Skupština SZ MedRi

Studentski zbor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (dalje: SZ MedRi) studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Sveučilišta u Rijeci te predstavlja studente u sustavu visokoga obrazovanja.
Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti svih građana te svačija prava i slobode neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Glavne zadaće SZ MedRi su briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente Medicinskog fakulteta. Također, zadaća mu je i poticanje izvannastavne aktivnosti studenata Medicinskog fakulteta.
Predsjednik SZ MedRi je Josip Aničić, student 5. godine Studija medicine, a zamjenik predsjednika je Franjo Carović, student 5. godine Studija medicine. 
Studenti imaju svoje predstavnike i u Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Njih također imenuje Skupština SZ MedRi. Popis studentskih predstavnika, kao i popis predstavnika studenata u Fakultetskom vijeću možete pronaći na sljedećoj poveznici.
 
SZ MedRi također imenuje i studentskog pravobranitelja. Za tekuću akademsku godinu, studentski je pravobranitelj Duje Štambuk, student 5. godine Studija medicine.
 
 
.