OBAVIJESTI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI

UNIRI projekti natječaj
 
07. rujna će se otvoriti novi natječaj za UNIRI sveučilišne potpore s rokom
za prijavu do 07. listopada 2018. Prijave će se vršiti putem predviđenog
mjesta na Share point portalu. Tekst natječaja s pripadajućom dokumentacijom
možete pronaći na ovom linku