Misija i vizija

VIZIJA I MISIJA FAKULTETA


VIZIJA
 
Vizija Medicinskog fakulteta je pozicioniranje u domaćem i međunarodnom okruženju kao vodeća, prepoznatljiva i konkurentna visokoškolska, znanstvena i stručna ustanova koja je tijesno povezana i prilagođena zahtjevima lokalne i šire zajednice.
U obrazovnom smislu Fakultet se trajno razvija kao visokoškolska ustanova prepoznatljiva primarno po obrazovanju kadrova s visokom razinom 
usvojenih moralnih vrijednosti te znanjima i vještinama utemeljenim na ishodima učenja. Na znanstveno-istraživačkom planu Fakultet se kontinuirano pozicionira kao prepoznatljivo znanstveno središte biomedicinskih i interdisciplinarnih istraživanja, usklađenih s europskim konceptom „pametnih specijalizacija“, uz snažniju orijentaciju prema primijenjenoj i primjenjivoj znanosti, osobito u području translacijskih istraživanja s ciljem uvođenja suvremenih znanstvenih spoznaja u svakodnevnu praksu.


MISIJA
 
Misija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kao javne nastavne i znanstvene ustanove je obrazovanje studenata medicine, dentalne medicine, sanitarnog inženjerstva, ali i drugih profiLa kadrova u području biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima radi stjecanja znanja i vještina potrebnih za sprječavanje bolesti, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, liječenje i rehabilitaciju bolesnika te za održivi razvoj društva u cjelini. Temelj daljnjeg razvoja je trajna opredijeljenost Fakulteta ulaganju u kvalitetu obrazovnog procesa, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, ali i u interdisciplinarnim znanstvenim područjima.
Tijesno povezivanje temeljnih djelatnosti doprinijet će integraciji znanstvenih i stručnih rezultata i spoznaja u obrazovni proces s ciljem boljeg, bržeg, cjelovitog i održivog razvoja društva u kojem živimo.
Radi osiguranja zacrtanih ciljeva Fakultet će aktivno raditi na unaprjeđenju suradnje s vodećim domaćim i međunarodnim zdravstvenim, visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama kako bi svojim studentima, nastavnicima i ostalim djelatnicima osigurao uvjete za profesionalni prosperitet koji će doprinijeti razvoju Fakulteta, Sveučilišta i društva u kojem živimo.