Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost

Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost se sastaje jednom mjesečno, tjedan dana prije održavanja sjednice Fakultetskog vijeća. Prijave
teme doktorata se, za slijedeću sjednicu, zaprimaju osam dana, a prijave ostalih predmeta najmanje pet dana prije održavanja sjednice Povjerenstva.
 
Sva dokumentacija vezana za prijavu teme doktorskog rada ili predaju doktorskog rada na ocjenu se od 14. siječnja 2019. dostavlja na dva načina: 
 
1)      u obliku ispisa (jedan primjerak svakog dokumenta) dostavlja se pisarnici Medicinskog fakulteta (može i poštom s naznakom Službe za znanost
i poslijediplomske studije).
 
2)      u elektroničkom obliku, na intranetu kojem se pristupa putem mrežnih stranica Medicinskog fakulteta (http://www.medri.uniri.hr/hr/) ulaskom u SERVISI - PORTAL ZA STUDENTE i odabirom poveznice IZRADA DOKTORSKOG RADA.
Svi se  dokumenti OBAVEZNO postavljaju u pdf formatu.
 
Dodatne informacije možete zatražiti u Službi za znanost i poslijediplomske studije,
Mamaja Jančić, dipl. oec., na broj telefona 651-157 ili na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
VAŽNO!
Studenti doktorskog studija dužni su Službi za znanost i poslijediplomske studije, prije negoli im se odobri javna obrana doktorskog rada, dostaviti
potvrdu knjižnice Medicinskog fakulteta o tome da su vratili svu posuđenu literaturu. 
 


Prijave teme doktorata trebaju biti strukturirane prema uputama i tehnički uređene. Nepotpune (manjak dokumenata) i zakašnjele prijave ili u slučajevima pogrešno ispunjenih obrazaca DrS1 (opći podaci, datum, potpisi) prijave teme se neće razmatrati.
 
Doktorski rad treba biti strukturiran prema uputama (vidi također Upute za izradu i opremanje doktorskih radova na SuRi).
 
VAŽNO!!! 
Objavljene Upute za prijavu teme i oblikovanje doktorskih radova primjenjuju se  od 14. siječnja 2019.

Izvješća za izbor u znanstvena zvanja trebaju biti strukturirana prema predlošku.

Izjava o objavljenom CC radu.
 
Izjava o objavljenom WoS Core Collection radovima.

Izjava mentora o provjeri izvornosti  studentskog rada.

Upute za izradu i opremanje doktorskih radova na SuRi.


Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama 
Datum sjednice                  Rok za predaju prijave                   Rok za predaju 
Povjerenstva za ZID          teme doktorata                               ostalih dokumenata
                
 
09.10.2019.                       30.09.2019.                                      02.10.2019.
12.11. 2019.                      04.11.2019.                                       06.11.2019.
03.12.2019.                       25.11.2019.                                       27.11.2019.
14.01.2020.                       07.01.2020.                                      08.01.2020.
04.02.2020.                       27.01.2020.                                      29.01.2020.
03.03.2020.                       24.02.2020.                                      26.02.2020.
07.04.2020.                       30.03.2020.                                      01.04.2020.
05.05.2020.                       27.04.2020.                                      29.04.2020.
02.06.2020.                       25.05.2020.                                      27.05.2020.
07.07.2020.                       29.06.2020.                                      01.07.2020.
08.09.2020.                       31.08.2020.                                      02.09.2020.
 
 
Kalendar sjednica Fakultetskog vijeća za akademsku godinu 2019./20.
 
15. listopada 2019.
19. studenog 2019.
10. prosinca 2019. – Svečana sjednica u okviru Dana Medicinskog fakulteta
21. siječnja 2020.
11. veljače 2020.
10. ožujka 2020.
14. travnja 2020.
12. svibnja 2020.
09. lipnja 2020.           
14. srpnja 2020.
15. rujna 2020.
 

 

Članovi Povjerenstva:

1. Prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović, dipl.ing.
2. Prof.dr.sc. Astrid Krmpotić, dr.med.
3. Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med.
4. Prof.dr.sc.Bojan Polić, dr.med
5. Prof.dr.sc. Ivana Marić, dr.med. 
6. Prof.dr.sc. Natalia Kučić, dr.med.
7. Prof.dr.sc. Robert Domitrović, dipl.ing. 
8. Prof.dr.sc. Blaženka Grahovac, dr.med.
9. Prof.dr.sc. Gordan Gulan, dr.med.
10. Prof.dr.sc. Jelena Roganović, dr.med.
11. Izv.prof.dr.sc. Ika Rončević Gržeta ,dr.med.
12. Izv.prof.dr.sc. Sanjin Rački, dr.med.
13. Izv.prof.dr.sc. Sandra Milić, dr.med.
14. Izv.prof.dr.sc. Ivana Brekalo-Pršo, dr.med.
15. Izv.prof.dr.sc. Neda Smiljan-Severinski, dr.med.
16. Izv.prof.dr.sc. Branko Kolarić, dr. med.
 
.