Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost

Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost se sastaje jednom mjesečno, tjedan dana prije održavanja sjednice Fakultetskog vijeća. Prijave teme doktorata se, za slijedeću sjednicu, zaprimaju osam dana, a prijave ostalih predmeta najmanje pet dana prije održavanja sjednice Povjerenstva.

Sva dokumentacija vezana za prijavu teme doktorskog rada ili predaju doktorskog rada na ocjenu se od 1. prosinca 2017. dostavlja na dva načina: 
1)      u obliku ispisa (jedan primjerak svakog dokumenta) dostavlja se pisarnici Medicinskog fakulteta (može i poštom s naznakom Službe za znanstvenoistraživačku djelatnost).
2)      u elektroničkom obliku, na intranetu kojem se pristupa putem mrežnih stranica Medicinskog fakulteta (http://www.medri.uniri.hr/hr/) ulaskom u SERVISI - PORTAL ZA STUDENTE i odabirom poveznice IZRADA DOKTORSKOG RADA. Svi se  dokumenti OBAVEZNO  postavljaju u pdf formatu.

Dodatne informacije možete zatražiti od administratorice Službe za znanstvenoistraživačku djelatnost, Tamare Deković, na broj telefona  651-229 ili na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. hr  ili voditeljice Službe za znanstvenoistraživačku djelatnost, poslijediplomske studije i trajnu medicinsku izobrazbu, Mamaje Jančić, dipl.oec., na broj telefona 651-157 ili na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

VAŽNO!
Studenti doktorskog studija dužni su Službi za znanstvenoistraživačku djelatnost (gđi Tamari Deković), prije negoli im se odobri javna obrana doktorskog rada, dostaviti potvrdu knjižnice Medicinskog fakulteta o tome da su vratili svu posuđenu literaturu. 
 


Prijave teme doktorata trebaju biti strukturirane prema uputama i tehnički uređene. Nepotpune (manjak dokumenata) i zakašnjele prijave ili u slučajevima pogrešno ispunjenih obrazaca DrS1 (opći podaci, datum, potpisi) prijave teme se neće razmatrati.
 
Doktorski rad treba biti strukturiran prema uputama (vidi također Upute za izradu i opremanje doktorskih radova na SuRi).
 
VAŽNO!!! 
Objavljene Upute za prijavu teme i oblikovanje doktorskih radova primjenjuju se  od 1. prosinca 2017.

Izvješća za izbor u znanstvena zvanja trebaju biti strukturirana prema predlošku.

Izjava o objavljenom CC radu.

Izjava o objavljenim SCIE/JCR radovima.

Izjava 2015 o objavljenom WoS Core Collection radovima.


Izjava mentora o provjeri izvornosti  studentskog rada.

Upute za izradu i opremanje doktorskih radova na SuRi.


Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama 
Datum sjednice povjerenstva Rok za predaju prijave teme doktorata Rok za predaju ostalih dokumenata
9.1.2018. 2.1.2018. 3.1.2018.
6.2.2018. 29.1.2018. 31.1.2018.
6.3.2018. 26.2.2018. 28.2.2018.
3.4.2018. 26.3.2018. 28.3.2018.
2.5.2018. 23.4.2018. 25.4.2018.
5.6.2018. 28.5.2018. 30.5.2018.
3.7.2018. 25.6.2018. 27.6.2018.
4.9.2018. 27.8.2018. 29.8.2018.


 

Članovi Povjerenstva:

1. Prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović, dipl.ing.
2. Prof.dr.sc. Astrid Krmpotić, dr.med.
3. Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med.
4. Prof.dr.sc.Bojan Polić, dr.med
5. Prof.dr.sc. Ivana Marić, dr.med. 
6. Prof.dr.sc. Natalia Kučić, dr.med.
7. Prof.dr.sc. Robert Domitrović, dipl.ing. 
8. Prof.dr.sc. Blaženka Grahovac, dr.med.
9. Prof.dr.sc. Gordan Gulan, dr.med.
10. Prof.dr.sc. Jelena Roganović, dr.med.
11. Izv.prof.dr.sc. Ika Rončević Gržeta ,dr.med.
12. Izv.prof.dr.sc. Sanjin Rački, dr.med.
13. Izv.prof.dr.sc. Sandra Milić, dr.med.
14. Izv.prof.dr.sc. Ivana Brekalo-Pršo, dr.med.
15. Izv.prof.dr.sc. Neda Smiljan-Severinski, dr.med.
16. Izv.prof.dr.sc. Branko Kolarić, dr. med.