PRVA FEKALNA BIOBANKA U HRVATSKOJ
Na Medicinskom fakultetu u Rijeci otvorena prva Fekalna biobanka u Hrvatskoj


 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci uspostavio je Fekalnu biobanku kao prvu zbirku humanih fecesa u Hrvatskoj u svrhu liječenja pacijenta transplantacijom fekalne mikrobiote.
 
Fekalna biobanka na Medicinskom fakultetu biti će repozitorij i distribucijski centar ne samo za Hrvatsku već i za susjedne zemlje, budući da se najbliža biobanka takve vrste nalazi u Rimu.
 
Riječ je o prostoru predviđenom za pripremu i dugotrajnu pohranu humanih fekalnih uzoraka, a nalazit ć se u jednoj od zgrada Medicinskog fakulteta gdje se trenutno nalazi sustav za krioprezervaciju.
 
Upravo će se na uspostavi takve biobanke temeljiti daljnji razvoj i primjene transplantacije fekalne mikrobiote kao metode liječenja niza gastroenterološih bolesti.
 
Naime, riječki su gastroenterolozi prije četiri godine prvi u Hrvatskoj uspješno izveli transplantaciju felkalne mikrobiote.
 
Riječ je o obliku liječnja infuzijom tekućeg filtrata stolice (fecesa) zdravog davaoca u crijevo primaoca kako bi se postigla normalizacija crijevne flore. Poremećaj crijevne flore primaoca najčešće je posljedica primjene antibiotika i uzrok je razvoju infekcije bakterijom Clostridium difficile (CD).
 
Zbog česte primjene antibiotske terapije, osobito u bolničkim uvjetima, incidencija infekcije sa Clostridium difficile posljednjih je desetljeća u porastu, a postupak se preporučuje kod težih oblika ulceroznog kolitisa.
 
Također, uslijed pandemije COVlD-19 događa se veliki porast infekcija bakterijom CD zbog velike upotrebe antibiotika. Osim toga, crijevna mikrobiota zbog svoje složenosti ima potencijala utjecati na mnoštvo fizioloških funkcija, uključujući metabolizam, imunitet, pa čak i neurološki razvoj.
 
U tijeku su studije o primjeni transplatacije fekalne mikrobiote u cijelom nizu bolesti, od debljine i metaboličkog sindroma pa sve do neuropsihijatrijskih oboljenja poput multiple skleroze, Parkinsonove bolesti i autizma.
 
Fekalna biobanka Medicinskog fakulteta u Rijeci bit će prva i jedinstvena zbirka humanih fecesa u Hrvatskoj, a po prvi puta uspostavit ć se sustav zdravih dobrovoljnih davaoca, uključujući i studente Medicinskog fakulteta te kao takva predstavlja jedan od temeljnih preduvjeta za provedbu kvalitetnih translacijskih istražvanja.
 
Uspostavom Biobanke osigurava se pristupačna i ekonomična opcija za pacijente kojima je potrebno liječenje transplantacijom fekalne mikrobiote uzimajuć u obzir troškove povezane s probiranjem donora, laboratorijskom obradom fecesa, te skladištenjem.
 
Postojanje Biobanke omogućit će kontinuiranu i neometanu opskrbu fekalnim materijalom. Sve informacije vezane uz dobrovoljnog davaoca fekalnog sadržaja će biti anonimne, poštujući sve etičke principe.
 
Korisnici Fekalne biobanke bit će sve hrvatske bolnice budući se stolica na ledu može poslati diljem zemlje, gdje god se postupak transpantacije izvodi, a sam postupak je relativno tehnički jednostavan i ne iziskuje testiranje podudarnosti, kao što je to slučaj u klasičnim transplantacijama organa.
 
U liječenje je uključen tim koji čine gastroenterolog, mikrobiolog i infektolog, a crijevna mikrobiota zbog svoje složenosti ima potencijala utjecati na mnoštvo fizioloških funkcija, uključujući metabolizam, imunitet, pa čak i neurološki razvoj.
 
Pažljiva selekcija davaoca danas se temelji na kliničkoj ocjeni. Davaoci stolice su zdravi dobrovoljci, zbog praktičnosti najčešće iz bolesnikove neposredne okoline, koji ispunjavaju potrebne kriterije.
 
Medicinski fakultet u Rijeci planira i umrežavanje Biobanke u europsku mrežu biobanaka što će predstavljati temelj suradnje te uspostavu europske mreže partnera.
 
 
 
.