OBAVIJESTI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Raspisan natječaj za dodjelu “Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci” za kalendarsku godinu 2017.
 
Zaklada Sveučilišta u Rijeci objavila je natječaj za dodjelu Nagrade Zaklade za kalendarsku godinu 2017.
Prijave su otvorene do 30. rujna 2018. godine,
Tekst natječaja