Nastava na Katedri za zarazne bolesti

 


STUDIJ MEDICINE - INFEKTOLOGIJA S KLINIČKOM MIKROBIOLOGIJOM - ISPITNI ROK 19.09.2017. - Raspored studenata za ispit 
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarn.inženjerstvo: ISPITNI ROK 05.09.2017. 
Studij medicine - ISPITNI ROK 05.09.2017. - Raspored studenata za ispitSTUDIJ MEDICINE - KOLEGIJ: INFEKTOLOGIJA S KLINIČKOM MIKROBIOLOGIJOM - Ispitni rok 07.07.2017. Raspored 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNO INŽENJERSTVO - ISPITNI ROK 04.07.2017. Raspored za ispit 
Preddiplomski sveučilišni studij sanitar. inženjerstvo (3.god.) - Kolegij INFEKTOLOGIJA : REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJA
Studij Dentalne medicine - kolegij Klinička medicina I- Infektologija- ISPITNI ROK 03.07.2017.
Preddiplomski sveučulišni studij sanitar. inženjerstvo (3.god.) - Kolegij INFEKTOLOGIJA : POPRAVNI KOLOKVIJ
Preddiplomski sveučulišni studij sanitar. inženjerstvo (3.god.) - Kolegij INFEKTOLOGIJA
Obavijest vezana uz potpis u indeks 
Preddiplomski sveučilišni studij SANITARNOG INŽENJERSTVA
kolegij INFEKTOLOGIJA - ISPITNI ROK 24.05.2017. 
STUDIJ SANITAR. ING.- KOLEGIJ INFEKTOLOGIJA
Rezultati kolokvija održanog 18.05.2017. te ukupni rezultati ostvareni tijekom nastave (seminar + kolokvij)
MEDICINA - INFEKTOLOGIJA S KLINIČKOM MIKROBIOLOGIJOM - ISPITNI ROK 19.05.2017. -
Raspored studenata za ispit 
Studij medicine - kolegij Infektologija s kliničkom mikrobiologijom


Studij medicine - kolegij Infektologija s kliničkom mikrobiologijom - ISPITNI ROK 12.04.2017. -
Raspored studenata za ispit 
Studij medicine - kolegij Infektologija s kliničkom mikrobiologijom- POPRAVNI KOLOKVIJ Studij medicine - kolegij Infektologija s kliničkom mikrobiologijom- Rezultati I i II kolokvija
Studij medicine - kolegij Infektologija s kliničkom mikrobiologijom- KOLOKVIJ II. 
Studij medicine - kolegij Infektologija s kliničkom mikrobiologijom - REZULTATI 1. KOLOKVIJA 


Studij medicine - DEFINIRANI KRITERIJI ISPITA - akad.god. 2016./17.
Studij medicine - Kolegij: Infektologija s kliničkom mikrobiologijom - ODABIR GRUPE ZA SEMINARE I VJEŽBE 
OBAVIJEST za studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine
 


Studij medicine - Kolegij Infektologija s kliničkom mikrobiologijom - ISPITNI ROK 19.09.16.- RASPORED STUDENATA ZA ISPIT
Studij medicine - Kolegij Infektologija s kliničkom mikrobiologijom - ISPITNI ROK 05.09.16.- RASPORED STUDENATA ZA ISPITDentalna medicina - Infektologija - ISPITNI ROK 05.09.2016. Studij medicine - ISPITNI ROK 07.07.2016.- Raspored za ispitPREDDIPLOMSKI STUDIJ SANIT.INZ - KOLEGIJ: Infektologija - ISPITNI ROK 01.07.2016.Studij dentalne medicine - kolegij Klinička medicina 1-Infektologija: ISPITNI ROK 01.07.2016.
 


Studij medicine - ISPITNI ROK 18.05.2016. - Raspored studenata za ispit Studij medicine - Infektologija s kliničkom mikrobiologijom - REZULTATI POPRAVNE PARCIJALE, 20.04.2016.Studij medicine: Infektologija s kliničkom mikrobiologijom- ISPITNI ROK 11.04.2016.- Raspored studenata za ispitStudij medicine: Infektologija s kliničkom mikrobiologijom - POPRAVNA PARCIJALAStudij medicine: Rezultati I. i II parcijale - grupa CStudij medicine: Rezultati I.i II. parcijale - grupa BStudij medicine: Rezultati I. parcijele - grupa BStudij medicine: Rezultati I i II parcijele - grupa AStudij medicine: Rezultati I parcijale- Grupa AInfektologija s kliničkom mikrobiologijom - Raspored studenata po grupama akad. god. 2015/2016 Studij medicine - Definirani kriteriji ispita iz kolegija Infektologija s kliničkom mikrobiologijom, akad. god. 2015/16 Preddiplomski studij sanit.ing.- Ispitni rok 22.01.2016. Studij dentalne medicine- Rezultati pismenog ispita -Ispitni rok 04.12.2015.Preddiplomski studij sanit. ing.: UKUPNI REZULTATI (1.i 2. parcijala i seminar) 
Preddiplomski studij sanit ing: ISPITNI ROK 03.12.2015.-Raspored za ispit  Studij dentalne medicine- Ispitni rok 04.12.2015
 Studij DENTALNE MEDICINE - Ispitni rok 20.11.2015.-

Raspored za usmeni dio ispitaStudij DENTALNE MEDICINE - Ispitni rokovi 20.11.2015. i 04.12.2015.OBAVIJEST ZA STUDENTE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINE Studij MEDICINE  -  Ispitni rok 17.09.2015. Raspored studenata za ispitSTUDIJ DENTALNE MEDICINE
KOLEGIJ: KLINIČKA MEDICINA I- INFEKTOLOGIJA
ISPITNI ROK  15.09.2015.

Obavijest
Usmeni dio ispita iz Infektologije za studente Dentalne medicine ispitni rok 15.09.2015. održat će se 15.09.2015 u 08:30 h.
Studenti koji žele pristupiti ispitu moraju se prijaviti u Tajništvo Klinike za infektivne bolesti  najkasnije do 11.09.2015.  ili putem mail-a Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
Budući da su studenti položili pismeni dio ispita na prethodnom ispitnom roku pristupaju samo usmenom dijelu ispita.
Voditelj kolegija: Prof. dr. sc. Biserka Trošelj Vukić
 


 
.