UPUTE  ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINA AKAD. GOD. 2021./2022.

Nakon objave konačne rang-liste državne mature preko NISpVU sustava (21. srpnja 2021.), kandidati koji ostvare pravo upisa i dobiju upisni broj za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina pristupaju upisima u ONLINE obliku od 22. do 23. srpnja 2021. godine do 13,00 sati.

Kandidat koji ne izvrši upis do 23. srpnja 2021. godine do 13,00 sati gubi pravo upisa.
 
Dokumente za upis (prema popisu u nastavku) kandidati trebaju čitko ispuniti.
 
ISPUNJENI / SKENIRANI DOKUMENTI dostavljaju se ELEKTRONIČKOM POŠTOM u privitku povezani u ZIP (RAR) arhivu, pod nazivom prezime_ime.zip ili prezime_ime.rar na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
ELEKTRONIČKU POŠTU potrebno je dostaviti 22.07.2021., a najkasnije do 23.07.2021. do 13,00 sati  
 
Sadržaj elektroničkog dopisa:
 
Predmet (Subject): PREZIME IME UPISI MEDICINA 
 
Naznaka: UPISI 2021/2022, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, 1. GODINA
IME I PREZIME kandidata:
Upisni broj kandidata:
Redni broj kandidata na rang listi:
Broj telefona kandidata (kontakt prilikom provjere dokumenata): 

Studentska referada po dostavi elektroničkog dopisa i dokumentacije provodi provjeru dokumenata i elektroničkom poštom obavještava kandidata o ažuriranju dokumenata i statusu upisa (u razdoblju 22.07.-23.07.2021.). 

Na dan dobivanja obavijesti o izvršenom ažuriranju dokumenata kandidat je dužan preporučenom pošiljkom dostaviti svu originalnu dokumentaciju (uključujući uplatnicu školarine/upisnine, potvrdu o bankovnoj transakciji) na adresu: 
Medicinski fakultet u Rijeci, Služba za studentske poslove
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
naznaka: UPISI 2021/2022 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Po primitku originalne dokumentacije student će biti u cijelosti upisan i elektroničkom poštom obaviješten o obavljenom upisu.
 


DOKUMENTI ZA UPIS

Dokumente za upis obavezno dostaviti:

- elektroničkom poštom (e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) i
- preporučenom pošiljkom na adresu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Dostavljaju se čitko popunjeni, a obrasci pod točkom 1., 3., 8., 9. i vlastoručno potpisani
 
1. MATIČNI LIST – na obrazac zalijepiti sliku 
Maticni list-Primjer.pdf
Maticni_list-Obrazac.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Maticni_ list.pdf  
 
2. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
naziv datoteke: prezime_ime_Osobna_iskaznica.pdf
 
3. FOTOGRAFIJA I POTPIS za smartX iskaznicu 
- na obrazac zalijepiti fotografiju veličine 4 x 6 cm, a potpis crnim flomasterom, te popuniti traženo (originalni obrazac poslati poštom, a skenirani/slikan elektroničkom poštom) 
Fotografija i potpis-Primjer.jpg
Fotografija i potpis-Obrazac.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Fotografija.jpg / jpeg
 
4. POTVRDA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI izdana od liječnika školske medicine 
Potvrda nadleznog skolskog lijecnika-Medicina.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Zdravstvena_potvrda.pdf
 
5. UPLATNICA za upisninu - uplata upisnine u visini 380,00 kn, uplaćene na IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci:  HR9323600001101410222, model plaćanja HR67, Poziv na br. OIB kandidata-19, opis plaćanja: upisnina  (primjer uplatnice) 
Uplatnica upisnina u prvu godinu-Primjer.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Uplatnica_ upisnina.pdf
 
6. UPLATNICA za školarinu za kandidate koji se upisuju u statusu „stranac“ (non-EU) u iznosu od 27.720,00 kuna ili kandidate koji imaju obvezu uplate pune školarine jer su već koristili pravo redovitog studiranja na teret MZO-a RH/EU u iznosu od 9.240,00 kuna. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222, model plaćanja HR67, poziv na broj ovisno o studijskom programu kojeg se upisuje (za Medicinu: OIB kandidata-21)
Uplatnica Medicina RH EU-Primjer.pdf
Uplatnica Medicina STRANCI-nonEU-Primjer.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Uplatnica_ skolarina.pdf
Napomena: ODLUKA o oslobađanju od plaćanja participacije u troškovima studija i troškovima upisnine studentima iz područja pogođenih potresima
 
7. POTVRDA O PREBIVALIŠTU - za ostvarivanje više razine prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti: 
Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, te za studente čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (otoci Cres, Krk, Lošinj i Rab, gradovi Crikvenica, Čabar, Delnice, Novi Vinodolski i Vrbovsko, te općine Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i vinodolska općina).
Priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani. 
Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
naziv datoteke: prezime_ime_Potvrda_ prebivaliste.pdf
 
8. OBRAZAC PRIJAVE IZBORNIH PREDMETA 
Prijava izbornih predmeta za 1 godinu studija Medicina ak.god.2021_2022-Obrazac.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Izborni_predmeti.pdf

9. UGOVOR O REDOVITOM STUDIRANJU – DVA potpisana primjerka ugovora o redovitom studiranju 
Ugovor o studiranju Medicina _STRANCI-nonEU_2021_2022.pdf
naziv datoteke: prezime_ime_Ugovor.pdf

10. DOKAZ O POSEBNOM STATUSU studenta, ukoliko je kandidat stekao takav status prilikom upisa (prema Natječaju) 
naziv datoteke: prezime_ime_Poseban_ status.pdf
 
11. OVJERENA ISPISNICA - Kandidati koji su već studirali u statusu redovitog studenta, te 2021./2022. ak. god. upisuju prvu godinu nekog od studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, obvezni su dostaviti ovjerenu ispisnicu (potvrdu) prethodnog visokog učilišta o datumu upisa u prvu godinu studija i broju ostvarenih ECTS-a u svakoj akademskoj godini do završetka ili ispisivanja sa studija (u svrhu utvrđivanja prava na subvenciju od strane MZO-a) 
naziv datoteke: prezime_ime_ Ispisnica.pdf
 
12. POTVRDA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, kandidati - strani državljani obvezni su priložiti potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka) 
naziv datoteke: prezime_ime_Potvrda_OIB.pdf
 

 
Veličina datoteke arhive (privitak ZIP ili RAR) smije biti najviše 20 MB. U slučaju da skeniranjem dobijete datoteke većeg obima, molimo  upotrijebite alate za sažimanje PDF datoteka npr. SmallPdf (https://smallpdf.com/compress‐pdf) ili iLovePDF (https://www.ilovepdf.com/compress_pdf), kako bi veličina cijele arhive odgovarala zadanim parametrima.
 
 
Tijekomu upisa od 22. – 23.07.2021. od 08,00 – 16,00 sati, dodatna pojašnjenja moguće je dobiti  na telefone:
  • 091 9826430
  • 091 5609359
  • 091 5396130
 
 
VAŽNO!

Pristupniku će poštom biti poslan korisnički račun AAI@EduHr. Pristupnik je odmah po primitku pošiljke dužan aktivirati korisnički račun i  promijeniti zaporku. Zaporka postaje nevažeća nakon 2 dana od izdavanja računa, što će značiti potrebu za ponovnim izdavanjem računa.
Pristupnik prilikom pokušaja prijave na bilo koju aplikaciju unutar sustava putem SSO servisa dobiva obavijest o isteku zaporke i preusmjerava se na središnje sučelje za promjenu zaporke.
Zaporku je moguće promijeniti na poveznici: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke

Nakon aktiviranja korisničkog računa, pristupnik putem sustava e‐Građani može dobiti potvrdu o statusu studenta odnosno upisanoj prvoj godini studija (poveznica:  https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html u dijelu: Dostupne e‐usluge ‐> Odgoj i obrazovanje ‐> e‐Zapis o statusu studenta).


  Ispunite
 
.