Upisi u prvu godinu studija preko NISpVU sustava

Preko Nacionalnog informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU ili Postani-student) provode se upisi u prvu godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:
 

  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

  • Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
     Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akad. 2018./2019. godini

 

Prijavnica za pristupanje testu manualne spretnosti za upis u prvu godinu studija Dentalna medicina

Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Medicina

Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Dentalna medicina

Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Sanitarnog inženjerstva


Odluka o participaciji troškova (školarina) za studente strane državljane u akad. 2018./2019. godini

Odluka o participaciji troškova (školarina) za studente strane državljane u akad. 2018./2019. godini
 


Obavijest o upisanim studentima u 1. godinu u akad. 2017./18. god. na studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci


Obavijest o upisanim studentima u 1. godinu u akad. 2017./18. god. na studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 
Medicina
Dentalna medicina
Sanitarno inženjerstvo
Dentalna higijena
 


RASPORED UPISA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINE AKAD. GOD. 2017/2018
 

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, moraju na upis doći osobno prema rasporedu:
 
 - 18.07.2017  - mjesta na rang listi  1-45       od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada
 - 19.07.2017  - mjesta na rang listi  46-90     od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada
 - 20.07.2017  - mjesta na rang listi  91-125   od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada 
 


Raspored prijavljenih kandidata za pristupanje testu manualne spretnosti za upis u I nastavnu godinu akademske 2017./2018. godine:

Dentalna medicina
Dentalna higijena

 


NATJEČAJ za upis u I. godinu studija 2017./2018. - 1. razina (preddiplomski i integrirani studiji)


Na temelju odluke Senata od 4. travnja 2017. Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2017./2018. ak. god. 
Natječaj 
 
Potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij Sanitarnog inženjerstva
 
Potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij Medicine
 
Potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij Dentalne medicine

Prijavnica za pristupanje testu manualne spretnosti za studij Dentalna medicina s uputom o ispunjavanju priznanice o uplati troškova testa manualne spretnosti

Prijavnica za pristupanje testu manualne spretnosti za studij Dentalna higijena s uputom o ispunjavanju priznanice o uplati troškova testa manualne spretnosti

Upute o popunjavanju priznanice  o uplati troškova upisa i popunjavanju priznanice o uplati školarine
 


ODLUKA SVEUČILIŠTA U RIJECI o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2017,/2018. akademskoj godini upisati 1. godinu preddiplomskih stručnih, preddiplomskih sveučilišnih, integriranih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih  stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica  

 


Obavijest o upisanim studentima u akademskoj godini 2016./2017. na studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 


Rezultati testa manualne spretnosti za upis u 1.godinu studija Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akademskoj 2016./2017. godini   

Rezultati testa manualne spretnosti za upis u 1.godinu studija Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akademskoj 2016./2017. godini   

Objavljeno 06.07.2016.
 UPUTE KANDIDATIMA U VEZI PROVEDBE TESTA MANUALNE SPRETNOSTI I RASPORED POLAGANJA - Integrirani preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina

 
Test manualne spretnosti održati će se na Medicinskom fakultetu u Rijeci dana 29. lipnja 2016. godine u svrhu ostvarivanja prava na upis u prvu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine (kao dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti). 
 
 


DRUGA NADOPUNA NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U RIJECI  za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2016./2017.
 
Natječaj  objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci dana 16. svibnja 2016. nadopunjen je Odlukom Senata o participiranju u troškovima studija za studente koji dolaze iz sustava alternativne skrbi od 5. travnja 2016. (str. 10. Natječaja). 
Druga nadopuna Natječaja 
 NADOPUNA NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U RIJECI  za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2016./2017. 

 
Sveučilište u Rijeci objavilo je temeljem preporuke Rektorskog zbora  nadopunu Natječaja za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2016./2017. Izmjena Natječaja objavljena je  na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.


ODLUKA O PARTICIPACIJI U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINA) ZA STUDENTE STRANE DRŽAVLJANE U AKAD. 2016./2017. GODINI.

 


NATJEČAJ SVEUČILIŠTA U RIJECI  za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija, te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2016./2017.

Sveučilište u Rijeci objavilo je Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija, te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2016./2017. Natječaj je objavljen 27.04.2016. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Natječaj 
Obrasci za prijavu i primjeri priznanica za uplatu 

Objavljeno 29.04.2016.OBAVIJEST O ROKOVIMA ZA PRIJAVU

Objavljujemo Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci o ROKOVIMA za prijavu na studijske programe preko NISpVU sustava u akademskoj 2016./2017. godini.

Objavljeno 23.11.2015.
 


 

OBAVIJEST ZA DRŽAVLJANE EUROPSKE UNIJE

Kandidatima, državljanima članica EU za upis u 1. godinu studija Medicinskog fakulteta u Rijeci priznaje se materinski jezik, položen u sklopu inozemnog vanjsko vrednovanog završnog ispita usporedivog s državnom maturom umjesto ispita Hrvatskog jezika položenog na državnoj maturi u RH. Odluka je donesena na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 28. siječnja 2014. godine.

Objavljeno 23.11.2015.
 UPISI U 1. GODINU PREKO SUSTAVA „POSTANI-STUDENT“ 

Objavljujemo uvjete vrednovanja za upis na 1. godinu svih studijskih programa Medicinskog fakulteta u Rijeci u akademskoj 2016./2017. godini preko NISpVU sustava (sustav državne mature - „Postani-student“). 

Objavljeno 23.11.2015.
 
Promotivni film Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2014.) 


Promotivni film Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2010.)