OBAVIJESTI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Raspored polaganja diplomskog ispita za studente 6. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina

Raspored polaganja diplomskog ispita za studente 6. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina, petak 13.07.2018.