OBAVIJESTI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Rok prijave na natječaj za Nagradu Zaklade 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci produžila je rok prijave na Natječaj za Nagradu Zaklade do 7. listopada 2018. godine.