Ustroj

Ustrojbene jedinice sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Fakultetu su:
 
- Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 
Odbor objedinjava i koordinira sve aktivnosti vezane uz kvalitetu. Uloga i sastav Odbora određena je Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci.  
 
Članovi Odbora  za osiguravanje i unapređivanje kvalitete:
 
Prof.dr.sc.Renata Gržić, dr.med.dent., predsjednica Odbora 
Prof.dr.sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr.med., član Uprave Fakulteta
Prof.dr.sc. Saša Ostojić, dr.med., član Uprave Fakulteta
Prof.dr.sc.Gordana Župan,dr.med., predstavnica nastavnika
Izv.prof.dr.sc. Ester Pernjak-Pugel, dr.med., predstavnica nastavnika
Izv.prof.dr.sc.Sandra Milić,dr.med., predstavnica nastavnika
Izv.prof.dr.sc.Alen Ružić, dr.med., predstavnik nastavnika
Doc.dr.sc.Vanja Vasiljev Marchesi, dipl.sanit.ing., predstavnica nastavnika
Dr.sc. Nina Pereza, dr.med., predstavnica asistenata
Linda Rudelić, struč. spec. oec., predstavnica administrativnog i tehničkog osoblja
Henry Ponte, prof., predstavnik vanjskih korisnika
Ivana Babić, predstavnica studenata 
Nikolina Špoljarić, predstavnica studenata 
Andrea Amidžić, predstavnica studenata 
 
 
- Ured za osiguravanje i unapređivanje kvalitete
 
Ured u suradnji s Odborom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete provodi postupke osiguravanja kvalitete na Fakultetu. Ured provodi analize i prikuplja informacije o kvaliteti od svih korisnika sustava te usko surađuje s Centrom za osiguravanje i unapređivanje
kvalitete Sveučilišta i Odborom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta.
 
Djelatnici Ureda:
Tamara Deković, tel: ++ 385 51 651 2229