OBAVIJESTI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI

DANI MEDICINSKOG FAKULTETA U RIJECI,
10.-15. prosinca 2018.
 
Poštovane kolegice i kolege, djelatnici, studenti i prijatelji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pozivamo Vas na obilježavanje Dana Medicinskog fakulteta u Rijeci.
 
Dekan,
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med.