Nastava na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku


 
POZIVAJU SE ZAINTERESIRANI STUDENTI DA SE PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA DEMONSTRATORE NA KATEDRI ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU NA VJEŽBAMA IZ SLJEDEĆIH KOLEGIJA:
 
-              MEDICINSKA FIZIKA I BIOFIZIKA – I. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina
-              BIOSTATISTIKA – II. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina
-              MEDICAL PHYSICS AND BIOPHYSICS – I. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku
-              BIOSTATISTICS – II. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na engleskom jeziku
-              BIOFIZIKA – I. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina
-              STATISTIKA – II. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina
-              FIZIKA I BIOFIZIKA – I. godina Preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva
-              ZDRAVSTVENA STATISTIKA – II. godina Preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo
-              IONIZIRAJUĆA I NEIONIZIRAJUĆA ZRAČENJA – II. godina Preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo
 
Zamolbe za demonstratore studenti su dužni predati u ured O-014 Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Ivani Bjedov Keleković, stručnoj suradnici za administrativne poslove ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 
Zamolbe će se primati radnim danom u vremenu od 12:00-14:00h te zaključno do petka, 27. rujna 2019. godine.
 
Sastanakstudenata koji se prijave na natječaj za demonstratore na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku iz gore navedenih kolegija, održati će se dana 1. listopada 2019. godine na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, u Praktikumu O-162 u 14:00h.
 
U Rijeci 19. rujna 2019.OBAVIJEST ZA STUDENTE
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE

Kolegij: BIOSTATISTIKA
 
DRUGI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 20.6.2018. U 9:00 SATI NA MEDICINSKOM FAKULTETU U PREDAVAONI BR. 1.
 
Studenti su obvezni na ispit donijeti 2B olovku, gumicu, kemijsku olovku, kalkulator i sredstvo identifikacije (X-ica, osobna iskaznica...).OBAVIJEST ZA STUDENTE I. GODINE STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA AK. GOD. 2017./2018


OBAVIJEST STUDENTIMA 1. GODINE STUDIJA MEDICINA AK. GOD. 2017./2018.
SEMINARSKE GRUPE 2017-2018.pdf
VJEŽBOVNE GRUPE 2017-2018.pdf
 


OBAVIJEST ZA STUDENTE I. GODINE STUDIJA DENTALNA MEDICINA AK. GOD. 2017./2018.
VJEŽBOVNE GRUPE 2017-2018.pdf
 


OBAVIJEST STUDENTIMA!!!
 
OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA NATJEČAJ ZA DEMONSTRATORE NA KATEDRI ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU NA VJEŽBAMA IZ KOLEGIJA STATISTIKA:
 
-          svi studenti koji su se prijavili za demonstratore su primljeni.
 
Budući da se nastava iz kolegija Statistika održava u ljetnom semestru, naknadno ćete biti obaviješteni o potrebnim informacijama.
 


OBAVIJEST STUDENTIMA!!!
 
OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA NATJEČAJ ZA DEMONSTRATORE NA KATEDRI ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU NA VJEŽBAMA IZ SLJEDEĆIH KOLEGIJA: 
 
-              MEDICINSKA FIZIKA I BIOFIZIKA – I. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina
-              BIOFIZIKA – I. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina
-              FIZIKA I BIOFIZIKA – I. godina Preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva
 
                                       Svi studenti koji su se prijavili za demonstratore su primljeni.
 
 
Sastanak studenata koji su se prijavili na natječaj za demonstratore na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku iz gore navedenih kolegija, održati će se dana 03. listopada 2017. godine na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, u Praktikumu O-162 u 13:30h.
 


1. INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE, Kolegij: Biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, ČETVRTI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 28.09.2017. U 08:30 SATI U PREDAVAONI BROJ 4, Medicinskog fakulteta.OBAVIJEST SVIM STUDENTIMA!
 
U akademskoj godini 2017./2018. na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku sve aktivnosti vezane uz studij, točnije aktivnosti vezane uz studentsku knjižicu-Indeks (potpis, upis ocjene, podizanje istoga i dr.), studenti mogu obaviti u Uredu O-014 Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, kod stručne suradnice za administrativne poslove, Ivane Bjedov.
 
Za sve ostale informacije, studenti se istoj mogu obratiti putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 
Uredovno radno vrijeme za studente je svakim radnim danom u vremenu od 12:00-14:00h.

 U Rijeci, 12. rujna 2017.1.       INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Medicinska fizika i biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, ČETVRTI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 22.09.2017. U 11:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 1, Medicinskog fakulteta,
 
2.       INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
Kolegij: Biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, ČETVRTI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 25.09.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 4, Medicinskog fakulteta,
 
3.       PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Fizika i biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, ČETVRTI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 20.09.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 5. Medicinskog fakultetaOBAVIJEST SVIM STUDENTIMA!
 
POZIVAJU SE ZAINTERESIRANI STUDENTI DA SE PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA DEMONSTRATORE NA KATEDRI ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU NA VJEŽBAMA IZ SLJEDEĆIH KOLEGIJA:
 
-       MEDICINSKA FIZIKA I BIOFIZIKA – I. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina
-       BIOFIZIKA – I. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina
-       FIZIKA I BIOFIZIKA – I. godina Preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva
-       IONIZIRAJUĆA I NEIONIZIRAJUĆA ZRAČENJA – II. godina Preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva
-       BIOSTATISTIKA – II. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina
-       STATISTIKA – II. godina Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina
 
Zamolbe za demonstratore studenti su dužni predati u ured O-014 Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Ivani Bjedov, stručnoj suradnici za administrativne poslove. Za sve ostale informacije, studenti se istoj mogu obratiti putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Zamolbe će se primati radnim danom u vremenu od 12:00-14:00h te zaključno do petka, 22. rujna 2017. godine.
1.       INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Medicinska fizika i biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, ČETVRTI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 08.09.2017. U 11:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 2, Medicinskog fakulteta,
 
2.       INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Biostatistika
 
ZAVRŠNI ISPIT, TREĆI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 12.09.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 2, Medicinskog fakulteta,
 
3.       INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Fizika medicinske dijagnostike
 
ZAVRŠNI ISPIT, TREĆI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 14.09.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 2, Medicinskog fakulteta,
 
4.       INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
Kolegij: Biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, ČETVRTI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 11.09.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 2, Medicinskog fakulteta,
 
 5.       PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Fizika i biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, ČETVRTI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 06.09.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 2. Medicinskog fakulteta,
 
6.       PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja
 
ZAVRŠNI ISPIT, ČETVRTI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 15.09.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 4. Medicinskog fakultetaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
Kolegij: Statistika
 
ZAVRŠNI ISPIT, TREĆI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 11.07.2017. U 10:00 SATI NA KATEDRI ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU, Medicinskog fakulteta.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Medicinska fizika i biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, TREĆI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 03.07.2017. U 10:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 1, Medicinskog fakulteta,
 

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Fizika medicinske dijagnostike
 
ZAVRŠNI ISPIT, DRUGI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 07.07.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 2, Medicinskog fakulteta,
 

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
Kolegij: Biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, TREĆI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 05.07.2017. U 11:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 1, Medicinskog fakulteta,
 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Zdravstvena statistika s informatikom
 
ZAVRŠNI ISPIT, DRUGI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 05.07.2017. U 11:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 1. Medicinskog fakulteta,
 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Fizika i biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, TREĆI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 04.07.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 1. Medicinskog fakulteta,
 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja
 
ZAVRŠNI ISPIT, TREĆI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 14.07.2017. U 08:30 SATI U PREDAVAONI BROJ 8. Medicinskog fakulteta,INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
Kolegij: Statistika
 
ZAVRŠNI ISPIT, DRUGI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 27.06.2017. U 10:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 1, Medicinskog fakultetaPREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja
 
ZAVRŠNI ISPIT, DRUGI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 30.06.2017. U 11:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 1, Medicinskog fakultetaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Fizika medicinske dijagnostike
 
ZAVRŠNI ISPIT, PRVI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 23.06.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BROJ P14., PATOLOGIJA, Medicinskog fakulteta.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
Kolegij: Statistika

ZAVRŠNI ISPIT, PRVI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 13.06.2017. U 10:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 1. Medicinskog fakulteta.
 


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA 
Kolegij: Zdravstvena statistika s informatikom

ZAVRŠNI ISPIT, PRVI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 19.06.2017. U 11:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 1. Medicinskog fakulteta
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Biostatistika

ZAVRŠNI ISPIT, DRUGI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 20.06.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BROJ 1. Medicinskog fakultetaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Biostatistika
 
ZAVRŠNI ISPIT, DRUGI ISPITNI ROK ODRŽATI ĆE SE 20.06.2017. u 9:00 SATI U PREDAVAONI BR 1. Medicinskog fakultetaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Biostatistika
 
Popravak parcijalnog ispita iz Biostatistike održat će se u utorak 25.04.2017. u 16:00 sati u predavaoni broj 8.
 
Popravni kolokvij iz Biostatistike održat će se 03.05.2017. u 13:00 sati u informatičkoj učionici.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Biostatistika
 
Završni ispit prvi ispitni rok iz Biostatistike održat će se 18.04.2017. sa početkom u  15:00 sati u predavaonama broj 1,2,4 i 5..
Raspored po predavaonama
 

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Biostatistika
 
Parcijalni ispit iz Biostatistike održat će se 11.04.2017. sa početkom u  13:00 sati.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij Biostatistika
Raspored studenata po grupama za vježbe iz kolegija Biostatistika.1. INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
Kolegij: Biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, DRUGI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 22.02.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BR. 1.  Medicinskog fakulteta.
 
 
2. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Fizika i biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT, DRUGI ISPITNI ROK ODRŽAT ĆE SE 22.02.2017. U 11:00 SATI U PREDAVAONI BR. 1.  Medicinskog fakulteta.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 Kolegij: Medicinska fizika i biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT – drugi ispitni rok ODRŽAT ĆE SE 16.02.2017. U 11:00 SATI U PREDAVAONI BR. 1. Medicinskog fakulteta.1. INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
Kolegij: Biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT ODRŽAT ĆE SE 08.02.2017. U 09:00 SATI U PREDAVAONI BR. 1.  Medicinskog fakulteta.
 


2. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Fizika i biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT ODRŽAT ĆE SE 08.02.2017. U 11:00 SATI U PREDAVAONI BR. 1.  Medicinskog fakulteta.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Raspored studenata po danima  za polaganje usmenog dijela završnog ispita iz kolegija Medicinska fizika i biofizikaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 Kolegij: Medicinska fizika i biofizika
 
ZAVRŠNI ISPIT ODRŽAT ĆE SE 02.02.2017. U 9:00 SATI U PREDAVAONAMA BR. 1, 2, 4 i 5. Medicinskog fakulteta.
Raspord po predavaonamaPREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Fizika i biofizika
 
1.       Ispravak parcijalnih ispita iz kolegija Fizika i biofizika održat će se 06.02.2017. u 09:00 sati u predavaonici br. 7 Medicinskog fakulteta
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Kolegij: Medicinska fizika i biofizika
 
1.       Ispravak parcijalnih ispita iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 06.02.2017. u 09:00 sati u predavaonici br. 7 Medicinskog fakulteta
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Kolegij: Medicinska fizika i biofizika
 
Rezultati ispravka parcijalnih ispita iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održanog dana 30.01.2017. 
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Fizika i biofizika
 
Ispravak drugog parcijalnog ispita iz kolegija Fizika i biofizika održanog dana 30.01.2017. 
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ostvareni bodovi prije završnog ispita studenata prve godine  Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine iz kolegija Medicinska fizika i biofizika. INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
 
Ostvareni bodovi prije završnog ispita studenata prve godine  Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine iz kolegija Biofizika. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA 
 
Ostvareni bodovi prije završnog ispita za studente prve godine  Preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva iz kolegija Fizika i biofizika. 
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Fizika i biofizika
 
1.       Ispravak parcijalnih ispita iz kolegija Fizika i biofizika održat će se 30.01.2017. u 08:30 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakulteta
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Kolegij: Medicinska fizika i biofizika
 
1.       Ispravak parcijalnih ispita iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 30.01.2017. u 08:30 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakultetaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Kolegij: Medicinska fizika i biofizika
 
2. PARCIJALNI ISPIT ODRŽAT ĆE SE 20.01.2017. U 14:00 SATI U PREDAVAONAMA BR. 1, 2, 6, 7 I 8. Medicinskog fakulteta.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Fizika i biofizika
 
2. parcijalni ispit održat će se 20.01.2017. u 12:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakulteta.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Rezultati prvog parcijalnog ispita iz kolegija Fizika i biofizika održanog 18.11.2016.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Fizika i biofizika
 
1.       parcijalni ispit održat će se 18.11.2016. u 12:00 sati u predavaonici br. 2 Medicinskog fakultetaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Kolegij: Medicinska fizika i biofizika
 
1.       PARCIJALNI ISPIT ODRŽAT ĆE SE 18.11.2016. U 14:00 SATI ZA STUDENTE KOJI SU U PREDAVAONAMA BR. 2, 5, 6, 7 I 8, A U 15:00 SATI ZA STUDENTE KOJI SU RASPOREĐENI U PREDAVAONU BR. 1
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Usmeni dio ispita iz kolegija Biostatistika održat će se 28.9.2016. u 13:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakulteta.
Usmeni dio ispita iz kolegija Fizika medicinske dijagnostike održat će se 28.9.2016. u 13:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakulteta.OBAVIJEST STUDENTIMA
 
Studenti koji su predali zamolbe za obavljanje demonstrature na Zavodu za medicinsku fiziku i biofiziku pozivaju se na sastanak 29.9.2016. u 10:00 sati u Praktikumu, prostorija br. O-162, na Odjelu za fiziku, radmile Matejčić 2.
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ostvareni bodovi i predložena ocjena iz kolegija Fizika i biofizika nakon ispitnog roka održanog 21.9.2016.
 
Studenti mogu pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se održati 23.9.2016. u 09:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakulteta
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Rezultati ispita iz kolegija Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja održanog 19.9.2016.
 
Franović Barbara 15/21
Iva Sladoja 12/21
Nikolina Berić 12/21
 


OBAVIJEST STUDENTIMA I. GODINE MEDICINE AK. GODINA 2015./2016.
 
Ispit iz kolegija anatomija održat će se u utorak, 20.09.2016. u 09.00 sati na Zavodu za anatomiju.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Biostatistika i Fizika medicinske dijagnostike održat će se 26.9.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakultetaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ostvareni bodovi i predložena ocjena iz kolegija Medicinska fizika i biofizika nakon ispitnog roka 16.9.2016.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Biostatistika i Fizika medicinske dijagnostike održat će se 26.9.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakultetaOBAVIJEST STUDENTIMA 
 
NATJEČAJ ZA DEMONSTRATORE NA ZAVODU ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU
Zamolbe za demonstratore na Zavodu za Medicinsku fiziku i biofiziku primat će se zaključno do ponedjeljka 26. rujna 2016. Zamolbe možete predati u ured O-014 na Odjelu za fiziku, Radmile Matejčić 2 radnim danom od 12 do 14 sati.
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Pismeni dio ispita iz kolegija Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja održat će se 19.9.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 2 Medicinskog fakulteta, a usmeni dio ispita 23.9.2016. u 09:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakulteta
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Zdravstvena statistika s informatikom održat će se 14.9.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 4 Medicinskog fakulteta.
 
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 16.9.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakulteta.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Biostatistika održat će se 12.09.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakulteta
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Rezultati ispita iz kolegija Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja održanog 06.9.2016.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Fizika medicinske dijagnostike održat će se 12.9.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakultetaPREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Fizika i biofizika održat će se 07.9.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakultetaREZULTATI ISPITA
I PREDLOŽENA OCJENA IZ KOLEGIJA MEDICINSKA FIZIKA I BIOFIZIKA ODRŽANOG 02.9.2016.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja održat će se 05.9.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakulteta.OBAVIJEST STUDENTIMA I. I II. GODINE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINE I DENTALNE MEDICINE TE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA 
Studenti koji trebaju potpis u indeks ili upis ocjene mogu indekse donijeti na Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2 svaki dan od 12:00 – 14:00 u sobu O-014 i predati ih Raziji Lonić
 
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Ispit iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 02.09.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 1  Medicinskog fakulteta
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ostvareni bodovi i predložena ocjena nakon ispitnog roka održanog 15.7.2016. iz kolegija BiostatistikaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Kolegij Biostatistika
Ispit iz kolegija Biostatistika održat će se 15.7.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 5 Medicinskog fakultetaPREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja
 
Usmeni dio ispita održat će se 18/7/16 u 9:00 sati u predavaonici br. 1 Medicinskog fakultetaPREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Kolegij: Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja
ISPIT ĆE SE ODRŽATI 13.7.2016. U 08:00 SATI U PREDAVAONICI BR. 2 MEDICINSKOG FAKULTETAINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 06.7.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 1
 
 
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Fizika i biofizika održat će se 07.7.2016. u 13:00 sat
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Kolegij: Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja

Rezultati završnog ispita održanog 27.6.2016.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Popis studenata za popravak parcijalnog ispita održat će se 13.06.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 2.
 
1 BARIĆ DARIO
2 BENIĆ KLARA
3 BOROVIĆ TEA
4 CRLJENKO IVAN
5 CVETKO IVA MAJA
6 FERIZOVIĆ EDINA
7 GRUBIŠIĆ VINKO
8 KLARICA LUCIA
9 PEDIŠIĆ MATEJ
10 SVIRČIĆ MATE
11 ZGRABLIĆ DAVID
12 JOCIĆ BOJANA
13 TATALOVIĆ TANJA
14 GAŠPARINI DORAINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Biostatistika
 
Ispit će se održati 15.6.2016 u 11:00 sati u predavaonicama br. 1, 2, 4 i 6
Studenti koji nisu na popisu bit će raspoređeni u predavaonicu br. 6
 
Raspored po predavaonicama
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Fizika medicinske dijagnostike održat će se 20.6.2016. u 12:00 sati u predavaonici br. 2
 
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Pismeni dio ispita iz kolegija Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja održat će se 27.6.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 2
Usmeni dio ispita iz kolegija Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja održat će se 28.6.2016. u 10:00 sati u predavaonici br. 4
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij Biostatistika
 
Rezultati parcijalnog ispita održanog 07.6.2016.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Kolegij: Biostatistika
 
Prvi parcijalni ispit održat će se 07. lipnja 2016. u 11:30 sati u predavaonama 1, 2 i 5
Raspored po predavaonamaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Kolegij: Biofizika
Rezultati ispita održanog 20.5.2016.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
 
Kolegij: Biofizika
Usmeni dio ispita održat će se 23.5.2016. u 12:00 sati u predavaoni br. 7 Medicinskog fakultetaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Biofizika održat će se 20.5.2016. u 08:00 sati u predavaonici br. 7 Medicinskog fakultetaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE

Vježbovne grupe iz kolegija Biostatistika
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
Kolegij Biofizika
 
Ostvareni bodovi i predložena ocjena nakon ipismenog dijela ispita održanog 06.05.2016.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
 
Rezultati II. parcijalnog ispita iz kolegija Biofizika održanog 04.5.2016.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Biofizika održat će se 06.5.2016. u 12:00 sati u predavaonici O-029 na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Rezultati 1. parcijalnog ispita iz kolegija Biofizika održanog 25.4.2016.
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Kolegij: Zdravstvena statistika s informatikom
 
Ispit će se održati 29.4.2016. u 13:00 sati u predavaoni br. 4
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Usmeni dio ispita iz kolegija Fizika i biofizika održat će se 26.4.2016. u 09:00 sati u predavaoni br. 7
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Rezultati ispita iz kolegija Fizika i biofizika održanog 20.4.2016.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Kolegij: Fizika i biofizika
 
 Studenti koji su položili pismeni dio ispita održanog 20.4.2016. mogu pristupiti usmenom dijelu ispita 21.4.2016. u 12:00 sati u predavaoni br. 6PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI8 SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
2. popravni kolokvij iz kolegija Fizika i biofizika održat će se 15.4.2016. u 12:00 sati u predavaoni br. O-153 na Kampusu.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Fizika i biofizika održat će se 20.04.2016. u 13:00 sati u predavaonici br. 1 na Medicinskom fakultetu.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Kolegij: Fizika medicinske dijagnostike
 
Rezultati ispita održanog 12.04.2016.
 
Studenti koji su ostvarili 50% i više položili su ispit.
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Fizika medicinske dijagnostike održat će se 12.04.2016. u 11:00 sati u predavaoni br. 2PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA

Rezultati popravnog kolokvija iz kolegija Fizika i biofizika održanog 05.04.2016.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Fizika i biofizika
 
Predložena ocjena nakon pismenog dijela ispitnog roka održanog 05.04.2016.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Kolegij Fizika i biofizika
 
Rezultati ispita održanog 05.04.2016.
 
Usmeni dio ispita, za studente koji su položili pismeni dio, održat će se 08.04.2016. u 08:00 sati u predavaoni br. 1 na Medicinskom fakultetu.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Kolegij: Fizika i biofizika
 
Ostvareni bodovi prije završnog ispita koji će se održati 05.04.2016. u 08:00 sati u predavaoni br. 2
 
Studenti koji su ostvarili uvjete za izlazak na završni ispit 05.04.2016.:
 
1.       Adamović Nika
2.       Crepulja Antonela
3.       Đarmati Rebeka
4.       Lazarić Leandra
5.       Majdandžić Matej
6.       Otočan Petra
7.       Rojnić Matea
8.       Tijan Paola
9.       Vidinić Ivan
 
 
Ostali studenti trebaju izaći na popravni ispit koji će se održati 05.04.2016. u 08:00 sati u predavaoni br. 2.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Studenti koji su položili ispit mogu donijeti indeks 31.03.2016.
 
Rezultati ispita iz kolegija Fizika medicinske dijagnostike održanog 29.03.2016.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Fizika medicinske dijagnostike održat će se 29.03.2016. u 08:00 sati
 
Raspored po predavaonama 1. i 2.
Raspored po predavaonama 4. i 5.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Fizika i biofizika održat će se 05.04.2016. u 08:00 sati u predavaoni br. 2INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
 
Kolegij: Statistika
 
Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocjenom nakon ispitnog roka održanog 22.02.2016. mogu doći na usmeni dio ispita danas, 23.02.2016. u 13:00 sati.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIOJ DENTALNE MEDICINE
 
Kolegij: Statistika
 
Ostvareni bodovi prije završnog ispitaPREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Kolegij: Zdravstvena statistika s informatikom
 
Predložena ocjena nakon ispitnog roka 19.02.2016.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Rezultati ispita iz kolegija Zdravstvena statistika s informatikom održanog 19.02.2016.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Kolegij: Zdravstvena statistika s informatikom
 
Ostvareni bodovi nakon popravnog 1. i 2. parcijalnog ispita održanog 05.02.2016.PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Zdravstvena statistika s informatikom održat će se 19.02.2016. u 12:30 sati u predavaonici br. 1INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Statistika održat će se 22.02.2016. u 14:00 sati u predavaonici br. 2PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Kolegij: Zdravstvena statistika s informatikom
 
Predložena ocjena nakon ispitnog roka 05.02.2016.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
 
Kolegij: Statistika
Raspored studenata II. godine po skupinamaPREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Kolegij: Zdravstvena statistika s informatikom
Studenti koji nisu ostvarili 50% bodova na 1. ili 2. parcijalnom ispitu ne mogu pristupiti završnom ispitu 05.02.2016.
Tablica s ukupno ostvarenim bodovima prije završnog ispita
 


PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Zdravstvena statistika s informatikom održat će se 05.02.2016. u 12:00 sati u predavaonici br. 2.
 
Popravni ispit iz 1. i 2. parcijalnog ispita iz kolegija Zdravstvena statistika s informatikom održat će se 05.02.2016. u 12:00 sati u predavaonici br. 2.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Predložene ocjene iz kolegija Medicinska fizika i biofizika za studente koji su na završnom ispitu održanom 14.01.2016. ostvarili više od 50%.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Rezultati ispita iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održanog 14.01.2016. izraženi u postotcima.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Drugi ispitni rok iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 14.01.2016. u 11:00 sati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Studenti su obvezni na ispit donijeti olovku 2B, gumicu, kemijsku olovku, kalkulator i indeks.
Raspored studenata po predavaonamaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Rezultati ispravka 1. i 2. parcijalnog ispita iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održanog 18.12.2015.
 
Ispravak 1. parcijalnog ispita
 
1.       Bonda Gabriela 87%
2.       Ferenac Rea 80%
3.       Stefanova Elena 53%
 
Ispravak 2. parcijalnog ispita
 
1.       Grubiša Tamara 87%
2.       Gavić Katarina 60%INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Predložene ocjene iz kolegija Medicinska fizika i biofizika za studente koji su na završnom ispitu održanom 16.12.2015. ostvarili više od 50%.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Rezultati ispita iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održanog 16.12.2015. izraženi u postotcima.


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ostvareni bodovi  iz kolegija Medicinska fizika i biofizika prije izlaska na završni ispitINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Završni ispit iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 16.12.2015. u 9:00 sati na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2.
 
Studenti su obvezni na ispit donijeti olovku 2B, gumicu, kemijsku olovku, kalkulator i indeks.
 INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Rezultati 2. parcijalnog ispita iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održanog 14.12.2015.
Rez_pos.pdf
Rez_bod.pdfINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispravak 1. i /ili 2. parcijalnog ispita iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 18.12.2015. u 13:00 sati na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, predavaona O-152.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
II. parcijalni ispit iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 14.12.2015. u 09:00 sati.
Raspored po predavaonamaINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Rezultati 1. parcijalnog ispita iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održanos 12.11.2015.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
I. parcijalni ispit iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 12.11.2015. u 16:00 sati na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2
 
Studenti su obvezni na ispit donijeti olovku 2B, gumicu, kemijsku olovku, kalkulator i indeks.
Raspored po predavaonama VJEŽBOVNE GRUPE ZA KOLEGIJ MEDICINSKA FIZIKA I BIOFIZIKA AKAD. GOD. 2015./2016.

Raspored studenata po vježbovnim grupama
 


RASPORED PREDAVANJA,VJEŽBI I SEMINARA IZ MEDICINSKE FIZIKE I BIOFIZIKE ZA STUDENTE STUDIJA MEDICINE
PRVOG TRIMESTRA AK. GODINA 2015./2016
 
Kolegij se izvodi u predavaonicama Medicinskog fakulteta, te na Odjelu za Fiziku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2.
 
Predavanja iz kolegija MEDICINSKA FIZIKA I BIOFIZIKA održavaju se dva puta tjedno i to:
 
- ponedjeljkom od 11-12 sati na Medicinskom fakultetu u predavaonici broj 2
- utorkom od 12-14 sati u predavaonici O-29 Odjela za Fiziku Sveučilišta u Rijeci
 
Prvo predavanje održat će se 05.10.2015. s početkom u 11 sati u predavaonici broj 2 Medicinskog fakulteta.

Seminari koji se odvijaju ponedjeljkom održavat će se na Medicinskom fakultetu u predavaonici br. 4, a ostalim danima u tjednu na Odjelu za Fiziku Sveučilišta u Rijeci u predavaonici O-152. 
 
Vježbe će se održavati u praktikumu medicinske fizike (O-162) u zgradi Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci.
 
Raspored predavanja, seminara i vježbi i sve ostale informacije bitne za kolegij Medicinska fizika i biofizika možete pogledati na web stranicama Medicinskog fakulteta: http://www.medri.uniri.hr/files/STUDIJI/MEDICINA/INP/1/Medicinska_fizika_i_biofizika%2015_16.pdfOBAVIJEST
 
Sastanak demonstratora za kolegij Medicinska fizika i biofizika održat će se 30.09.2015. u 13:00 sati na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci (Kampus), Ulica Radmile Matejčić 2, u predavaoni O-162 (glavni ulaz, preko puta Građevinskog fakulteta, I. kat).O B A V I J E S T

Obavještavamo vas da su za demonstratore na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku izabrani slijedeći studenti.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Fizika medicinske dijagnostike održat će se 23.09.2015. u 10:00 sati u predavaonici br. 1
 
 
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja održat će se 23.09.2015. u 10:00 sati u predavaonici br. 1PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Rezultati ispita iz kolegija Fizika i biofizika održanog 18.09.2015.
 
FELIĆ ASJA         82.76%
JERINIĆ LINDA         72.41%
HAJDAREVIĆ BELMA         68.97%
ILIJANIĆ VALENTINA         58.62%
ANĐELA ŽIC         48.28%
FRANOVIĆ BARBARA         44.83%
SLADOJA IVA         37.93%

 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Rezultati ispita iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održanog 18.09.2015.
 
1.       Pedišić Matej                     69%
2.       Bošnjak Marija                  31%
3.       Keškić Sandi                     21%INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Biostatistike održat će se 21.09.2015. u 10:00 sati u predavaonici br. 4INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 18.09.2015. u 10 sati u predavaonici br. 2
 


 PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Fizika i biofizika održat će se 18.09.2015. u 10 sati u predavaonici br. 2INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE

REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA FIZIKA MEDICINSKE DIJAGNOSTIKE ODRŽANOG 09.09.2015.REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA BIOSTATISTIKA ODRŽANOG 07.09.2015. 
Biostatistika_7_9_2015.O B A V I J E S T
 
Studenti koji su zainteresirani za obavljanje demonstrature na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku (kolegiji: Medicinska fizika i biofizika, Biofizika, Fizika i biofizika, Biostatistika) mogu pisane zamolbe dostaviti tajnici Katedre za medicinsku fiziku i biofiziku do 15. rujna 2015.
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE

Ispit iz kolegija Biostatistika održat će se 07.09.2015. u 11:00 sati u predavaonici br. 1
 PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja održat će se 09.09.2015. u 10:00 sati u predavaonici br. 2 (umjesto 04.09.2015.) i 23.09.2015. u 10:00 sati u predavaonici br. 1 (umjesto 18.09.2015.)PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
Ispit iz kolegija Fizika i Ionizirajuće i neionizirajuće zračenje održat će se 04.09.2015. u 10:00 sati u prevaonici br. 2
 
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Medicinska fizika i biofizika održat će se 04.09.2015. u 10:00 sati u predavaonici. br. 2
 
Ispit iz kolegija Fizika medicinske dijagnostike održat će se 09.09.2015. u 10:00 sati u predavaonici br. 2
 
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE
 
Ispit iz kolegija Biofizika i Statistika održat se se 09.09.2015. u 10:00 sati u predavaonici br. 2
 
.