OBAVIJESTI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI

2. Riječki dani primarne zdravstvene zaštite "Bolesnik s kardiovaskularnom bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti"

Kongres će se održati od 2. do 4. studenog 2018. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na adresi Braće Branchetta 20/1 (dvorana 1) s početkom u 15:00h.
Poziv.pdf
Program.pdf