Informacije o fakultetu

Katedra za medicinsku biologiju i genetikuPročelnik
Prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tajnica
Jasna Glažar, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Uredovno vrijeme Kancelarije Zavoda/Katedre za studente:  PON-SRI  11.00 – 13.00
 
Zavod za biologiju i medicinsku genetiku
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 131,  fax: +385 (0)51 678 896
 

STRUČNA DJELATNOST ZAVODA ZA BIOLOGIJU I MEDICNSKU GENETIKUKatedra za biologiju osnovana je 1957. godine kada je započela i nastava iz kolegija biologija za studente medicine. Prvi predstojnik tadašnjeg Zavoda za biologiju bio je prof.dr.sc. Stjepan Urban koji je sa svojim suradnicima, tada asistentima, postavio temelje nastavnom, znanstvenom i stručnom radu Zavoda. Bile su to, prije svih, dr.sc. Vera Tomašić, dr.sc. Ivanka Kovač i dr.sc. Milena Kružić koje su kasnije i vodile Katedru. Jedno vrijeme pročelnik je bio i prof.dr.sc. Čedomil Lucu, a od 1992. godine Zavod/Katedru vodi prof.dr.sc. Miljenko Kapović. Pored njega danas su djelatnici Katedre: prof.dr.sc. Bojana Brajenović-Milić, prof.dr.sc. Smiljana Ristić, prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović, prof.dr.sc. Saša Ostojić, prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac, prof.dr.sc. Željko Jeričević, dr.sc. Nada Starčević Čizmarević, dr.sc. Jadranka Vraneković, Ivana Babić-Božović,dr.med., Sergej Nadalin,dr.med., Nina Pereza,dr.med. i Sanja Dević-Pavlić,dipl.san.ing.. Tehničko osoblje čine: Davorka Miškulin, Goranka Brkljača, Željka Superina, Ivana Pleša, tajnica Zavoda je Jasna Glažar, a spremačica Slavka Filipović.

Danas se pri Katedri za biologiju i medicinsku genetiku organizira nastava za studij medicine kroz kolegije medicinska biologija i medicinska genetika koje vodi prof.dr.sc. Miljenko Kapović. Za studij dentalne medicine voditeljica prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović organizira kolegij  stanična biologija s genetikom, za studij sanitarno inženjerstvo prof.dr.sc. Bojana Brajenović-Milić  vodi kolegije biologija i opća ekologija, a prof.dr.sc. Smiljana Ristić kolegij higijena tla. Prof.dr.sc. Saša Ostojić je voditelj kolegija stanična i molekularna biologija za studente sveučilišnog studija na Biotehnologiji te veleučilišnog studija medicinsko-laboratorijska dijagnostika.

Svi djelatnici u znanstveno-nastavnom zvanju  sa svojim suradnicima uključeni su u izvođenje poslijediplomske nastave na doktorskom studiju Biomedicina te specijalističkoj poslijediplomskoj edukaciji iz medicine razvojne dobi te obiteljske medicine. Participiramo i u poslijediplomskoj nastavi iz Opće ekologije na Tehničkom fakultetu te iz kolegija prirodoslovlje u dodiplomskoj nastavi na Učiteljskom fakultetu. Nastavnici Katedre vode niz izbornih kolegija za sve studijske programe: za kolegij Otrovne biljke i životinje našeg kraja te Pomorska i hiperbarična medicina voditelj je prof.dr.sc. Miljenko Kapović, za kolegij Prenatalna dijagnostika voditelj je prof.dr.sc. Bojana Brajenović-Milić, za kolegij Sve je zapisano u genima voditelj je prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac, za kolegij Odstupanja od Mendelovih zakona nasljeđivanja voditelj je prof.dr.sc. Smiljana Ristić, za kolegije Medicinska citogenetika u praksi i Antropometrija voditelj je prof.drd.sc. Alena Buretić-Tomljanović, za kolegij Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja voditelj je prof.dr.sc. Saša Ostojić, za kolegij Osnove bioinformatike voditelj je prof.dr.sc. Željko Jeričević.

 


DJELATNICI:
 
Pročelnik
Prof.dr.sc. Saša Ostojić, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prof. dr. sc. Bojana Brajenović-Milić, dipl.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prof. dr. sc. Smiljana Ristić, dipl.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović,d ipl.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
Doc. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević, dipl.ing.sanit., viši asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Doc.dr.sc. Jadranka Vraneković, prof., viši asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Doc.dr.sc. Ivana Babić Božović, dr.med., viši asistent,e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Doc dr.sc. Sergej Nadalin, dr.med., viši asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Doc.dr.sc. Nina Pereza, dr.med., viši asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Anita Barišić, dr.med., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Davorka Miškulin, laborant
 
Goranka Brkljača, laborant
 
Željka Superina, laborant
 
Ivana Pleša, laborant, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Jasna Glažar, tajnica Katedre/Zavoda, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Svi djelatnici Katedre koji su u znanstveno-nastavnom zvanju voditelji su znanstveno-istraživačkih projekata. U posljednjem projektnom razdoblju, od 2007. godine, prihvaćeni su slijedeći projekti:
 
 • Genetičke i biomedicinske značajke populacije otoka Cresa (MZOŠ, br. 062-1962766-0309), voditelj:  prof.dr.sc. Miljenko Kapović
 • Prenatalni probir za sindrom Down (MZOŠ, br. 062-0000000-1349), voditelj: prof.dr.sc. Bojana Brajenović-MilićGenetička analiza multiple skleroze (MZOŠ, br. 062-1962766-0470), prof.dr.sc. Smiljana Ristić
 • Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji (MZOŠ, br. 062-0982522-0369), voditelj: prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović
 • Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja (MZOŠ, br. 062-0000000-3548), voditelj: prof.dr.sc. Saša Ostojić        
 • Nerazdvajanja kromosoma embrija u partnera s neplodnošću (MZOŠ, br. 062-0000000-3553), voditelj: prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac.
 • Klasifikacija proteina metodama eigen-analize (MZOŠ, br. 062-0000000-3179), voditelj: prof.dr.sc. Željko Jeričević

U tijeku su i tri projekta međunarodne suradnje s Republikom Slovenijom i Republikom Srbijom koje s naše strane vode prof.dr.sc. Smiljane Ristić  i dr.sc. Nada Starčević Čizmarević, a odnose se na istraživanja vezana uz  genetiku multiple skleroze.

Stručni rad Zavoda započeo je još u doba njegovog osnutka, kada je dr.sc. Vera Tomašić  1965. godine uvela metodu kariotipizacije humanih stanica i utemeljila rad Laboratorija za citogenetiku. Danas pri Zavodu, osim  laboratorija za citogenetiku kojeg vodi prof.dr.sc. Bojana Brajenović-Milić, djeluje i laboratorij za molekularnu genetiku za čiji rad je odgovorna prof.dr.sc. Smiljana Ristić.. Laboratorij za citogenetiku je od 2008. godine uključen u program vanjske kontrole kvalitete rada (Cytogenetic European Qality Assessment).

Djelatnici Katedre  su se proteklih godina usavršavali u brojnim međunarodno priznatim, domaćim i inozemnim, znanstvenim ustanovama, kao što su: Zavod za patologiju Sveučilišta u Pittsburgu, Institut INSERM-a za biologiju reprodukcije u Parizu, Sveučilište u  Udinama, Institut za genetiku na Siciliji, Institut za molekularnu genetiku Sveučilišta u Mainzu, Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, Institut za medicinsku genetiku KBC Ljubljana, Institut za nuklearne nauke  „Vinča“.

Djelatnici Katedre vrlo su aktivni u nizu društvenih aktivnosti i profesionalnih obveza. Prof.dr.sc. Miljenko Kapović obnašao je od 2003.-2008. funkciju dekana, a prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac funkciju prodekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Prof.dr.sc. Bojana Brajenović-Milić dugogodišnji je član i predsjednik Povjerenstva za znanstvenoistraživačku djelatnost  našeg Fakulteta i član Etičkog povjerenstva KBC Rijeka, dok prof.dr.sc.. Smiljana Ristić  sudjeluje u radu Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja. Prof.dr.sc. Saša Ostojić petu godinu je Glavni urednik časopisa Medicina Fluminensis.


 Iz znanstvene i visokostručne te dijagnostičke aktivnosti objavljeno je na stotine znanstvenih i stručnih radova u prestižnim znanstvenim časopisima, od čega objavljenih u posljednjih deset godina  izdvajamo:
 
 1. Ostojić S, Dubanchet S, Chaouat G, Abdelkarim M, Truyens C, Capron F. Demonstration of the presence of IL-16, IL-17 and IL-18 at the murine fetomaternal interface during murine pregnancy. Am J of Reproduc  Immunol 2003; 49(2):101-112
 2. Ristić S, Lovrečić L, Brajenović-Milić B, Starčević-Čizmarević N, Šega Jazbec S, Sepčić J, Kapović M, Peterlin B. Mutations in the hemochromatosis gene (HFE) and multiple sclerosis. Neurosci Lett. 2005; 383/3:301-4.
 3. Nadalin S, Rubeša G, Giacometti J, Vulin M, Tomljanović D, Vraneković J, Kapović M, Buretić-Tomljanović A. BanI polymorphism of cytosolic phospholipase A2 gene is associated with age at onset in male patients with schizophrenia and schizoaffective disorder.Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 78 (2008), 351-360.
 4. Buretić-Tomljanović A, Vlastelić I, Radojčić Badovinac A, Starčević Čizmarević N, Nadalin S, Ristić  S. The impact of hemochromatosis mutations and transferrin genotype on gonadotropin serum levels in infertile men. Fertility and Sterlity vol.91,No.5,May 2009, 1793-1800.
 5. Vraneković J, Babić Božović  I, Starčević Čizmarević N, Buretić-Tomljanović A, Ristić S, Petrović O, Kapović M, Brajenović-Milić B. Functional inference of methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms on enzyme stability as a potential risk factor for Down syndrome in Croatia. Disease markers 2010; 28:293-298
 6. Stanković A, Dinčić E, Ristić S, Lovrečić L, Starčević Čizmarević N, Djurić T, Sepčić J, Kapović M, Raičević R, Peterlin B, Alavantić D, Živković M. Interleukin 7 receptor alpha polymorphism rs6897932 and susceptibility to multiple sclerosis in the Western Balkans. Mult Scler. 2010; 16(5):533-6.
 7. Milić S, Ristić S, Starčević-Čizmarević N, Brajenović-Milić B, Crnić-Martinović M, Kapović M, Peterlin B, Štimac D. Low frequency of HFE gene mutations in Croatian patients suspected of having hereditary hemochromatosis. Med Sci Monit. 2011; 17(10):552-6.
 8. Babić Božović I, Vraneković J, Starčević Čizmarević N, Mahulja-Stamenković V, Prpić I, Brajenović-Milić B.  MTHFR C677T and A1298C polymorphisms as a risk factor for congenital heart defects in Down syndrome. Pediatr Int. 2011; 53(4):546-550.
 9. Vraneković J, Babić Božović  I, Grubić Z, Wagner J, Pavlinić D, Dahoun S, Bena F, Čulić V, Brajenović-Milić B. Down Syndrome: Parental Origin, Recombination and Maternal Age.  Genet Test Mol Biomarkers 2012; 16:70-73
 10. Pereza N, Ostojić S, Volk M, Kapović M, Peterlin B. Matrix metalloproteinases 1, 2, 3 and 9 functional single-nucleotide polymorphisms in idiopathic recurrent spontaneous abortion. Reproductive  Biomedicine  Online 2012; 24(5):567-575
 
Za znanstveno-nastavni i stručni rad djelatnici Katedre su i nagrađivani. Tako je prof.dr.sc. Miljenko Kapović 2005. godine dobio Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za znanost. Iste godine prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac dobila je prestižnu nagradu „Ivan Filipović“ za nastavni rad. Koncem 2008. godine dr.sc. Nada Starčević Čizmarević proglašena je najboljom mladom znanstvenicom iz područja temeljnih medicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu  Sveučilišta u Rijeci. Prof.dr.sc. Saša Ostojić nagrađen je tijekom 2011. godine Nagradom Grada Rijeke te iste godine i Državnom nagradom za promidžbu i promociju znanstvenog rada.