Informacije o fakultetu

Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologijuPročelnik
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Tajnica 
Meri Cucančić, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Katedra za Socijalnu medicinu i epidemiologiju
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka 
tel: +385 (0)51 651 155, fax: +385 (0)51 651 180
 
Studenti se primaju: 
PON - PET: 11:00 - 13:00


 

Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju djeluje u sklopu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od njegovog osnutka 1955. godine. U početku je nosila naziv Katedra za higijenu i socijalnu medicinu i izvodila je nastavu iz samo jednog kolegija, s nastavnicima koji su povremeno dolazili iz Zagreba. Godine 1961. na Katedri je zaposlen i prvi stalni nastavnik, a iste je godine za pročelnika izabran prof.dr. Hinko Emili. Katedra je od osnutka promijenila naziv u Katedra za higijenu, epidemiologiju i javno zdravstvo,  potom u Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu ekologiju, dok danas nosi naziv Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju. Godine 1973.  za pročelnika Katedre izabran je prof.dr. Kajetan Blečić, a 1983. prof.dr. Anto Jonjić koji je tu dužnost obnašao do umirovljenja 2007. godine. Iste je godine na mjesto pročelnika izabran prof.dr. Tomislav Rukavina koji tu dužnost obnaša i danas. S godinama se u okviru Katedre izvodila nastava iz sve većeg broja kolegija, a u rad Katedre se uključio sve veći broj nastavnika i suradnika. Teorijska i praktična nastava se, osim na samom Fakultetu, izvodila i u tadašnjem Zavodu za zaštitu zdravlja Rijeka, današnji Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, u laboratorijima, kabinetima, dispanzerima i ambulantama, te u Domu zdravlja Rijeka, Labin i Pazin. Katedra je danas nositelj obrazovanja iz preventivne skupine kolegija za sve profile zdravstvenih djelatnika koji se školuju na Medicinskom fakultetu.

Razvojna vizija Katedre je da svojim kadrovskim potencijalom nastoji kontinuirano unaprjeđivati nastavni proces, a stručnim i znanstvenim aktivnostima bude ukorak sa suvremenim trendovima iz šireg područja javnog zdravstva.

 Kadrovska struktura:

PROČELNIK
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA
Prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Branko Kolarić, izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Vanja Vasiljev-Marchesi, dipl. san.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr..sc. Milena Kabalin, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Vanja Tešić, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr.sc. Danijela Lakošec, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr.sc. Suzana Janković, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr. sc. Elizabeta Dadić-Hero, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Doc. dr.sc. Nataša Janev Holcer, dipl.ing.biol.,znanstvena suradnica, e.mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Morana Tomljenovic, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr.sc.Lovorka Bilajac, dipl. san. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Helena Glibotić-Kresina, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Darko Roviš, prof., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ADMINISTRATIVNA TAJNICA
Meri Cucancić, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
                                       
NASLOVNI NASTAVNICI I SURADNICI
Doc.dr.sc. Ranko Stevanović, dr.med., e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Svjetlana Gašparović-Babić, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dinko Štajduhar – dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tanja Ćorić, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 Nastavna aktivnost:
 

 • INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE    
  I god., Socijalna medicina – obvezni , Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina
  VI god., Javno zdravstvo – obvezni, Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina
  VI god., Epidemiologija – obvezni, Prof.dr.sc. Branko Kolarić

   
 • INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE  
  IV god., Javno zdravstvo – obvezni, Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina

   
 • PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA             
  III god., Javno zdravstvo – obvezni, Prof.dr.sc.
  Vanja Vasiljev Marchesi
  III god., Epidemiologija – obvezni, Prof.dr.sc. Branko Kolarić
  III god., Mikrobni toksini – izborni, Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina
 • Doktorski studij: ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO   
  MODUL 5 - Interventna epidemiologija, Protuepidemijske intervencije, Prof.dr.sc. Ira Gjenero-Margan

   
 • Doktorski studij: ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO   
  MODUL 8 - Primijenjena mikrobiologija, Molekularne dijagnostičke metode u okolišnoj mikrobiologiji, Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina

   
 • Poslijediplomski specijalistički studij: OBITELJSKA MEDICINA    
  I god., Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite, Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina

   
 • Poslijediplomski specijalistički studij: OBITELJSKA MEDICINA    
  I god., Zdravstvena ekonomika, Doc.dr.sc. Ranko Stevanović

  I god., Epidemiologija, Prof.dr.sc. Branko Kolarić
  I god., Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite, Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina

         


Znanstvena aktivnost:

AKTUALNI ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 1. MZOS – Projekt broj 062-0621273-0951 – Voditelj i glavni istraživač: Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina: IMUNOLOŠKI ASPEKTI TEŠKIH KLEBSIELLA INFEKCIJA

 
 
ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U PROTEKLIH 10 GODINA

 1. MZOS – Projekt broj 0062042 - Voditelj i glavni istraživač: Doc.dr.sc Dražen Stojanović: SUVREMENI EPIDEMIOLOŠKI PRISTUP REKREACIJSKOM RONJENJU (2002-2006.)
   
 2. MZOS – Projekt broj 062-1080315-0243 – Voditelj i glavni istraživač: Doc.dr.sc Dražen Stojanović: ČIMBENICI ZDRAVLJA U PRIMORSKOM OKOLIŠU HRVATSKE (2007-2011.)
   
 3. MZOS – Projekt broj 0062050 – Voditelj i glavni istraživač: Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina: ANTILIPOPOLISAHARIDNA IMUNOST NA KLEBSIELLA INFEKCIJE

 
POPIS NAJZNAČAJNIJIH PUBLIKACIJA U PROTEKLIH 10 GODINA

 1. Domitrović R, Jakovac H, Marchesi VV, Šain I, Romić Ž, Rahelić D. Preventive and therapeutic effects of oleuropein against carbon tetrachloride-induced liver damage in mice.Pharmacol Res 2012;65:451-64.
   
 2. Vilibić-Čavlek T, Kučinar J, Ljubin-Sternak S, Kolarić B, Kaić B, Lazarić-Stefanović L, Hunjak B, Mlinarić-Galinović G. Prevalence of Coxiella burnetii antibodies among febrile patients in Croatia, 2008-2010.Vector Borne Zoonotic Dis 2012;12:293-6.
   
 3. Vilibić-Čavlek T, Ljubin-Sternak S, Ban M, Kolarić B, Sviben M, Mlinarić-Galinović G. Seroprevalence of TORCH infections in women of childbearing age in Croatia.J Matern Fetal Neonatal Med 2011;24:280-3.
   
 4. Vilibić-Čavlek T, Kolarić B, Ljubin-Sternak S, Mlinarić-Galinović G. Herpes simplex virus infection in the Croatian population.Scand J Infect Dis 201;43:918-22.
   
 5. Vilibić-Čavlek T, Kučinar J, Ljubin-Sternak S, Kolarić B. Seroepidemiology of hepatitis A in the croatian population.Hepat Mon 2011;11:997-9.
   
 6. Kolarić B, Štajduhar D, Gajnik D, Rukavina T, Wiessing L. Seroprevalence of blood-borne infections and population sizes estimates in a population of injecting drug users in Croatia.Cent Eur J Public Health 2010;18:104-9.
   
 7. Bezinović P, Malatestinić D. Perceived exposure to substance use and risk-taking behavior in early adolescence: cross-sectional study.Croat Med J 2009;50:157-64.
   
 8. Vilibić-Čavlek T, Gjenero Margan I, Židovec Lepej S, Kolaric B, Vince A. Seroprevalence, risk factors, and hepatitis C virus genotypes in groups with high-risk sexual behavior in Croatia.J Med Virol 2009;81:1348-53.
   
 9. Rukavina T, Tićac B, Vasiljev V. IL-10 in antilipopolysaccharide immunity against systemic Klebsiella infections.Mediators Inflamm 2006:69431.
   
 10. Rukavina T, Vasiljev V, Ticac B. Proinflammatory cytokines in antilipopolysaccharide immunity against Klebsiella infections.Mediators Inflamm 2005:88-95.