OBAVIJESTI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI

RASPORED UPISA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINE AKAD. GOD. 2018./2019.
 
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, moraju na upis doći osobno prema rasporedu:
 
 - 17.07.2018  - mjesta na rang listi    1   -   45        od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada
 - 18.07.2018  - mjesta na rang listi  46   -   90        od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada
 - 19.07.2018  - mjesta na rang listi  91   -  137       od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada 

UPISI U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA DENTALNA MEDICINA I PREDDIPLOMSKOG  SVEUČILIŠNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA AKAD. GOD. 2018./2019.
 
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis upisuju se od 17. srpnja 2018. godine do 19. srpnja 2018. godine od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada