OBAVIJESTI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Dani otvorenih vrata u Centru izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva (Centar za Proteomiku)
12.12. - 13.12.2018


Pozivam Vas na Dane otvorenih vrata u Centru izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva (Centar za Proteomiku), 12.12. - 13.12.2018
Program - Dani otvorenih vrata