OBAVIJESTI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Komemoracija za izv. prof. dr. sc. Igora Antončića
 
Komemoracija za izv. prof. dr. sc. Igora Antončića će se održati u utorak, 04.09.2018. u 14:00 u KBC RIJEKA, velika predavaonica, 1. kat, glavna zgrada – lokalitet Rijeka.