Informacije o fakultetu

Katedra za internu medicinuKATEDRA ZA INTERNU MEDICINU
 
Pročelnik Katedre (lokalitet Sušak):
Prof.dr.sc. Luka Zaputović, dr.med., redoviti profesor u trajnom zvanju, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zamjenik pročelnika Katedre (lokalitet Rijeka):
Prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med., redoviti profesoru trajnom zvanju, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tajnica Katedre:
Dragana Pauletić, dipl.oec., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Radno vrijeme za studente:
KBC Rijeka - lokalitet Sušak, PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK: 10:00 - 14:00, Tel. (051) 407-169
KBC Rijeka - lokalitet Rijeka, UTORAK I ČETVRTAK: 10:00 - 14:00, Tel. (051) 658-122Katedra za internu medicinu djeluje od osnutka Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 1955. godine. Glavni zadatak Katedre je praktična i teorijska edukacija različitih profila zdravstvenih djelatnika iz širokog kliničkog područja interne medicine i njenih grana. Ovu zahtjevnu ulogu ostvaruje 51 član Katedre kroz nastavu iz 49 kolegija: 34 preddiplomska i diplomska (20 obveznih i 14 izbornih) i 15 poslijediplomskih kolegija. Znanstvenoistraživački rad uglavnom se odvija u okviru šest projekata financiranih od Ministarstva znanosti Republike Hrvatske. Nastavna baza Katedre je Klinika za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka, organizirana u šest zavoda, prema glavnim područjima interne medicine. Katedra i Klinika ostvaruju bogatu stručnu i znanstvenu suradnju s brojnim sličnim ustanovama u zemlji i inozemstvu (centrima izvrsnosti u raznim područjima interne medicine u Kopenhagenu, Roterdamu, Nijmegenu, Berlinu, Frankfurtu, Magdeburgu, Parizu, Cluju, Clevelandu i Houstonu). Nastavnici Katedre istaknuti su članovi vodećih domaćih i europskih stručnih društava iz različitih područja interne medicine, u kojima sudjeluju u organizaciji i održavanju brojnih domaćih i međunarodnih kongresa, simpozija, poslijediplomskih tečajeva i radionica. Katedra i Klinika su mjesto redovite međunarodne razmjene studenata medicine iz Europe, Sjedinjenih Američkih Država i Japana.
 

 
Popis djelatnika:
 
LOKALITET SUŠAK
 
Klinika za bolesti srca i krvnih žila
Prof.dr.sc. Alen Ružić, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Naslovni izv.prof.dr.sc. Mario Ivanuša, prim.dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Poliklinika  Srčana, Zagreb)
Doc.dr.sc. Sandro Brusich, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Teodora Zaninović Jurjević, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Zlatko Čubranić, dr. med.,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Tomislav Jakljević, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Vjekoslav Tomulić, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Naslovni doc.dr.sc. David Gobić, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Davorka Lulić, dr.med., asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mr.sc. Ivana Smoljan, dr.med., naslovna asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Koraljka Benko, dr.med., naslovna asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Gordana Bačić, dr.med., naslovna asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
David Židan, dr.med., naslovni asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zavod za pulmologiju
Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Bulat-Kardum, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Igor Barković, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Naslovna doc.dr.sc. Sanda Škrinjarić Cincar, dr.med.,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (KBC Osijek, Klinika za unutarnje bolesti)
Sandra Glavaš, dr.med., asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana Brajdić Šćulac, dr.med., asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Helena Smokrović, dr.med., asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Milena Šestić Krneta, dr.med., naslovna asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Melany Ćurić, dr.med., naslovna asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vuk Prica, dr.med., naslovni asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega
Prof.dr.sc. Sanjin Rački, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Lidija Orlić, prim.dr. med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Ivan Bubić, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Stela Živčić Ćosić, prim.dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Božidar Vujičić, dr.med., asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ita Jelić Pranjić, dr.med., asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jelena Šimić, dr.med., naslovna asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zavod za reumatologiju i kliničku imunologiju 
Prof.dr.sc. Srđan Novak, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Felina Anić, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tatjana Zekić, dr.med., asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP, KBC Rijeka)
Dr.sc. Ivana Žitinić, dr.med., naslovna poslijedoktorandica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana Tancabel-Mačinković, dr.med., naslovna asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
 
LOKALITET RIJEKA
 
Zavod za gastroenterologiju
Prof.dr.sc. Sandra Milić, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Naslovni prof.dr.sc. Marko Banić, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (KB Dubrava)
Izv.prof.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Vanja Licul, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Goran Poropat, dr. med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc.Ivana Mikolašević, dr. med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr.sc. Aleksandar Čubranić, prim.dr.med., poslijedoktorand, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Boris Brozović, dr.med., asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Anja Radovan, dr.med., asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Luka Vranić, dr.med., asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zavod za hematologiju
Prof.dr.sc. Toni Valković, dr. med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Duška Petranović, prim.dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr.sc. Neven Franjić, dr. med., poslijedoktorand, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marija Stanić Damić, dr.med., asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Aron Grubešić, dr.med., asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Prof.dr.sc. Dubravka Jurišić-Eržen, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Sanja Klobučar-Majanović, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Tamara Turk Wensveen, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nina Poropat, dr.med., asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr.med., redovita profesorica u trajnom zvanju, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Klinika za onkologiju, KBC RIjeka)
Naslovna doc.dr.sc. Sanja Pleština, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti Jordanovac)
 
Naslovna zvanja u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Pula
Doc.dr.sc. Irena Hrstić, dr.med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr.sc. Dragan Trivanović, dr.med., naslovni poslijedoktorand, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Katerina Klapčić, dr.med., naslovna asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Franka Zuban, dr.med., naslovna asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivana Iskra, dr.med., naslovna asistentica, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mr.sc. Daglas Dodić, dr.med., naslovni asistent, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
 


NASTAVNA DJELATNOST (popis kolegija po studijima):

Sveučilišni studij MEDICINA
Klinička propedeutika, obvezni, ECTS 6 (Izv.prof.dr.sc. Alen Ružić)
Interna medicina, obvezni, ECTS 18 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Hitna stanja u medicini I, obvezni, ECTS 7 (Doc.dr.sc. Goran Hauser)
Kliničko prosuđivanje, obvezni, ECTS 4 (Izv.prof. dr.sc. Srđan Novak)
Celijakija u odraslih, izborni, ECTS 1,5 (Izv.prof. dr.sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić)
Kronična bubrežna bolest, izborni, ECTS 1,5 (Izv.prof.dr.sc. Sanjin Rački)
Kako čitati elektrokardiogram u svakodnevnoj praksi, izborni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Dispneja, izborni, ECTS 1,5 (Izv.prof.dr.sc. Dubravka Matanić-Lender)
Helicobacter pylori infekcija, izborni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Kako živjeti sa sustavnom reumatskom bolešću, izborni, ECTS 1,5 (Izv.prof.dr.sc. Srđan Novak)
Jetra u žena: utjecaj hormonalnih, metaboličkih i imunoloških čimbenika, izborni, ECTS 1,5 (Izv.prof.dr.sc. Sandra Milić)
Živjeti s dijabetesom, izborni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić)
Suportivna skrb u onkoloških bolesnika, izborni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Hitna stanja u hematologiji, izborni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Toni Valković)
Slikovne metode u gastroenterologiji, izborni, ECTS 1,5 (Izv.prof.dr.sc. Marko Banić)
Noviji pristupi liječenju hematoloških bolesti, izborni, ECTS 1,5 (Izv.prof. dr.sc. Antica Duletić-Načinović)
 
Sveučilišni studij DENTALNA MEDICINA
Klinička medicina 1, obvezni, ECTS 16,0 (Izv.prof.dr.sc. Sanjin Rački)
 
Poslijediplomski specijalistički studij OPĆA INTERNA MEDICINA
Medicina temeljena na činjenicama, obvezni,ECTS 2 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Gastroenterologija, obvezni, ECTS 3 (Prof. dr.sc.Davor Štimac)
Kardiologija, obvezni, ECTS 3 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Endokrinologija, obvezni, ECTS 2,5 (Prof. dr.sc.Željka Crnčević-Orlić)
Hematologija, obvezni, ECTS 2,5 (Izv.prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović)
Nefrologija, obvezni, ECTS 2,5 (Izv.prof.dr.sc. Sanjin Rački)
Pulmologija, obvezni, ECTS 2,5 (Doc.dr.sc. Ljiljana Bulat-Kardum)
Klinička imunologija i reumatologija, obvezni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Srđan Novak)
Internistička onkologija, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Gastroenterologija 2, obvezni, ECTS 2,5 (Prof. dr.sc.Davor Štimac)
Kardiologija 2, obvezni, ECTS 2,5 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Endokrinologija 2, obvezni, ECTS 2,0 (Prof. dr.sc.Željka Crnčević-Orlić)
Hematologija 2, obvezni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović)
Nefrologija 2, obvezni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Sanjin Rački)
Pulmologija 2, obvezni, ECTS 2,0 (Doc.dr.sc. Ljiljana Bulat-Kardum)
Klinička imunologija i reumatologija 2, obvezni, ECTS 1,5 (Izv.prof.dr.sc. Srđan Novak)
Internistička onkologija 2, obvezni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Klinička elektrokardiografija, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Osnove ultrazvuka, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Klinički pristup internističkom bolesniku, izborni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Alen Ružić)
 
Poslijediplomski specijalistički studij GASTROENTEROLOGIJA
Medicina temeljena na činjenicama, obvezni,ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Gastroenterologija, obvezni, ECTS 3,0 (Prof. dr.sc.Davor Štimac)
Kardiologija, obvezni, ECTS 3,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Endokrinologija, obvezni, ECTS 2,5 (Prof. dr.sc.Željka Crnčević-Orlić)
Hematologija, obvezni, ECTS 2,5 (Izv.prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović)
Nefrologija, obvezni, ECTS 2,5 (Izv.prof.dr.sc. Sanjin Rački)
Pulmologija, obvezni, ECTS 2,5 (Doc.dr.sc. Ljiljana Bulat-Kardum)
Klinička imunologija i reumatologija, obvezni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Srđan Novak)
Internistička onkologija, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Hitna stanja u gastroenterologiji, obvezni, ECTS 1,5 (Doc.d.rsc. Goran Hauser)
Endoskopija probavnog trakta, obvezni, ECTS 3,0 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Bolesti jednjaka i želuca, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Bolesti gušterače, obvezni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Bolesti jetre i žučnih vodova, obvezni, ECTS 4,0 (Izv.prof.dr.sc. Sandra Milić)
Bolesti tankog i debelog crijeva, obvezni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić)
Klinička prehrana u bolestima probavnog trakta, obvezni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Onkologija probavnog trakta, obvezni, ECTS 3,0 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Klinička elektrokardiografija, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Osnove ultrazvuka, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Klinički pristup internističkom bolesniku, izborni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Alen Ružić)  
 
Poslijediplomski specijalistički studij KARDIOLOGIJA
Medicina temeljena na činjenicama, obvezni,ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Gastroenterologija, obvezni, ECTS 3,0 (Prof. dr.sc.Davor Štimac)
Kardiologija, obvezni, ECTS 3,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Endokrinologija, obvezni, ECTS 2,5 (Prof. dr.sc.Željka Crnčević-Orlić)
Hematologija, obvezni, ECTS 2,5 (Izv.prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović)
Nefrologija, obvezni, ECTS 2,5 (Izv.prof.dr.sc. Sanjin Rački)
Pulmologija, obvezni, ECTS 2,5 (Doc.dr.sc. Ljiljana Bulat-Kardum)
Klinička imunologija i reumatologija, obvezni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Srđan Novak)
Internistička onkologija, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Ehokardiografija, obvezni, ECTS 1,5 (Izv.prof.dr.sc. Alen Ružić)
Ishemijska bolest srca, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca, obvezni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Alen Ružić)
Srčane aritmije, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Invazivna i intervencijska kardiologija, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Hitna stanja u kardiologiji i intenzivno kardiološko liječenje, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Preventivna, sportska i rehabilitacijska kardiologija, obvezni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Viktor Peršić)
Publiciranje u kardiologiji, obvezni, ECTS 1,0 (Doc.dr.sc. Mario Ivanuša)
Klinička elektrokardiografija, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Osnove ultrazvuka, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Klinički pristup internističkom bolesniku, izborni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Alen Ružić)
 
Poslijediplomski specijalistički studij ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA
Medicina temeljena na činjenicama, obvezni,ECTS 2 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Gastroenterologija, obvezni, ECTS 3 (Prof. dr.sc.Davor Štimac)
Kardiologija, obvezni, ECTS 3 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Endokrinologija, obvezni, ECTS 2,5 (Prof. dr.sc.Željka Crnčević-Orlić)
Hematologija, obvezni, ECTS 2,5 (Izv.prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović)
Nefrologija, obvezni, ECTS 2,5 (Izv.prof.dr.sc. Sanjin Rački)
Pulmologija, obvezni, ECTS 2,5 (Doc.dr.sc. Ljiljana Bulat-Kardum)
Klinička imunologija i reumatologija, obvezni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Srđan Novak)
Internistička onkologija, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Neuroendokrinologija, obvezni, ECTS 3,0 (Prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić)
Bolesti štitnjače i doštitnih žlijezda, obvezni, ECTS 2,5 (Izv.prof.dr.sc. Dubravka Jurišić-Eržen)
Bolesti nadbubrežne žlijezde, obvezni, ECTS 2,5 (Prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić)
Poremećaji spolnih žlijezda i reprodukcije, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić)
Metaboličke bolesti kostiju, obvezni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Dubravka Jurišić-Eržen)
Šećerna bolest, obvezni, ECTS 3,0 (Doc.dr.sc. Sanja Klobučar-Majanović)
Hitna stanja u endokrinologiji, obvezni, ECTS 1,5 (Doc.dr.sc. Sanja Klobučar-Majanović)
Endokrinološka onkologija, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Endokrinološki poremećaji u trudnoći, obvezni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić)
Klinička elektrokardiografija, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Osnove ultrazvuka, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Klinički pristup internističkom bolesniku, izborni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Alen Ružić)
Endokrinologija starije dobi, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić)
   
Poslijediplomski specijalistički studij INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA
Medicina temeljena na činjenicama, obvezni,ECTS 2 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Gastroenterologija, obvezni, ECTS 3 (Prof. dr.sc.Davor Štimac)
Kardiologija, obvezni, ECTS 3 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Endokrinologija, obvezni, ECTS 2,5 (Prof. dr.sc.Željka Crnčević-Orlić)
Hematologija, obvezni, ECTS 2,5 (Izv.prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović)
Nefrologija, obvezni, ECTS 2,5 (Izv.prof.dr.sc. Sanjin Rački)
Pulmologija, obvezni, ECTS 2,5 (Doc.dr.sc. Ljiljana Bulat-Kardum)
Klinička imunologija i reumatologija, obvezni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Srđan Novak)
Etiologija, onkogeneza i epidemiologija malignih bolesti, obvezni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Hitna stanja u onkologiji, obvezni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Toni Valković)
Dijagnostičke metode u onkologiji - postavljanje dijagnoze maligne bolesti, obvezni, ECTS 0,5 (Prof.dr.sc. Dražen Kovač)
Dijagnostičke metode u onkologiji - slikovne metode u određivanju stadija i praćenju bolesnika, obvezni, ECTS 0,5 (Izv.prof.dr.sc. Svetlana Grbac-Ivanković)
Modaliteti liječenja u onkologiji, obvezni, ECTS 1,0 (Izv.prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović)
Pedijatrijska onkologija, obvezni, ECTS 1,0 (Prof.dr.sc. Jelena Roganović)
Tumori dojke, obvezni, ECTS 1,0 (Doc.dr.sc. Ingrid Belac-Lovasić)
Tumori pluća i sredoprsja, obvezni, ECTS 1,0 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Tumori probavnog sustava, obvezni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Tumori urogenitalnog sustava, obvezni, ECTS 1,0 (Prof.dr.sc. Marija Petković)
Ginekološki tumori, obvezni, ECTS 1,5 (Prof.dr.sc. Herman Haller)
Tumori CNS-a i perifernog živčevlja, obvezni, ECTS 1,0 (Prof.dr.sc. Marija Petković)
Tumori glave i vrata, obvezni, ECTS 0,5 (Izv.prof.dr. Radan Starčević)
Sarkomi i ostali rijetki tumori, obvezni, ECTS 1,0 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Tumori endokrinog sustava, obvezni, ECTS 0,5 (Prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić)
Melanomi i drugi kožni tumori, obvezni, ECTS 0,5 (Prof.dr.sc. Marija Petković)
Karcinom nepoznata primarna sijela i paraneoplastični sindromi, obvezni, ECTS 0,5 (Prof.dr.sc. Marija Petković)
Suportivno liječenje u onkoloških bolesnika, obvezni, ECTS 0,5 (Prof.dr.sc. Renata Dobrila-Dintinjana)
Palijativna skrb u onkoloških bolesnika, obvezni, ECTS 1,0 (Izv.prof.dr.sc. Karmen Lončarek)
Klinička elektrokardiografija, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Osnove ultrazvuka, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Davor Štimac)
Klinički pristup internističkom bolesniku, izborni, ECTS 2,0 (Izv.prof.dr.sc. Alen Ružić)
 
Poslijediplomski specijalistički studij OBITELJSKA MEDICINA
Zaštita bolesnika koji boluju od kroničnih nezaraznih bolesti, obvezni, ECTS 4,5 (Prof. dr.sc. Luka Zaputović)
 
Poslijediplomski doktorski studij BIOMEDICINA
Ateroskleroza, izborni, ECTS 3,0 (Prof.dr.sc. Luka Zaputović)
Šećerna bolest i debljina kao prediktori metaboličkog sindroma i kardiovaskularnih bolesti, izborni, ECTS 2,0 (Prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić)


 
Novi znanstveni projekti (2014.-2015.):
 
„Uloga masnog tkiva u angiogenezi multiplog mijeloma”. Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci, nositelj potpore Toni Valković
 
„Izražaj i prognostički značaj LMO2 i STAT3 proteina kao biljega angiogeneze u difuznom B-velikostaničnom limfomu”. Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci, nositelj potpore Antica Načinović-Duletić
 
„Uloga koštanog morfogenetskog proteina -9 i -6 u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2“. Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci, nositelj potpore Željka Crnčević Orlić
 
„Antimikrobna profilaksa u liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom“. Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci, nositelj potpore Davor Štimac
 
„Korelacija genotipa i fenotipa u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza“.  Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci, nositelj potpore Sandra Milić
 
 
Pet članaka s najvećim IF-om (2014.-2015.):
 
Wensveen FM, Jelenčić V, Valentić S, Šestan M, Wensveen Turk T, Theurich S, Glasner A, Mendrila D, Štimac D, Wunderlich FT, Brüning JC, Mandelboim O, Polić B. NK cells link obesity-induced adipose stress to inflammation and insulin resistance. Nature Immunology 2015;16(4):376-85.  IF=20.004
 
Giljača V, Štimac D, Gluud C. Are Levels of Alkaline Phosphatases and Bilirubin Surrogate Markers of Outcomes of Patients With Primary Biliary Cirrhosis? Gastroenterology 2015;148(4):860.  IF=16.716
 
Salkić NN, Jovanović P, Hauser G, Brčić M. FibroTest/Fibrosure for Significant Liver Fibrosis and Cirrhosis in Chronic Hepatitis B: A Meta-Analysis. American Journal of Gastroenterology 2014;109(6):796-809.  IF=10.755
 
Poropat G, Giljača V, Hauser G, Štimac D. Enteral nutrition formulations for acute pancreatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015;23;3:CD010605.  IF=6.032
 
Giljača V, Gurusamy KS, Takwoingi Y, Higgie D, Poropat G, Štimac D, Davidson BR. Endoscopic ultrasound versus magnetic resonance cholangiopancreatography for common bile duct stones. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015;26;2:CD011549.  IF=6.032
 
 
.