Nastava na Katedri za opću patologiju i patološku anatomijuNASTAVNO GRADIVO 

Popis dijagnoza makro preparata iz opće patologije
Automatizirana metoda imunohistokemijskih bojenja
Osnove imunohistokemijskih metoda
Molekularne metode u patologiji
Opis makroskopskih preparata
Virtualna patologija i Atlas iz patologijeUPUTSTVA ZA STUDENTE; Turning Point sustavOBAVIJESTI Katedre za opću patologiju i patološku anatomiju:OBAVIJEST DEMONSTRATORIMA 
 
Mole se studenti koji su predali prijave za demonstratore kolegija Patologija ak. god. 2017./18. da se odazovu sastanku dana 06.11. u 14,30 sati na Katedri za opću patologiju i patološku anatomiju.
Pozivaju se i studenti koji će do navedenog datuma dostaviti zamolbe za demonstratore.
 

Obavještavaju se studenti da će se ispitni rok planiran za 06. rujna o. g. održati kako slijedi:
06. rujna o. g.: studenti početnog slova prezimena A-L
07. rujna o. g.: studenti početnog slova prezimena M-Z.
Studenti prijavljeni u sustavu STUDIS pristupaju ispitu dana 07. rujna o. g. 
Oba dana ispitni rok počinje u 9,30 sati.
 


OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – rujanske popravne provjere znanja
 
Obavještavaju se studenti da će se dodatne popravne provjere znanja u ak.
god. 2016./17. održati na Katedri za patologiju dana 04.  i 05. rujna 2017. godine prema sljedećem rasporedu:
 
- usmena provjera znanja iz opće i specijalne patologije  će se održati navedene dane s početkom u 09,30 sati. Usmenim  provjerama se pristupa s indeksom.
 
- pismene povjere će se održati 04. rujna u 12,00 sati u predavaonici Katedre.  Pismenim provjerama se pristupa s olovkom 2B,  kemijskom olovkom i indeksom.
 
Mole se studenti da prijave prisustvovanje popravnoj provjeri znanja na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 29. kolovoza 2017. godine  s napomenom kojoj provjeri pristupaju.
 
Popravnim provjerama mogu pristupiti studenti koji tijekom redovnih provjera znanja nisu uspjeli prikupiti bodove (nedovoljan uspjeh na provjeri ili nepristupanje provjeri).OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – 3.  ispitni rok 

Obavještavaju se studenti da će se ispitni rok planiran za 10. srpnja o. g. održati kako slijedi:
10. srpnja o. g.: studenti početnog slova prezimena A-LJ
11. srpnja o. g.: studenti početnog slova prezimena M-Z.
Studenti prijavljeni u sustavu STUDIS pristupaju ispitu dana 11. srpnja o. g. 
Oba dana ispitni rok počinje u 9,30 sati.
 


OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – popravne provjere znanja

Obavještavaju se studenti da će se popravne provjere znanja održati na Katedri za patologiju dana 03.  i 04. srpnja 2017. godine prema sljedećem rasporedu:
- usmena provjera znanja iz opće i specijalne patologije  će se održati navedene dane u 09,30 sati. Usmenim  provjerama se pristupa s indeksom.
- pismene povjere će se održati 03. srpnja u 10,30 sati u predavaonici Katedre.  Pismenim provjerama se pristupa s olovkom 2B,  kemijskom olovkom i indeksom.
Mole se studenti da prijave prisustvovanje popravnoj provjeri znanja na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 28. lipnja 2017. godine  s napomenom kojoj provjeri pristupaju.
Popravnim provjerama mogu pristupiti studenti koji tijekom redovnih provjera znanja nisu uspjeli prikupiti bodove (nedovoljan uspjeh na provjeri ili nepristupanje provjeri).OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – 2.  ispitni rok

Obavještavaju se studenti da će se ispitni rok planiran za 26. lipnja o. g. održati kako slijedi:
26. lipnja o. g.: studenti početnog slova prezimena A-LJ
27. lipnja o. g.: studenti početnog slova prezimena M-Z.
Oba dana ispitni rok počinje u 9,00 sati.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – popravne provjere znanja
 
Obavještavaju se studenti da će se popravne provjere znanja održati na Katedri za patologiju dana 13. i 14. lipnja 2017. godine prema sljedećem rasporedu:
- usmena provjera znanja iz opće i specijalne patologije  će se održati navedene dane u 09,00 sati. Usmenim  provjerama se pristupa s indeksom.
- pismene povjere će se održati 14. lipnja u 09,00 sati u predavaonici Katedre.  Pismenoj provjeri se pristupa s olovkom 2B,  kemijskom olovkom i indeksom.

Mole se studenti da prijave prisustvovanje popravnoj provjeri znanja na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 10. lipnja 2017. godine  s napomenom kojoj provjeri pristupaju.
Popravnim provjerama mogu pristupiti studenti koji tijekom redovnih provjera znanja nisu uspjeli prikupiti bodove (nedovoljan uspjeh na provjeri ili nepristupanje provjeri).Rezultati testa Specijalna patologija II 05.6.2017.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE - test Specijalna patologija II

 


Obavještavaju se studenti da će se test Specijalna  patologija II održati dana 05. lipnja o. g. u 11,15 sati u prostorima: predavaonica i vježbaonica Katedre  za patologiju te predavaonicama P7 i P8 te vijećnici P15 na Medicinskom fakultetu.
Mole se studenti da na pismenu provjeru ponesu olovku 2B,  kemijsku olovku te indeks.
 
 
OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – kolokvij Specijalna patologija II
Obavještavaju se studenti da će se kolokvij Specijalna patologija II održati od 06. do 09. lipnja  o. g. s početkom u 8,30 sati na Katedri za patologiju prema sljedećem rasporedu:
 
06. lipnja  o. g. studenti  IV. i III. grupe, 
07. lipnja  o. g. studenti  I. grupe,
08. lipnja  o. g. studenti V. grupe i studenti koji ne pohađaju nastavu,
09. lipnja  o. g. studenti II. grupe. 
 
Kolokviju se pristupa s indeksom.
 


OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – nadoknada predavanja
 
Nastavno na neradne dane dana 17. travnja te 01. svibnja o. g., kada se nisu održala predavanja  tema Ženski spolni sustav i Endokrini sustav Katedra će dana 29. svibnja o. g. u terminu 11,15 – 13,00 sati nadoknaditi navedena predavanja. OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – sekcijske vježbe 

Obavještavaju se studenti da će Katedra održati sekcijske vježbe koje nedostaju prema izvedbenom nastavnom planu za ak. god. 2016./17. tijekom II. semestra  za studentske grupe kako slijedi:
- grupa II.: 1 sekcijska vježba u terminu petkom od 8,15 do 11,00
- grupa III.: 4 sekcije vježbe u terminu četvrtkom od 8,15 do 11,00
- grupa IV.: 1 sekcijska vježba u terminu srijedom od 8,15 do 11,00
- grupa V.: 1 sekcijska vježba u terminu ponedjeljkom od 8,15 do 11,00. Rezultati testa Specijalna patologija I 20.03.2017
.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – kolokvij Specijalna patologija I
 
Obavještavaju se studenti da će se kolokvij Specijalna patologija I održati od 21. do 24. ožujka  o. g. s početkom u 8,30 sati na Katedri za patologiju prema sljedećem rasporedu:
 
21. ožujka  o. g. studenti  IV. i III. grupe, 
22. ožujka  o. g. studenti  I. grupe,
23. ožujka  o. g. studenti V. grupe i studenti koji ne pohađaju nastavu,
24. ožujka  o. g. studenti II. grupe. 
 
Kolokviju se pristupa s indeksom.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE - test Specijalna patologija I
 
Obavještavaju se studenti da će se test Specijalna  patologija I održati dana 20. ožujka o. g. u 11,15 sati u prostorima: predavaonica i vježbaonica Katedre  za patologiju te dvoranama Z6 na Fakultetu zdravstvenih studija te vijećnici na Medicinskom fakultetu (Predavonica 15).
Mole se studenti da na pismenu provjeru ponesu olovku 2B,  kemijsku olovku te indeks.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – termini za test i kolokvij Specijalna patologija I 
 
Obavještavaju se studenti da će se test specijalne patologije I održati 20.3.2017. u 11,15 sati, a kolokvij specijalne patologije I će se održavati od 21. do 24. ožujka o. g. Detalji će se objaviti pravovremeno.
Nadalje, nastava koja je prema nastavnom izvedbenom planu ak. god. 2016./17. planirana u tjednu od 20.3. do 24.3. o. g. će se održati u tjednu od 13. 3. do 17.3. o. g. 
 


OBAVIJEST STUDENTIMA MEDICINE  
Popravna provjera znanja 01.02.2017.
 


OBAVIJEST STUDENTIMA DENTALNE MEDICINE
Rezultati testa 13.01.2017.
 


OBAVIJET STUDENTIMA DENTALNE MEDICINE 
Rezultati testa 09.12.2016.
 


Rezultati testa Opća patologija 28.11.2016.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – kolokvij Opća patologija
 
Obavještavaju se studenti da će se kolokvij Opća patologija održati od 29. studenog do 02. prosinca  o. g. s početkom u 8,30 sati na Katedri za patologiju prema sljedećem rasporedu:
 
29. studenog  o. g. studenti  I. i II. grupe, 
30. studenog  o. g. studenti  V. grupe,
01.prosinca o. g. studenti III. grupe i studenti koji ne pohađaju nastavu,
02.prosinca o. g. studenti IV. grupe. 
Kolokviju se pristupa s indeksom.
 


OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – test Opća patologija 
 
Obavještavaju se studenti da će se test Opća patologija održati dana 28. studenog o. g. u 11,15 sati u prostorima: predavaonica i vježbaonica Katedre  za patologiju te dvoranama Z6 na Fakultetu zdravstvenih studija te KBC dvorani (velika predavaonica na prvom katu glavne zgrade – lokalitet Rijeka).
Mole se studenti da na pismenu provjeru ponesu olovku 2B,  kemijsku olovku te indeks.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – 7. vježbe; Imunopatologija/Laboratorijske metode – studentski seminar
 
Obavještavaju se studenti da će se u tjednu od 14.11. do 18.11. o. g. prema izvedbenom nastavnom planu održavati vježbe teme Imunopatologija (1 nastavni sat) te Laboratorijske metode s pripremom  studentskih seminara (2 nastavna sata). 
Nastavnici grupa će unutar svake grupe formirati studentske podgrupe s imenima studenata koje će imati zadatak pripremiti studentski seminar sa zadanom temom (informacija će se proslijediti na e-mail grupe/predstavnika studenata grupe). Teme seminara su kako slijedi:
-          Karcinom dojke
-          Karcinom pluća
-          Karcinom debelog crijeva
-          Karcinom vrata maternice
-          Karcinom prostate.
Za sve nejasnoće i dodatna pitanja studenti se mogu obratiti voditeljima svojih grupa.OBAVIJEST DEMONSTRATORIMA
 
Mole se studenti koji su predali prijave za demonstratore kolegija Patologija ak. god. 2016./17. da se odazovu sastanku dana 03.11. u 11,15 na Katedri za opću patologiju i patološku anatomiju.
 


POPIS STUDENATA PO GRUPAMA AK. GOD. 2016./17. OBAVIJEST STUDENTIMA DENTALNE MEDICINE – Rezultati pismene provjere znanja 15.7.2016.REZULTATI POPRAVNE PISMENE PROVJERE ZNANJA, 06.7.2016.
OBAVIJEST STUDENTIMA MEDICINE – usmena popravna provjera znanja iz specijalne patologije

Obavještavaju se studenti da će se usmena popravna provjera znanja iz specijalne patologije održati na Katedri za patologiju dana 19. srpnja 2016. godine.
Mole se studenti da prijave prisustvovanje popravnoj provjeri znanja na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  do 15. srpnja 2016. godine. u 12,00 satiOBAVIJEST STUDENTIMA MEDICINE - popravne provjere znanja 

Obavještavaju se studenti da će se popravne provjere znanja održati na Katedri za patologiju dana 06. i 07. srpnja 2016. godine prema sljedećem
rasporedu:
 
- usmena provjera znanja iz opće i specijalne patologije  će se održati
navedene dane s početkom u 09,00 sati. Usmenim  provjerama se pristupa s
indeksom.
 
- pismene povjere iz laboratorijskih metoda, opće patologije te specijalne
patologije će se održati 06. srpnja u 09,00 sati u predavaonici Katedre.
Pismenoj provjeri se pristupa s olovkom 2B,  kemijskom olovkom i indeksom.
 
Mole se studenti da prijave prisustvovanje popravnoj provjeri znanja na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 01. srpnja 2016. godine  s napomenom
kojoj provjeri pristupaju. Studenti koji prijave usmenu popravnu provjeru povratno će primiti e-mail s informacijom kada pristupaju.
 
Popravnim provjerama mogu pristupiti studenti koji tijekom redovnih provjera znanja nisu uspjeli prikupiti bodove (nedovoljan uspjeh na provjeri ili nepristupanje provjeri).
 
Dodatna provjera iz usmenog dijela specijalne patologije će se održati u tjednu od 18. do 22. srpnja o. g. o čemu će se Katedra pravovremeno očitovati.
 


OBAVIJEST STUDENTIMA DENTALNE MEDICINE - rezultati pismene provjere znanja 17.6.2016.REZULTATI TESTA SPECIJALNA PATOLOGIJA III, 02.6.2016.

 


OBAVIJEST STUDENTIMA DENTALNE MEDICINE – Rezultati pismene provjere znanja 03.6.2016.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – kolokvij Specijalna patologija

Obavještavaju se studenti da će se kolokvij Specijalna patologija održati dana 09. i 10. lipnja o. g. na Katedri za patologiju prema sljedećem rasporedu:
09. lipnja  o. g. studenti  I. grupe i  studenti koji ne pohađaju nastavu u 8,30 sati te studenti  II. grupe u 14,15 sati
10. lipnja  o. g. studenti  III. i IV. grupe u 8,30 sati te studenti  V. grupe u 14,15 sati.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – test Specijalna patologija III

Obavještavaju se studenti da će se test Specijalna patologija III održati dana 02. lipnja  o. g. u 12,15 sati u prostorima: predavaonica i vježbaonica Katedre  za patologiju te dvoranama P1, P2 i P5 na Medicinskom fakultetu.
Raspored studenata po prostorima
Mole se studenti da na pismenu provjeru ponesu olovku 2B,  kemijsku olovku te indeks.OBAVIJEST STUDENTIMA DENTALNE MEDICINE – Rezultati pismene provjere znanja 18.5.2016.OBAVIJEST STUDENTIMA DENTALNE MEDICINE – Rezultati pismene provjere znanja 29.04.2016.OBAVIJEST STUDENTIMA DENTALNE MEDICINE – Rezultati pismene provjere znanja 25.04.2016.OBAVIJEST STUDENTIMA MEDICINE – Rezultati popravne provjere znanja 19.04.2016.OBAVIJEST STUDENTIMA MEDICINE – popravne provjere znanja
 
Obavještavaju se studenti da će se popravne provjere znanja održati na Katedri za patologiju dana 19. travnja 2016. godine prema sljedećem rasporedu:
- usmena provjera znanja iz opće patologije  će se održati u 15,00 sati (usmenim  provjerama se pristupa s indeksom),
- pismena povjera iz laboratorijskih metoda, opće patologije te specijalne patologije I i II će se održati u 15,00 sati u predavaonici Katedre (pismenoj provjeri se pristupa s olovkom 2B,  kemijskom olovkom i indeksom).
Mole se studenti da prijave prisustvovanje popravnoj provjeri znanja na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  do 11. travnja 2016. godine  s napomenom kojoj provjeri pristupaju.
Popravnim provjerama mogu pristupiti studenti koji tijekom redovnih provjera znanja nisu uspjeli prikupiti bodove (nedovoljan uspjeh na provjeri ili nepristupanje provjeri).
 


REZULTATI TESTA SPECIJALNA PATOLOGIJA II, 30.03.2016.
REZULTATI TESTA SPECIJALNA PATOLOGIJA I - korekcija, 17.02.2016.
OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – test Specijalna patologija II
 
Obavještavaju se studenti da će se test Specijalna patologija II održati dana 30. ožujka  o. g. u 12,15 sati u prostorima: predavaonica i vježbaonica Katedre  za patologiju te dvoranama P2, P4 i P8 na Medicinskom fakultetu. 
Mole se studenti da na pismenu provjeru ponesu olovku 2B,  kemijsku olovku te indeks.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – sekcijske vježbe 
 
Obavještavaju se studenti da će Katedra održati sekcijske vježbe koje nedostaju prema izvedbenom nastavnom planu za ak. god. 2015./16. tijekom II. trimestra  za studentske grupe kako slijedi:
- grupa II.: 2 u terminu ponedjeljkom od 8,15 do 11,00
- grupa III.: 2 u terminu četvrtkom od 8,15 do 11,00
- grupa IV.: 5 u terminu petkom od 8,15 do 11,00
- grupa V.: 3 u terminu utorkom od 8,15 do 11,00.
 


OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE – test Specijalna patologija I
 
Obavještavaju se studenti da će se test Specijalna patologija I održati dana 17. veljače  o. g. u 12,15 sati u prostorima: predavaonica i vježbaonica Katedre  za patologiju te dvoranama P2, P5 i P6 na Medicinskom fakultetu. 
Mole se studenti da na pismenu provjeru ponesu olovku 2B,  kemijsku olovku te indeks.
 


OBAVIJEST STUDENTIMA MEDICINE – izmjena termina nastave: predavanje 12; Jetra i vježbe 18: Jetra za IV. grupu
 
Obavještavaju se studenti da će se predavanje br. 12 teme Jetra održati 10.02.2016. u 12,15  u dvorani Z6 na Fakultetu zdravstvenih studija, a vježbe br. 18 teme Jetra za IV. grupu  u predavaonici  Katedre za patologiju dana 12.02.2016.u 13,15 sati.OBAVIJEST STUDENTIMA MEDICINE – rezultati popravne provjere znanja OBAVIJEST STUDENTIMA MEDICINE – popravne provjere znanja 
 
Obavještavaju se studenti da će se popravne provjere znanja održati na Katedri za patologiju dana 14. siječnja 2016. godine prema sljedećem rasporedu:
- usmena provjera znanja iz opće patologije  će se održati u 09,00 sati. Usmenim  provjerama se pristupa s indeksom.
- pismena povjera iz laboratorijskih metoda i opće patologije će se održati u 09,00 sati u predavaonici Katedre.  Pismenoj provjeri se pristupa s olovkom 2B,  kemijskom olovkom i indeksom.
Mole se studenti da prijave prisustvovanje popravnoj provjeri znanja na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 08. siječnja 2016. godine  s napomenom kojoj provjeri pristupaju.
Popravnim provjerama mogu pristupiti studenti koji tijekom redovnih provjera znanja nisu uspjeli prikupiti bodove (nedovoljan uspjeh na provjeri ili nepristupanje provjeri).
 
 

REZULTATI TESTA OPĆA PATOLOGIJA, 26.11.2015.REZULTATI TESTA LABORATORIJSKE METODE, 19.11.2015.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE

Kolokvij Opća patologija Obavještavaju se studenti da će se kolokvij Opća patologija održati dana 26.i 27. studenog o. g. na Katedri za patologiju prema sljedećem rasporedu:
 
26. studenog  o. g. studenti  III. grupe i  studenti koji ne pohađaju nastavu u 8,30 sati te studenti  IV. grupe u 13,00 sati
27. studenog  o. g. studenti  I. i V. grupe u 8,30 sati te studenti  II.
grupe u 14,15 sati.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE - test Opća patologija

Obavještavaju se studenti da će se test Opća patologija održati dana 26.
studenog o. g. u 11,15 sati u prostorima: predavaonica i vježbaonica Katedre  za patologiju te dvoranama P6, P7 i P8 na Medicinskom fakultetu.
 
Raspored studenata po prostorima
 
Mole se studenti da na pismenu provjeru ponesu olovku 2B,  kemijsku olovku te indeks.OBAVIJET STUDENTIMA MEDICINE - test Laboratorijske metode 
 
Obavještavaju se studenti da će se test Laboratorijske metode održati dana 19. studenog o. g. u 11,15 sati u prostorima: predavaonica i vježbaonica Katedre  za patologiju te dvoranama P6, P7 i P8 na Medicinskom fakultetu. 
Mole se studenti da na pismenu provjeru ponesu olovku 2B,  kemijsku olovku te indeks.
 


Popis studenata po grupama
RASPORED I TEME SEMINARA, VJEŽBI I PREDAVANJA U I. TRIMESTRU STUDIJA MEDICINE
 AK. GOD. 2015./16. (05.10.2015. – 11.12.2015.) (87 sati)
 


OBAVIJEST STUDENTIMA MEDICINE – raspored nastave za vježbe 6

Vježbe 6;  Laboratorijske metode, će se održati prema sljedećem rasporedu:
11.11.2015.: grupe I i II; 13,00 – 16,00 u predavaonici Katedre
12.11.2015.: grupe III i IV; 13,00 – 16,00 u predavaonici Katedre
13.11.2015.: grupa V; 08,00 – 11,00 u predavaonici Katedre.
 


OBAVIJEST STUDENTIMA; DEMONSTRATURE

Mole se studenti prijavljeni za demonstratore Katedre za opću patologiju i patološku anatomiju ak. god. 2015./16. da dana 19. listopada o. g. u 15,00 sati prisustvuju sastanku u biblioteci Katedre.
 OBAVIJEST STUDENTIMA MEDICINE

Obavještavajuse studenti da će se ispitni rok iz kolegija Patologija održati 18.09.2015. u 09,00 sati. 
 OBAVIJEST DEMONSTRATORIMA

Mole se studenti da prijave za demonstratore kolegija Patologija ak. god. 2015./16. predaju do 23. rujna o. g. u tajništvo Katedre.

OBAVIJEST STUDENTIMA DENTALNE MEDICINE – Rezultati pismene provjere znanja 15.7.2016.
 
.