl.ng. 
    zamjenica dr.sc.VALERIJA MAJETIĆ GERMEK,dipl.sanit.ing. 
21. Prof.dr.sc. DAMIR KOVAČEVIĆ, dr. med. 
   zamjenik doc.dr.sc. GORAN PELČIĆ, dr.med.  
22. Izv.prof.dr.sc. DARKO LEDIĆ, dr. med. 
    zamjenik/ca 
23. Prof.dr.sc. PERO LUČIN, dr.med. 
    zamjenik/ca  
24. Prof.dr.sc. VLADIMIR MIĆOVIĆ, dr.med. 
    zamjenica doc.dr.sc.SANDRA PAVIČIĆ-ŽEŽELJ, dipl.sanit.ing. 
25. Prof.dr.sc. DAMIR MILETIĆ, dr.med. 
    zamjenica doc.dr.sc.MELITA KUKULJAN, dr.med. 
26. Prof.dr.sc. AMIR MUZUR, dr.med. 
    zamjenica doc.dr.sc. ANAMARIJA GJURAN-COHA , prof. 
27. Prof.dr.sc. IVICA PAVIĆ, dr. med. 
    zamjenik/ca  
28. Izv.prof.dr.sc. VIKTOR PERŠIĆ, dr. med. 
    zamjenica doc.dr.sc. TATJANA KEHLER, dr.med. 
29. Prof.dr.sc. SONJA PEZELJ-RIBARIĆ, dr.med.dent. 
    zamjenica izv.prof.dr.sc. IRENA GLAŽAR, dr.med.dent. 
30. Prof.dr.sc. TOMISLAV RUKAVINA, dr.med. 
    zamjenik/ca 
31. Izv.prof.dr. TEA SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ,dr.med.
    zamjenik/ca 
32. Izv.prof.dr.sc. RADAN STARČEVIĆ, dr. med. 
    zamjenica izv.prof.dr.sc. TAMARA BRAUT, dr.med.
33. Prof.dr.sc. BRANKO ŠESTAN, dr.med. 
    zamjenik izv.prof.dr.sc. ANTON TUDOR, dr.med.
34. Izv.prof.dr.sc. STJEPAN ŠPALJ,dr.med.dent.
    zamjenik ANDREJ PAVLIĆ, dr.med.dent.
35. Doc.dr.sc. JOSIP ŠPANJOL, dr.med.
    zamjenik doc.dr.sc. DEAN MARKIĆ,dr.med.
36. Prof.dr.sc. ALAN ŠUSTIĆ, dr. med. 
    zamjenica doc.dr.sc. VLATKA SOTOŠEK TOKMADŽIĆ, dr.med. 
37. Izv.prof.dr.sc. LIDIJA TUŠKAN-MOHAR, dr.med. 
    zamjenica izv.prof.dr.sc. MIRA BUČUK, dr.med. 
38. Prof.dr.sc. IVONE UHAČ, dr.med.dent. 
    zamjenica doc.dr.sc. SUNČANA SIMONIĆ KOCIJAN, dr.med.dent.
39. v.d.Prof.dr.sc.JADRANKA VARLJEN,dipl.ing. 
    zamjenica izv.prof.dr.sc.BRANKA BLAGOVIĆ, dipl.ing. 
40. Prof.dr.sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, dr.med. 
    zamjenica dr.sc. SLAĐANA BURSAĆ, dipl.sanit.ing.
41. Prof.dr.sc. LUKA ZAPUTOVIĆ, dr.med. 
    zamjenik/ca 
42. v.d.Izv.prof.dr.sc. GORDANA ŽAUHAR, prof. 
    zamjenik doc.dr.sc. SLAVEN JURKOVIĆ, prof. 
43. Prof.dr.sc. GORDANA ŽUPAN, dr.med. 
    zamjenica PETRA DOLENEC, dipl.ing. i prof. 
 


REDOVITI PROFESORI/CE:
 
44. Prof.dr.sc. ANA ALEBIĆ-JURETIĆ, dipl.ing,
45. Prof.dr.sc. SNJEŽANA BAJEK, dr.med.
46. Prof.dr.sc. VESNA BARAC LATAS, dr.med.
47. Prof.dr.sc. ALAN BOSNAR, dr.med.
48. Prof.dr.sc. INES BRAJAC, dr.med.
49. Prof.dr.sc. BOJANA BRAJENOVIĆ-MILIĆ, dipl.ing.
50. Prof.dr.sc. ALENA BURETIĆ-TOMLJANOVIĆ, dipl.ing.
51. Prof.dr.sc. RENATA DOBRILA DINTINJANA,dr.med.
52. Prof.dr.sc. ROBERT DOMITROVIĆ, dipl.ing.
53. Prof.dr.sc. NADA GOSIĆ, dipl.politolog
54. Prof.dr.sc. BLAŽENKA GRAHOVAC, dipl.ing.
55. Prof.dr.sc. RENATA GRŽIĆ,dr.med.dent.
56. Prof.dr.sc. GORDAN GULAN, dr.med.
57. Prof.dr.sc. ŽELJKO JERIČEVIĆ, dipl.ing. 
58. Prof.dr.sc. ROMANA JERKOVIĆ, dr.med
59. Prof.dr.sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ-ERŽEN, dr.med. 
60. Prof.dr.sc. DRAŽEN KOVAČ,dr.med.
61. Prof.dr.sc. MAJA KRAŠEVIĆ, dr.med.
62. Prof.dr.sc. ASTRID KRMPOTIĆ, dr.med.
63. Prof.dr.sc. NATALIA KUČIĆ, dr.med.
64. Prof.dr.sc. HRVOJE LALIĆ, dr.med.
65. Prof.dr.sc. GORDANA LAŠKARIN , dr.med.
66. Prof.dr.sc. KARMEN LONČAREK, dr.med.
67. Prof.dr.sc. KSENIJA LUČIN, dr.med.
68. Prof.dr.sc. DANIELA MALNAR,dr.med.
69. Prof.dr.sc. IVANA MARIĆ, dr.med.
70. Prof.dr.sc. BRANKICA MIJANDRUŠIĆ SINČIĆ, dr.med.
71. Prof.dr.sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, dr.med.
72. Prof.dr.sc. DAMIR MUHVIĆ, dr.med.
73. Prof.dr.sc. BISERKA MULAC-JERIČEVIĆ, dipl.ing.
74. Prof.dr.sc. ELVIRA MUSTAĆ, dr.med.
75. Prof.dr.sc. SRĐAN NOVAK, dr.med.
76. Prof.dr.sc. ESTER PERNJAK-PUGEL, dr.med.
77. Prof.dr.sc. OLEG PETROVIĆ, dr.med.
78. Prof.dr.sc. BOJAN POLIĆ,dr.med.
79. Prof.dr.sc. IGOR PRPIĆ, dr.med.
80. Prof.dr.sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC, dr.med.
81. Prof.dr.sc. JAGODA RAVLIĆ-GULAN, dr.med.
82. Prof.dr.sc. SMILJANA RISTIĆ, dipl.ing.
83. Prof.dr.sc. JELENA ROGANOVIĆ, dr.med.3
84. Prof.dr.sc. GORDANA RUBEŠA, dr.med.
85. Prof.dr.sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl.sanit.ing.
86. Prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, dr.med.
87. Prof.dr.sc. BISERKA TROŠELJ-VUKIĆ, dr.med.
88. Prof.dr.sc. SREĆKO VALIĆ, prof.
89. Prof.dr.sc. TONI VALKOVIĆ, dr.med.
90. Prof.dr.sc. DINKO VITEZIĆ, dr.med.
91. Prof.dr.sc. VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr.med.
92. Prof.dr.sc. DARINKA VUČKOVIĆ,dr.med.
93. Prof.dr.sc. GORDANA ZAMOLO, dr.med.
94. Prof.dr.sc. SANJA ZORIČIĆ CVEK, dr.med.
 


PREDSTAVNICI I ZAMJENICI PREDSTAVNIKA-NASTAVNIKA U ZNANSTVENO-NASTAVNIM ZVANJIMA (DOCENATA I IZVANREDNIH PROFESORA) I SURADNIKA U SURADNIČKIM ZVANJIMA KOJI NISU STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH (DOKTORSKIH) STUDIJA
 
a) IZVANREDNI PROFESORI/CE:
 
95. Izv.prof.dr.sc.IVAN BUBIĆ, dr.med.
96. Izv.prof.dr.sc.ROBERT CEROVIĆ, dr.med.
97. Izv.prof.dr.sc.MIRJANA GRAOVAC, dr.med.
98. Izv.prof.dr.sc.HRVOJE JAKOVAC, dr.med.
99. Izv.prof.dr.sc.MIRANDA MUHVIĆ-UREK, dr.med.dent.
    zamjenik izv.prof.dr.sc.ALEN BRAUT, dr.med.dent.
100. Izv.prof.dr.sc.OLGA PELOZA, dr.med.
     zamjenica izv.prof.dr.sc.JELENA TOMAC, dr.med.
101. Izv.prof.dr.sc.SANJA ŠTIFTER, dr.med.
102. Izv.prof.dr.sc.MARIN TOTA, mr.ph.
     zamjenica izv.prof.dr.sc.HANA MAHMUTEFENDIĆ, dipl.ing. 
 
b)  DOCENTI/ICE:
 
103. Doc.dr.sc.INGRID BELAC-LOVASIĆ, dr.med.
104. Doc.dr.sc.TANJA ĆELIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc.ZDENKA BARIĆEV-NOVAKOVIĆ, dr.med. 
105. Doc.dr.sc.IVANA GOBIN, dipl.sanit.ing.
     zamjenica doc.dr.sc.VANDA JURANIĆ LISNIĆ, dipl.ing.bioteh. 
106. Doc.dr.sc.GORAN HAUSER, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc.TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE, dr.med.
107. Doc.dr.sc.SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ,dr.med.
108. Doc.dr.sc.MILODAR KUJUNDŽIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc.MARINA LETICA CREPULJA, dr.med.
109. Doc.dr.sc.VLATKA LAJNERT, dr.med.dent.
110. Doc.dr.sc.MAJA MERLAK, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc.DANIELA PETRIĆ, dr.med.
111. Doc.dr.sc.ROMANO OGUIĆ, dr.med.
112. Doc.dr.sc.KRISTINA PILIPOVIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc.VANJA VASILJEV MARCHESI, dipl.sanit.ing.
113. Doc.dr.sc.IVA RINČIĆ, dipl.kroat.i soc.
     zamjenica doc.dr.sc.SUZANA JANKOVIĆ, dr.med. 
114. Doc.dr.sc.TEA ŠTIMAC, dr.med.
115. Doc.dr.sc.MARKO VELEPIČ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc.ITA HADŽISEJDIĆ, dr.med.
 
c) SURADNICI/CE:
 
116. Dr.sc. DAMIR KLEPAC,dipl.sanit.ing.
     zamjenica dr.sc. LOVORKA BILAJAC, dipl.sanit.ing.
117. Dr.sc.PETRA VALKOVIĆ ZUJIĆ,dr.med.
     zamjenik dr.sc. MARKO KLARIĆ, dr.med.
 

 
PREDSTAVNICI STUDENATA
 
118. JOSIP ANIČIĆ 
     zamjenica Matea Tomasić 
119. IVANA BABIĆ
     zamjenik Duje Štambuk
120. FRANJO CAROVIĆ
     zamjenica Valentina Obadić
121. IVA DURUT ČUPEV
     zamjenica Ana-Maria Šopić-Rahelić 
122. ASJA FELIĆ
     zamjenica Wendy Vlakančić
123. MARTINA IVANIŠEVIĆ
     zamjenica Josipa Kajić 
124. KRISTINA KAMPIĆ
     zamjenica Tena Piljušić
125. EMA KARMELIĆ
     zamjenik Iva Dumančić
126. MERLJINDA LJUŠAJ
     zamjenica Magda Gajski
127. PETAR MARTINČIĆ
     zamjenik Mario Milotić
128. MAJA MRAK
     zamjenik Dominik Lenčić
129. EDUARD OŠTARIJAŠ 
     zamjenica Marita Babić 
130. MEGI PAVLETIĆ 
     zamjenik Marko Linić 
131. MIA PERICA
     zamjenica Mia Uhač 
132. BARBARA PTAČNIK
     zamjenik Petar Ivaniš
133. NIKOLINA ŠPOLJARIĆ
     zamjenik Kristijan Bosilj
134. KIKA VRKLJAN
     zamjenica Claudia Dominković
135. FILIP MATIJA VUKOVIĆ
     zamjenica Karla Pinezić  
 


PRODEKANI/CE:
 
136. Prof.dr.sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr.med. 
137. Prof.dr.sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr.med. 
138. Izv.prof.dr.sc. BRIGITA TIĆAC, dr.med. 
139. Prof.dr.sc. ZLATKO TROBONJAČA, dr.med.
 


PREDSTAVNICI ZAPOSLENIKA
 
140. KSENIJA TULIĆ, med.lab.ing.
     zamjenica TAMARA DEKOVIĆ