Voditelji studija

VODITELJI STUDIJA


 
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI
 
1. Prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med. – MEDICINA
2. Izv. prof. dr. sc. Danko Bakarčić, dr. med. dent. – DENTALNA MEDICINA
3. Izv. prof. dr. sc. Marin Tota, mr. ph. i prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med. – MEDICINA NA ENGLESKOM
 


PREDDIPLOMSKI  I  DIPLOMSKI  SVEUČILIŠNI  STUDIJ
 
1. Doc. dr. sc.Nada Starčević-Čizmarević, dipl. sanit. ing.-SANITARNO INŽENJERSTVOPOSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJI 
 
1. Prof. dr. sc. Elvira Mustać, dr. med. – BIOMEDICINA
2. Prof. dr. sc. Marina Šantić, dipl. sanit. ing. – ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO
 


POSLIJEDIPLOMSKI  SPECIJALISTIČKI  STUDIJI 
 
1. Izv.prof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. - OBITELJSKA MEDICINA
2. Prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. - INTERNA MEDICINA
3. Doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med. - GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA
4. Izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med.- ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA
5. Prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med. - PSIHIJATRIJA
6. Prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med.- BIOMEDICINA RAZVOJNE DOBI
7. Prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med.- MENADŽMENT U ZDRAVSTVU
8. Nasl. prof. dr. sc. Iva Dekaris, dr. med.- OFTALMOLOGIJA
9. Prof. dr. sc. Asim Kurjak, dr. med.- ULTRAZVUK U GINEKOLOGIJI I OPSTETRICIJI
10. Prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, dr. med. - MENADŽMENT  KVALITETE  U  ZDRAVSTVU
11. Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. - PROMOCIJA  ZDRAVLJA  I  PREVENCIJA  OVISNOSTI
12. Prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med. - KLINIČKA FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM 
13. Prof. dr. sc. Davor Štimac , dr. med. – OPĆA INTERNA MEDICINA
14. Prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med. – KARDIOLOGIJA
15. Prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. – GASTROENTEROLOGIJA
16. Prof. dr. sc. Dubravka Jurišić-Eržen, dr. med. – ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA
17. Prof. dr. sc. Renata Dobrila Dintinjana, dr. med. – INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA
18. Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. – ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA
19. Prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. – KLINIČKA RADIOLOGIJA
20. Izv. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. – OPĆA KIRURGIJA
21. Prof.dr.sc. Alan Šustić, dr. med. – HITNA MEDICINA
 
 
 
.