Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

O studiju


Nastavni plan za studij Medicine za akademsku 2017./2018. godinu
Nastavni plan 


Termini održavanja nastave izbornih predmeta za studij Medicine za akademsku 2017./2018. godinu

Studij Medicine 1. godina 
Studij Medicine 2. godina
Studij Medicine 3. godina 
Studij Medicine 4. godina 
Studij Medicine 5. godina 
Studij Medicine 6. godina
 


Popis studenata studija Medicine po izbornim predmetima za akademsku 2017./2018. godinu

Popis studenata 1. godine studija Medicine po izbornim predmetima
Popis studenata 2. godine studija Medicine po izbornim predmetima 
Popis studenata 3. godine studija Medicine po izbornim predmetima
Popis studenata 4. godine studija Medicine po izbornim predmetima
Popis studenata 5. godine studija Medicine po izbornim predmetima
Popis studenata 6. godine studija Medicine po izbornim predmetima
 


Raspored i ispitni termini za studij Medicine za akademsku 2017./2018.godinu

Ispitni termini za studij Medicine za akademsku 2017./2018.godinu
Raspored održavanja nastave za studij Medicine za akademsku 2017./2018.godinu
 


Izvedbeni nastavni planovi za studij Medicina za akademsku 2017./2018. godinu

1. GODINA
Medicinska fizika i biofizika
Medicinska biologija
Anatomija
Medicinska kemija i biokemija I
Uvod u medicinu i povijest medicine
Socijalna medicina
Psihološka medicina I
Prva pomoć 
Medicinski engleski I
Tjelesna i zdravstvena kultura2. GODINA
Neuroanatomija
Neurofiziologija
Histologija i embriologija
Biokemija II
Fiziologija i patofiziologija I
Fiziologija i patofiziologija II
Imunologija
Biostatistika
Medicinska informatika
Uvod u znanstveni rad
Medicinska etika
Medicinski engleski II
Tjelesna i zdravstvena kultura3. GODINA
Fiziologija i patofiziologija III
Patologija
Farmakologija
Medicinska mikrobiologija i parazitologija
Klinička propedeutika
Psihološka medicina II
Fizika medicinske dijagnostike 
Medicinski engleski III4. GODINA
Interna medicina
Radiologija
Nuklearna medicina
Neurologija
Psihijatrija
Infektologija s kliničkom mikrobiologijom
Dermatovenerologija
Klinička onkologija
Hitna stanja u medicini I
Hitna stanja u medicini I - raspored vježbi
Dužnosti studenata na vježbama
Medicinski engleski IV
 


5. GODINA
Kirurgija
Urologija
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje - Raspoerd predavanja - od 04.06.2017. do 21.06.2017.
Fizikalna i rehabilitacijska medicina
Ortopedija
Pedijatrija
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Maksilofacijalna kirurgija i stomatologija
Transfuzijska medicna
Hitna stanja u medicini II 
Hitna stanja u medicini II - raspored vježbi
Medicinski engleski V
 


6. GODINA

Odobrene teme diplomskih radova za studente 6. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina u akademskoj 2017./2018. godini
 


UPUTSTVA MENTORIMA - Postupak evidencije tema diplomskih radova (unos diplomskih radova za studente 6. godine Integriranog preddiplomskog I diplomskog sveučilišnog studija Medicina za akademsku 2017./2018.)VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE SVIH GODINA

Poštovani studenti,
Obzirom na velike nepravilnosti koje se dešavaju prilikom upisa ocjena i datuma u indekse obavještavamo Vas slijedeće:

- OCJENA I DATUM POLAGANJA ISPITA KOJI SU UPISANI U INDEKSU MORAJU ODGOVARATI OCJENI I DATUMU KOJI JE UPISAN U SUSTAV (ISVU, STUDIS).
- POKRAJ IZBORNOG PREDMETA MORAJU BITI DVA POTPISA (Prvi u rubrici gdje nastavnik potvrđuje uredno izvršene obveze, a drugi potpis pokraj ocjene koju je upisao nastavnik).
- U KNJIŽICI KLINIČKIH VJEŠTINA MORAJU BITI SVI POTPISI

Uvidom u indekse utvrđeno je da pokraj izbornih predmeta nedostaju potpisi nastavnika, pa svaki student mora iskontrolirati svoj indeks od prve do zadnje godine studija i sam  od nastavnika zatražiti potpis koji mu nedostaje.
Za datume koji se ne slažu u  sustavu (ISVU i STUDISU) i indeksu student mora zatražiti ispravak na način da se javi nastavniku kod kojeg je polagao ispit te da mu on ispravi datum i to potvrdi svojim potpisom (u indeksu se ne smije ispravljati korektorom).

V.D. PRODEKANICA ZA NASTAVU
Prof. dr. sc. Dragica Bobinac, dr. med.