Sve najnovije informacije o sudjelovanju u provedbi i organizaciji različitih projekata pronađite i na web stranicama udruga:
 
FOSS MedRi ( Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci) 

 
CroMSIC (Croatian Medical Student's International Committee) 

 
 
 
.