Fakultetsko vijećeŠEFOVI/ICE (PROČELNICI/CE) KATEDRI I PREDSTOJNICI ZAVODA
 
1. Prof.dr.sc. MAJA  ABRAM,dr.med.       
   zamjenica izv.prof.dr.sc. IVANA GOBIN, diplsanit.ing     
2. Prof.dr.sc. SANJA BALEN, dr.med.                            
   zamjenik/ca  
3.Prof.dr.sc. SRĐAN BANAC, dr.med.                               
   zamjenik doc. dr. sc. SREĆKO SEVERINSKI, dr. med.          
4. Doc.dr.sc. INGRID BELAC-LOVASIĆ, dr.med.    
   zamjenica doc.dr.sc. KESNIJA BAŽDARIĆ, dipl. pshig. prof.   
 5. Doc.dr.sc. MARGITA BELUŠIĆ GOBIĆ, dr.med.                                  
    zamjenik/ca                                                                                                                                 
6. Izv.prof.dr.sc. LIDIJA BILIĆ-ZULLE, dipl.ing.med.biokemije 
   zamjenica doc.dr.sc. KSENIJA BAŽDARIĆ,dipl.psih.prof. 
7. Doc.dr.sc. TATJANA BOGOVIĆ CRNČIĆ, dr.med.                                  
    zamjenik/ca                                                                                                                                 
8. Izv.prof.dr.sc. TAMARA BRAUT, dr.med.
    zamjenik BLAŽEN MARIJIĆ, dr.med.                          
9. Izv.prof.dr.sc. IVANA BREKALO-PRŠO, dr.med.dent.     
   zamjenica JELENA VIDAS, dr.med.dent.                              
10. Prof.dr. TEDI CICVARIĆ,dr.med.        
   zamjenik izv.prof.dr.sc. IGOR MEDVED, dr.med.    
11. v.d. Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med .    
  zamjenik izv.prof.dr.sc.VALTER STEMBERGA, dr.med. 
12. Prof.dr.sc. TOMISLAV ĆABOV, dr.med.dent.        
   zamjenik doc.dr.sc. VLADIMIR AHEL, dr.med.dent.     
13. Izv.prof.dr.sc. INES DIMINIĆ-LISICA, dr.med.
    zamjenica IVANA ŠUTIĆ, dr. med.
14. Prof.dr.sc.ROBERT DOMITROVIĆ, dipl.ing.med.biokemije                                                                                         
     zamjenica izv.prof.dr.sc.GORDANA ČANADI JUREŠIĆ,dipl.ing.                                                             
15. Prof.dr.sc. HERMAN HALLER, dr.med.             
    zamjenik doc.dr.sc.ALEKS FINDERLE,dr.med.       
16. Izv.prof.dr.sc. NATAŠA IVANČIĆ-JOKIĆ, dr.med.dent. 
     zamjenik izv.prof. dr.sc. DANKO BAKARČIĆ, dr.med.dent.
17. Prof. dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ,dr.med.    
     zamjenica izv.prof.dr.sc. GORDANA STARČEVIĆ- KLASAN, dr. med.  
18. Prof.dr.sc. STIPAN JONJIĆ, dr.med.           
     zamjenik izv.prof.dr.sc.FELIX M. WENSVEEN,dipl.biol.                                                    
19. Prof.dr.sc. MARIJA KAŠTELAN, dr.med.
     zamjenica izv.prof.dr. LARISA PRPIĆ MASSARI,dr.med.
20. Prof.dr.sc. OLIVERA KOPRIVNJAK, dipl.ing.
     zamjenica doc.dr.sc. VALERIJA MAJETIĆ GERMEK, dipl.sanit.ing.  
21.  Prof. dr. sc. DAMIR KOVAČEVIĆ, dr.med.
     zamjenik doc.dr.sc. GORAN PELČIĆ, dr.med.                                                     
22. Prof. dr. sc. DARKO LEDIĆ, dr.med.              
     zamjenik/ca                                                              
23. Prof.dr.sc. PERO LUČIN, dr.med.                          
     zamjenik/ca doc.dr.sc.TANJA GRUBIĆ KEZELE,dr.med.                                                 
24. Prof.dr.sc. VLADIMIR  MIĆOVIĆ, dr.med.
   zamjenica doc.dr.sc.SANDRA PAVIČIĆ-ŽEŽELJ dipl.sanit.ing.
25. Prof.dr.sc. DAMIR MILETIĆ, dr.med.
      zamjenica doc.dr.sc. MELITA KUKULJAN, dr.med. 
26. v.d. Prof. dr. sc. ELVIRA MUSTAĆ, dr.med.             
     zamjenica doc. dr. sc. KOVILJKA MATUŠAN ILIJAŠ, dr. med 
27. Prof.dr.sc. AMIR MUZUR, dr.med.                      
     zamjenica doc.dr.sc. VANJA PUPOVAC, prof.  
28. Prof.dr.sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc.NINA PEREZA,dr.med.                                                               
29. Prof.dr.sc. IVICA PAVIĆ, dr.med.                      
       zamjenik doc.dr.sc. IRENA SLAVULJICA, dr.med.       
30. Prof. dr. sc. VIKTOR PERŠIĆ, dr.med.           
      zamjenik izv.prof.dr.sc.. TATJANA KEHLER, dr.med. 
31. Prof.dr.sc. SONJA PEZELJ-RIBARIĆ, dr.med.dent.
     zamjenica izv.prof.dr.sc. IRENA GLAŽAR, dr.med.dent.   
32.  Prof. dr. sc. GORDANA RUBEŠA, dr.med.     
     zamjenica doc. dr. sc. DANIJELA PETRIĆ, dr. med.   
33. Izv.prof.dr.sc. TEA SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ,dr.med.   
     zamjenik/ca       
34. Prof.dr.sc. BRANKO ŠESTAN, dr.med.              
     izv. prof. dr. sc. VELJKO ŠANTIĆ, dr. med.         
35. Izv.prof.dr.sc. STJEPAN  ŠPALJ, dr.med.dent.      
    zamjenik ANDREJ PAVLIĆ, dr.med.dent.             
36. Doc.dr.sc. JOSIP ŠPANJOL, dr.med.     
      zamjenik doc.dr.sc. DEAN MARKIĆ, dr.med.dent. 
37. Prof.dr.sc.  ALAN ŠUSTIĆ, dr.med.                
      zamjenica izv.prof.dr.sc.VLATKA SOTOŠEK TOKMADŽIĆ, dr.med.   
38. Prof.dr.sc.  IVONE UHAČ, dr.med.dent.                  
      zamjenica doc.dr.sc. SUNČANA SIMONIĆ KOCIJAN, dr.med.dent.  
39. Prof.dr.sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, dr.med.              
    zamjenica doc.dr.sc. SLAĐANA BURSAĆ, dipl.sanit.ing. 
40. Doc. dr. sc. VLADIMIRA VULETIĆ, dr. med. 
    zamjenica izv. prof. dr. sc. MIRA BUČUK, dr. med.
41. Prof.dr.sc. LUKA ZAPUTOVIĆ, dr.med.          
     zamjenik prof.dr.sc.DAVOR ŠTIMAC,dr.med.                                               
42. v.d. Izv.prof.dr.sc. GORDANA ŽAUHAR, prof.
     zamjenik doc.dr.sc. SLAVEN JURKOVIĆ, prof.
43. Prof. dr. sc. GORDANA ŽUPAN, dr.med.
     zamjenica izv. prof.dr.sc. KRISTINA PILIPOVIĆ, dr.med.
 


DEKAN
44.Prof. dr. sc.  TOMISLAV RUKAVINA, dr.med.
 
 PRODEKANI
 
45. Prof. dr. sc. IVANA MARIĆ, dr.med.           
46.  Prof. dr. sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr.med.   
47. Izv.prof. dr. sc. BRIGITA TIĆAC, dr.med.
48.  Prof. dr. sc. ZLATKO TROBONJAČA, dr.med.
 
REDOVITI PROFESORI 
 
49. Prof.dr.sc. ANA ALEBIĆ-JURETIĆ, dipl.ing.     
50. Prof. dr. sc. SNJEŽANA BAJEK, dr.med.     
51. Prof. dr. sc. VESNA BARAC-LATAS, dr.med.      
52. Prof.dr.sc.BRANKA BLAGOVIĆ,dipl.ing.     
53. Prof. dr. sc. ALAN BOSNAR, dr.med.
54. Prof. dr. sc. INES BRAJAC, dr.med.
55. Prof. dr. sc. BOJANA BRAJENOVIĆ-MILIĆ, dipl.ing. 
56. Prof. dr. sc. ALEN BRAUT,dr.med dent.
57. Prof. dr. sc. ALENA BURETIĆ-TOMLJANOVIĆ, ipl.ing.
58.  Prof. dr. sc. RENATA DOBRILA DINTINJANA, dr.med.   
59. Prof.dr.sc. ŠTEFICA DVORNIK, dipl.ing.med.biokemije  
60. Prof.dr.sc. TANJA FRANČIŠKOVIĆ, dr.med.      
61.  Prof. dr. sc. NADA GOSIĆ, dipl.politolog      
62. Prof.dr.sc. BLAŽENKA GRAHOVAC, dipl.ing. 
63. Prof.dr.sc. RENATA GRŽIĆ, dr.med.dent.    
64. Prof. dr. sc. GORDAN GULAN, dr.med.   
65. Prof.dr.sc. NIVES JONJIĆ, dr.med.    
66. Prof.dr.sc. KSENIJA JURINOVIĆ, dr.med.  
67. Prof.dr.sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ-ERŽEN, dr.med.   
68. Prof.dr.sc. DRAŽEN KOVAČ, dr.med.     
69. Prof. dr. sc. MILJENKO KOVAČEVIĆ, dr. med.            
70. Prof. dr. sc. DANIELA KOVAČEVIĆ PAVIČIĆ,dr.med.dent. 
71. Prof. dr. sc. ASTRID KRMPOTIĆ, dr.med.           
72. Prof.dr.sc. NATALIA KUČIĆ, dr.med.             
73. Prof. dr. sc. HRVOJE LALIĆ, dr.med.
74. Prof. dr. sc. GORDANA LAŠKARIN, dr.med.    
75. Prof.dr.sc. KARMEN LONČAREK, dr.med.           
76. Prof.dr.sc. DANIELA MALNAR, dr.med.          
77. Prof.dr.sc. BRANKICA MIJANDRUŠIĆ SINČIĆ, dr.med.     
78. Prof.dr.sc. SANDRA MILIĆ, dr.med. 
79. Prof. dr. sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, dr.med.         
80.  Prof. dr. sc. DAMIR  MUHVIĆ, dr.med.       
81. Prof. dr. sc. SRĐAN NOVAK, dr.med.        
82. Prof.dr.sc. GORAN PALČEVSKI, dr.med.        
83.Prof.dr.sc.  ESTER PERNJAK-PUGEL, dr.med.       
84. Prof. dr. sc. OLEG PETROVIĆ, dr.med.       
85. Prof.dr.sc. BOJAN POLIĆ, dr.med.                      
86. Prof. dr. sc. IGOR PRPIĆ, dr.med.
87. Prof. dr. sc. SANJIN RAČKI, dr.med.
88. Prof.dr. sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC, dr.med.   
89. Prof.dr.sc. JAGODA RAVLIĆ-GULAN, dr.med.
90. Prof. dr. sc. SMILJANA RISTIĆ, dipl.ing.
91. Prof. dr. sc. JELENA ROGANOVIĆ, dr.med.
92. Prof.dr.sc. ALEN RUŽIĆ, dr.med.                
93. Prof. dr. sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl.sanit..ing.
94. Prof. dr. sc. DAVOR ŠTIMAC, dr.med.        
95. Prof. dr. sc. BISERKA TROŠELJ-VUKIĆ, dr.med.      
96. Prof.dr.sc. ANTON TUDOR, dr.med.              
97. Prof.dr.sc. SREĆKO VALIĆ, prof. 
98. Prof. dr. sc. TONI VALKOVIĆ,dr.med.
99. Prof. dr. sc. JADRANKA VARLJEN,dipl.ing.   
100. Prof. dr. sc. DINKO VITEZIĆ, dr.med.        
101. Prof. dr.sc.VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr.med.
102.Prof.dr.sc. DARINKA VUČKOVIĆ, dr.med.
103. Prof.dr.sc.GORDANA ZAMOLO, dr.med.      
104. Prof.dr.sc. SANJA ZORIČIĆ CVEK, dr.med. 
105. Prof.dr.sc. ŽELJKO ŽUPAN, dr.med. 
 
 PREDSTAVNICI I ZAMJENICI PREDSTAVNIKA-NASTAVNIKA U ZNANSTVENO--NASTAVNIM ZVANJIMA (DOCENATA I IZVANREDNIH PROFESORA)  I SURADNIKA U SURADNIČKIM  ZVANJIMA KOJI NISU STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH (DOKTORSKIH) STUDIJA
 
a) IZVANREDNI PROFESORI
 
106. Izv.prof.dr.sc. IVAN BUBIĆ, dr.med.            
107. Izv.prof.dr.sc. ROBERT CEROVIĆ, dr.med.   
108. Izv.prof.dr.sc. MIRJANA GRAOVAC, dr.med.  
109. Izv.prof.dr.sc. HRVOJE JAKOVAC, dr.med.         
110. Izv.prof.dr. sc. MIRANDA MUHVIĆ UREK,  dr.med.dent.
111. Izv.prof.dr.sc. OLGA PELOZA, dr.med.                         
       zamjenica izv.prof.dr.sc. JELENA TOMAC, dr.med.
112. Izv.prof.dr.sc. SANJA ŠTIFTER, dr.med.               
113. Izv.prof.dr.sc. MARIN TOTA, mag.pharm.
      zamjenica izv.prof.dr.sc. HANA MAHMUTEFENDIĆ LUČIN, dipl.ing.
 
b) DOCENTI
 
114. Doc.dr.sc. TANJA ĆELIĆ, dr.med.
 zamjenica doc.dr.sc. ZDENKA BARIĆEV-NOVAKOVIĆ,dr.med.        
115. Doc.dr.sc. VANDA JURANIĆ LISNIĆ, dipl.ing.bioteh.                                                  
116. Doc.dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE, dr.med.     
117. Doc.dr.sc. SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ, dr.med.  
118. Doc.dr.sc. MILODAR  KUJUNDŽIĆ, dr.med.         
 zamjenica doc.dr.sc. MARINA LETICA CREPULJA, dr.med. 
119. Doc.dr.sc. MAJA MERLAK, dr.med.                              
  zamjenica doc.dr.sc. DANIELA PETRIĆ, dr.med.          
120. Doc.dr.sc. ROMANO OGUIĆ, dr.med.                           
121. Doc.dr.sc. SUZANA JANKOVIĆ, dr. med.                                                                                                                         
122. Doc.dr.sc. TEA ŠTIMAC, dr.med.                        
123. Doc.dr.sc. MARKO VELEPIČ, dr.med.             
       zamjenica doc.dr.sc. ITA HADŽISEJDIĆ, dr.med.
 
c)   SURADNICI
 
124. Dr.sc. MARKO KLARIĆ, dr.med.          
 
 
 PREDSTAVNICI  STUDENATA
 
125. MARITA BABIĆ
     zamjenik NIKOLA KROLO
126. IVANA CRNOJEVIĆ
     zamjenik VEDRAN BLAŽINA
127. MARTA DESPOTOVIĆ
    zamjenik LUKA DELAK
128. MAGDA GAJSKI
    zamjenica REA FERENAC
129. DORIA GERGETA
    zamjenica PETRA IVANIŠ
130. DORA ILJADICA
   zamjenica DORA PALČEVSKI
131. MARTINA IVANIŠEVIĆ
   zamjenik DAMJAN MIKEC
132. LINDA JERINIĆ
    zamjenik MARKO LINIĆ
133. DORIS KOLOVRAT
    zamjenik TONI JURIĆ
134. FRANO MARINELLI
    zamjenik LUKA ŠIMIĆ
135. SILVESTAR MEŽNARIĆ
    zamjenica MERIMA ĆULAH
136. EDUARD OŠTARIJAŠ  
    zamjenik FILIP DODER
137. VALENTINO PAVIŠIĆ
    zamjenik HRVOJE OMRČEN
138. BARBARA PTAČNIK
    zamjenica NINA ŠVACO
139. ELLA SEVER
   zamjenica ELA PRAJZ
140. NEDA SINDIK
   zamjenik DANIJEL HUBNER
141. IVAN ŠKARA
    zamjenica PAOLA TIJAN
142. TIN VUČKOVIĆ
   zamjenica SARA PILJ VARLJEN 
 
 
PREDSTAVNICI  ZAPOSLENIKA
 
143. KSENIJA TULIĆ, med.lab.ing.   
zamjenica TAMARA DEKOVIĆ