Međunarodna suradnja

Medicnski fakultet Sveučilišta u Rijeci je aktivno uključen u Europski istraživački prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) te snažno potiče sve oblike međunarodne suradnje koji omogućavaju prijenos znanja i tehnologija, podizanje standarda znanstvene produkcije i kvalitete nastave te mobilnosti studenata. 
Međunarodna suradnja se temelji na potpisanim bilateralnim sporazumima, članstvu u međunarodnim znanstvenim i stručnim mrežama i udrugama, sudjelovanju u znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima, radu studentskih udruga, razmjeni studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te svim ostalim mogućim aktivnostima s ciljem uspostavljanja, unaprjeđenja i održavanja suradnje.
 

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
 
1. Doc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance, dr, med. – predsjednica povjerenstva
2. Izv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza, dr. med. – zamjenica predsjednice povjerenstva
3. Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med.
4. Izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr. med.
5. Izv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med.
6. Doc. dr. sc. Damir Klepac, dipl. sanit. ing.
7. Doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med.
 
 
Služba za međunarodnu suradnju i unapređenje kvalitete
 
 
Otvorenošću i kontaktima s inozemnim ustanovama stvaramo uvjete za sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim istraživačkim programima, programima razmjene studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te osiguravanje stipendija za usavršavanje.
 
Služba za međunarodnu suradnju i unapređenje kvalitete aktivno surađuje sa Službom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci. 
 
Aktivnosti Službe
 
• koordinacija aktivnosti i razvoja međunarodne suradnje i razmjene sa sveučilištima i fakultetima s kojima Sveučilište u Rijeci ima zaključene ugovore kao i s ustanovama u Europi i svijetu s kojima Medicinski fakultet ima zaključene bilateralne ugovore o suradnji 
• sustavno obrazovanje i informiranje djelatnika i studenata o dostupnim programima međunarodne suradnje
• praćenje mogućnosti uključivanja Medicinskog fakulteta i njegovih djelatnika i studenata u različite međunarodne organizacije i programe od interesa za Fakultet
• poticanje razmjene znanja kroz intenziviranje mobilnosti studenata te nastavnog i administrativnog osoblja
• redovito i pravodobno oglašavanje natječaja za stipendije, projekte, razmjene i sl.
 
 
Djelatnici Službe za međunarodnu suradnju i unapređenje kvalitete
Rukovoditeljica Službe: Višnja Ljepojević, dipl. iur., tel: ++ 385 51 651 214
Stručna savjetnica: Valentina Miloš, mag. oec., tel: ++ 385 51 651 228, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Suradnica: Tamara Deković, tel: ++ 385 51 651 229
 
.