Međunarodna suradnja

Medicnski fakultet Sveučilišta u Rijeci je aktivno uključen u Europski istraživački prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) te snažno potiče sve oblike međunarodne suradnje koji  omogućavaju prijenos znanja i tehnologija, podizanje standarda znanstvene produkcije i kvalitete nastave te mobilnosti studenata. 
Međunarodna suradnja se temelji na potpisanim bilateralnim sporazumima, članstvu u međunarodnim znanstvenim i stručnim mrežama i udrugama, sudjelovanju u znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima, radu studentskih udruga, razmjeni studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te svim ostalim mogućim aktivnostima s ciljem uspostavljanja, unaprjeđenja i održavanja suradnje.
 
 
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
 
1. Prof.dr.sc.Jasenka Mršić-Pelčić,dr.med.
2. Prof.dr.sc.Amir Muzur, dr. med.
3. Prof.dr.sc.Bojan Polić, dr. med.
4. Prof.dr.sc.Tomislav Rukavina, dr. med.
5. Izv.prof.dr.sc.Viktor Peršić, dr. med.
 

Ured za međunarodnu suradnju i kvalitetu 
 
Otvorenošću i kontaktima s inozemnim ustanovama stvaramo uvjete za sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim istraživačkim programima, programima razmjene studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te osiguravanje stipendija za usavršavanje.
Ured za međunarodnu suradnju i kvalitetu aktivno surađuje sa Službom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci. 


Aktivnosti Ureda
 
koordinacija aktivnosti i razvoja međunarodne suradnje i razmjene sa sveučilištima i fakultetima s kojima Sveučilište u Rijeci ima zaključene ugovore kao i s ustanovama u Europi i svijetu s kojima Medicinski fakultet ima zaključene bilateralne ugovore o suradnji 
sustavno obrazovanje i informiranje djelatnika i studenata o dostupnim programima međunarodne suradnje
praćenje mogućnosti uključivanja Medicinskog fakulteta i njegovih djelatnika i studenata u različite međunarodne organizacije i programe od interesa za Fakultet
poticanje razmjene znanja kroz intenziviranje mobilnosti studenata te nastavnog i administrativnog osoblja
redovito i pravodobno oglašavanje natječaja za stipendije, projekte, razmjene i sl.
.
 
Djelatnici Ureda za međunarodnu suradnju
 
Voditeljica Ureda: Višnja Ljepojević, dipl. iur., tel: ++ 385 51 651 214
Voditeljica Odjela: Valentina Miloš, mag. oec., tel: ++ 385 51 651 228, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Suradnica: Tamara Deković, tel: ++ 385 51 651 229
 
 
 
.