SharePoint - Office 365

Centar za proteomikuPročelnik
Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, redoviti profesor
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Administrativno osoblje
Dr. sc. Ani Gerbin, dipl. oec. 
Ana Ćosić Pilepić, dipl. oec, dipl. psih. 
Ines Nenadić, mag. oec.
Antonija Šarlija, mag. oec.
 
Centar za proteomiku
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 51 651 260, +385 51 651 250, +385 51 651 262
fax:+385 51 651 261Centar za proteomiku osnovan je 2006. godine s naglaskom na proizvodnji i karakterizaciji monoklonskih protutijela, nezamjenjivih instrumenata u temeljnim biomedicinskim istraživanjima, ali i u razvoju lijekova i biotehnoloških produkata. Iako je sastavni dio Medicinskog fakulteta u Rijeci, Centar se financira isključivo iz sredstava kompetitivnih nacionalnih, EU i međunarodnih projekata te komercijalnih aktivnosti, što ga čini jedinstvenim odjelom u hrvatskom akademskom sektoru.
 
Ideja o osnivanju Centra inicirana je 2002. godine od strane stručnjaka Svjetske banke, koji su u svojem izvješću istaknuli projekt Centra za proteomiku kao jedan od tri perspektivna projekta koje bi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) trebalo podržati u aplikaciji za kreditna sredstva Svjetske banke. Medicinski fakultet u Rijeci je dodjeljivanjem financijskih sredstava za izgradnju zgrade Centra, koja je dovršena u ljeto 2003. godine, značajno pridonio ostvarenju projekta. Programom JEZGRA MZOŠ-a, namijenjenim stvaranju jezgri biotehnološkog razvoja na pojedinim institucijama, kupljena je kapitalna oprema te laboratorijski namještaj.
 
Od početka rada, Centar za proteomiku je uspostavio više od trideset znanstvenih projekata visoke razine u partnerstvu s prestižnim istraživačkim institutima, sveučilištima te biotehnološkim malim i srednjim poduzećima na području jugoistočne Europe, Europske Unije te SAD-a. Ti projekti se većinom temelje na proizvodnji i karakterizaciji monoklonskih protutijela u znanstvene svrhe. Reagencije stvorene u Centru često imaju bitnu ulogu u raznim otkrićima te rezultiraju zajedničkim publikacijama u vodećim znanstvenim časopisima. Centar trenutno ima na raspolaganju nekoliko stotina hibridomskih linija, koja luče protutijela na razne virusne i stanične proteine. 
Centar za proteomiku će nastaviti s poticanjem razvoja svog biomedicinskog potencijala te međunarodnom znanstvenom suradnjom u skladu s rastućom potrebom industrije i znanstvene zajednice za monoklonskim protutijelima zbog njihove ključne uloge u proučavanju proteina i korištenja u dijagnostičke i terapeutske svrhe. Nadalje, Centar će težiti primjeni novih inicijativa u pravcu postizanja samoodrživosti, a jedna od mogućnosti je komercijalizacija monoklonskih protutijela, putem osnivanja spin-off poduzeća ili ugovora o licenciranju. 
 


Kadrovska struktura

Pročelnik:
Prof. dr. sc. Stipan Jonjić,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
osobne stranice:  http://arhiva.medri.uniri.hr/~jstipan/
 
Izvanredni profesor:
Izv. prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Asistenti / znanstveni novaci / viši stručni suradnici u sustavu znanosti i visokom obrazovanju / poslijedoktorandi:
 
Dr. sc. Berislav Lisnić, docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, docentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr. sc. Ilija Brizić, docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Mia Cesarec, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr. sc. Marija Mazor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Paola Kučan Brlić, mag. forenz., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Lea Hiršl, mag. biol. mol., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Tina Jenuš, mag. biotech. med. lab. diagn., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Laboranti:
Karmela Miklić, med. lab. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Suzana Malić, med. lab. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Danica Rebić, bacc. med. lab. diagn., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Nastavna aktivnost:
 
Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, izvanredni profesor
Naziv predmeta: Proteini i njihove modifikacije
Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA
Status predmeta: izborni  
Godina: 2
Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 
Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, izvanredni profesor
Naziv predmeta: Metode imuno-analize proteina
Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA
Status predmeta: izborni  
Godina: 3
Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 
Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, izvanredni profesor
Naziv predmeta: Eksperimentalni razvoj protutijela
Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA
Status predmeta: izborni  
Godina: 5
Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 
Nositelj predmeta: Dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, docent
Naziv predmeta: Istraživačka virologija /Experimental virology
Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA I Medical studies in English
Status predmeta: izborni  
Godina: 3
Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 
Nositelj predmeta: Dr. sc. Berislav Lisnić, docent
Naziv predmeta: Osnove genetičkog inženjerstva / Basics of genetic engineering
Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA I Medical studies in English
Status predmeta: izborni  
Godina: 1
Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 


Znanstvena aktivnost
 
Popis aktualnih projekata uz naznaku izvora financiranja:
 
 
1. Naziv projekta: A training network for the rational design of the next generation of well-defined glycoconjugate vaccines (GlycoVax)
Izvor financiranja: Europska komisija
Program: Horizon2020 / H2020-MSCA-ITN-2015
Voditelj: Roberto Adamo (Novartis Vaccines & Diagnostics Srl)
Partneri: 10 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)

Medicinski fakultet u Rijeci je od 1. studenog 2015. jedan od partnera u Marie Curie projektu GLYCOVAX. Projekt traje do 31. listopada 2019. GLYCOVAX predstavlja mrežu za osposobljavanje obećavajućih mladih znanstvenika koji će naučiti kako razviti novu generaciju dobro definiranih i inovativnih cjepiva na bazi glikokonjugata, kako bi se na taj način poboljšale postojeće terapije te kako bi se ispunile dosad neispunjene medicinske potrebe, tj. iznjedrila cjepiva za bakterijske sojeve koji još nisu njima pokriveni. Cjepiva na bazi konjugata ugljikohidrata (gliko) i proteina omogućila su spašavanje milijuna života prevenirajući meningitis, upalu pluća i ostale životno ugrožavajuće bolesti. Očekuje se kako će zbog porasta otpornosti na antibiotike u nadolazećim godinama cijepljenje biti od izuzetnog značaja kod prevencija mikrobnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima rezistentnim na antibiotike, pandemijskih upala te bolesti osoba koje se zaraze na putovanjima u područja pogođena zarazama koje više nisu prisutne u zemljama njihova porijekla. Cijepljenje može doprinijeti smanjivanju upotrebe antibiotika širokog spektra jer u slučaju visoke procijepljenosti populacije može pružiti zaštitu i pojedincima koji nisu cijepljeni. Više o projektu i njegovim rezultatima pročitajte u nastavku. 
 
2. Naziv projekta: Virus-specific Activating NK Cells Receptors and Their Viral Immunoevasion
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Program: Projekt razvoja karijere mladih istraživača
Voditelj: prof. dr. sc. Astrid Krmpotić
 
3. Naziv projekta: Virus-specific Activating NK Cells Receptors and Their Viral Immunoevasion
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Program: Istraživački projekti
Voditelj: prof. dr. sc. Astrid Krmpotić
 
4. Naziv projekta: Mye-EUNITER: European Network of Investigators Triggering Exploratory Research on Myeloid Regulatory Cells
Izvor financiranja: COST
Program: COST OPEN 2013
Voditelj: University of Duisburg-Essen
Partneri: 15 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
5. Naziv projekta: Strengthening adaptive immunity via innate immunity: enhancing the CD8 T cell response by using the NKG2D ligand expressed in a herpesvirus vector
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Program: Projekt razvoja karijere mladih istraživača
Voditelj: Dr. sc. Berislav Lisnić, docent
 
6. Naziv projekta: Pathogenesis of cytomegalovirus infection in the ovaries, impact on fertility and pregnancy maintenance
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Program: Istraživački projekti
Voditelj: Dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, docentica
 
7. Naziv projekta: Inflammation and hearing loss following congenital CMV infection 
Izvor financiranja: National Institutes of Health (NIH)
Program: R01
Voditelj: prof. dr. sc. William J Britt, University of Alabama at Birmingham, USA
Partner: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
8. Naziv projekta: Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji
Izvor financiranja: European Regional Development Fund (ERDF)
Program: Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
Partner: Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišna bolnica za infektivne bolesti Zagreb
 
9. Naziv projekta: Inflammation and Hearing Loss Following Congenital CMV Infection
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Program: Projekt razvoja karijere mladih istraživača
Voditelj: prof. dr. sc. Astrid Krmpotić
 
10. Naziv projekta: New Cytomegaloviral vaccine vector concepts
Izvor financiranja: Helmholtz Gemeinschaft
Program: Helmholtz European Partnering
Voditelj: prof. dr. sc. Luka Cicin-Sain, Helmholtz Centre for Infection Research, Germany
Partneri: 6 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
11. Naziv projekta: Molecular mechanisms of PVR(CD155) immunological pathways in viral and tumor pathogenesis
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Program: Projekt razvoja karijere mladih istraživača
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš
 
12. Naziv projekta: Centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva
Izvor financiranja: Agencija za znanost i visoko obrazovanje / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Program: Znanstveni centri izvrsnosti
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
Partneri: Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišna bolnica za infektivne bolesti Zagreb


 
Popis završenih projekata u posljednjih deset godina uz naznaku izvora financiranja:
 
* Centar za proteomiku osnovan je 2006. godine te su navedeni projekti u kojima su sudjelovali djelatnici Centra, a koji su se financirali u periodu koji obuhvaća razdoblje od 2006. godine do danas.
 
 
1. Naziv projekta: Molecular mechanisms of PVR(CD155) immunological pathways in viral and tumor pathogenesis
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Program: Uspostavne potpore
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš
 
2. Naziv projekta: Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation (PACINNO)
Izvor financiranja: IPA Adriatic Cross border Cooperation (CBC)
Program: IPA Adriatic CBC Strategic project proposals
Voditelj: University of Trieste
Partneri: Centre of Excellence for Biosensors, Instrumentation and Process Control (COBIK), Slovenia; Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić), Hrvatska; School of Economics and Business in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; University of Tirana, Albania; Institute Mihajlo Pupin, Serbia; Faculty of Economics, Montenegro; Ionian University, Greece
 
3. Naziv projekta: Methods for high-throughput glycoproteomic analysis
Izvor financiranja: Europska komisija
Program: People / FP7-PEOPLE-2012-IAPP
Voditelj: D. Josić, Sveučilište u Rijeci
Partneri: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić), Genos d.o.o Zagreb, Bia Separations, Slovenia, Max Planck Institutes, Germany
 
4. Naziv projekta: Strengthening adaptive immunity via innate immunity: enhancing the CD8 T cell response by using the NKG2D ligand expressed in a herpesvirus vector (StAdvInn)
Izvor financiranja: Europska komisija – Europsko istraživačko vijeće
Program: Ideas/ FP/ ERC – 2012
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 
5. Naziv projekta: Congenital CMV and CNS infection mechanisms of protective immunity
Izvor financiranja: National Institutes of Health (NIH)
Program: R01
Voditelj: prof. dr. sc. William J Britt, University of Alabama at Birmingham, USA
Partner: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
6. Naziv projekta: Viral Strategies of Immune Evasion
Izvor financiranja: Helmholtz Association 
Program: Helmholtz Virtual Institutes
Voditelj: prof. dr. sc. Luka Cicin-Sain, Helmholtz Centre for Infection Research, Germany
Partneri: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić); prof. dr. Martin Messerle, Universität Hannover, Germany; prof. dr. Ulrich Kalinke, Twincore, Germany; prof. dr. Hartmut Hengel, Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Germany
 
7. Naziv projekta: Razvoj modela za terapiju virusnih infekcija povezivanjem urođene i stečene imunosti pomoću fuzijskih proteina 
Izvor financiranja: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH 
Program: Partnerstvo u temeljnim istraživanjima 
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
Partner: prof. dr. Juergen Haas, Max von Pettenkofer-Institut, LMU, Munchen, Germany
 
8. Naziv projekta: A Transcriptomic Approach to Viral Disease Research
zvor financiranja: Unity through Knowledge Fund (UKF)
Program: Research Cooperability Program
Voditelj: dr. Joanne Trgovcich, Ohio State University Columbus, USA
Partner: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
9. Naziv projekta: The Center for Antibody Production Rijeka: Upgrading the Central Research and Service Infrastructure for the South Eastern Region of Europe
Izvor financiranja: Europska komisija – FP7
Program: FP7-REGPOT-2008-1 (Capacities programme)
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 
10.Naziv projekta: The function of the NK killer receptor NKp46 in CMV and Influenza infections
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)
Program: Croatia-Israel Joint Research Program
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić 
Partner: prof. Ofer Mandelboim, Hebrew University, Jerusalem, Israel
 
11.Naziv projekta: Establishment of high-throughput monoclonal antibody production and hybridoma bank
Izvor financiranja: Europska komisija – FP6
Program: International cooperation activities (INCO)
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
Partneri: Juergen Haas, Max von-Pettenkofer Institute, Munich, Germany, Filip Čulo, Medical Faculty University of Mostar, BIH
 
12. Naziv projekta: Natural Killer Cell-Mediated Anti-Viral and Anti Tumor Defense and Therapy: Integrated research training in molecular medicine, bioinformatics and issues of biotech patents and SME business
Izvor financiranja: Europska komisija - FP6
Program: Marie Curie Research Training Networks
Voditelj: Erhard Hofer, Medical University of Vienna, Austria
Partneri: 9 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
13. Naziv projekta: Centar za produkciju monoklonskih protutijela
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)
Program: JEZGRA
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić 
 
14. Naziv projekta: The role of viral immunoevasins in the pathogenesis of the cytomegalovirus infection
Izvor financiranja: Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
Program: International scholarship
Voditelj: prof. dr. sc. Astrid Krmpotić
 
15. Naziv projekta: Viral evasion of NK cells
Izvor financiranja: National Institutes of Health (NIH)
Program: International Research in Infectious Diseases including AIDS (IRIDA) Program (R01) - PAR-08-130
Voditelj: prof.dr. sc. Stipan Jonjić
Partner: dr. Joanne Trgovcich, Ohio State University Columbus, USA
 
16. Naziv projekta: MCMV Infection of the Developing CNS: Neuroinvasion and Immune Control
Izvor financiranja: National Institutes of Health (NIH)
Program: R01
Voditelj: prof. dr. sc. William J Britt, University of Alabama at Birmingham, USA
Partner: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 
17. Naziv projekta: Becoming entrepreneurial: Knowledge transfer from the University of Rijeka Faculty of Medicine to the biotechnology business sector
Izvor financiranja: Europska Unija
Program: IPA SIIF (2nd Call)
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
Partner: prof. dr. sc. M. Messerle, Hannover Medical School
 
18. Naziv projekta: The role of cystatins inimmune response to viruses
Izvor financiranja: Public Agency for Research of the Republic of Slovenia
Program: International cooperation between Slovenian and Croatian researchers
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
Partner: N. Kopitar Jerala, Institut "Jožef Stefan" Ljubljana
 
19. Naziv projekta: Novi snažni CMV-promotor za proizvodnju proteina i nekodirajućih molekula RNA
Izvor financiranja: BICRO
Program: Proof of Concept – 4th Call
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 
20. Naziv projekta: Night of the lab out (NLO) / 609815
Izvor financiranja: Europska komisija
Program: People / FP7-PEOPLE-2013-NIGHT
Voditelj: Agencija za mobilnost i programe EU
Partneri: 8 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
21. Naziv projekta: Italo-Croatian Mobility in Europlanning (ICroME)
Izvor financiranja: Europska Unija
Program: Leonardo da Vinci - LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Voditelj: Institut za međunarodne odnose Zagreb
Partneri: 37 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)Popis najvažnijih publikacija u posljednjih deset godina:
 
* Centar za proteomiku osnovan je 2006. godine
 
1. Sestan M., Marinovic S,  Kavazovic I., Cekinovic D., Wueest S., Turk Wensveen T., Brizic I., Jonjic S, Konrad D, M. Wensveen F., Polic B. (2018) Virus-Induced Interferon-γ Causes Insulin Resistance in Skeletal Muscle and Derails Glycemic Control in Obesity. Immunity.,49 (1), p. 164-177; 2018.
 
2. Hirsl L, Brizic I, Jenus T, Lisnic VJ, Reichel JJ,  Jurkovic S, Krmpotic A, Jonjic S (2018) Murine CMV expressing the high affinity nKg2D ligand  UlT-1: a Model for the Development of cytomegalovirus-Based Vaccines. Frontiers in Immunology; 2018.
 
3. Brizic I, Susak B, Arapovic M, Huszthy PC, Hirsl L, Kvestak D, Lisnic VJ, Golemac M, Pugel EP, Tomac J, Oxenius A, Britt WJ, Arapovic J, Krmpotic A, Jonjic S. (2018) Brain-resident memory CD8+ T cells induced by congenital CMV infection prevent brain pathology and virus reactivation.  European Journal of Immunology, 48 (6), p. 950-964; 2018.
 
4. Milbradt J, Sonntag E, Wagner S, Strojan H, Wangen C, Lenac Rovis T, Lisnic B, Jonjic S, Sticht H, Britt WJ, Schlötzer-Schrehardt U, Marschall M. (2018) Human Cytomegalovirus Nuclear Capsids Associate with the Core Nuclear Egress Complex and the Viral Protein Kinase pUL97. Viruses,  10(1),  pii: E35; 2018.
                
5. Glasner A, Levi A, Enk J, Isaacson B, Viukov S, Orlanski S, Scope A, Neuman T, Enk CD, Hanna JH, Sexl V, Jonjic S, Seliger B, Zitvogel L, Mandelboim O, (2018) NKp46 Receptor-Mediated Interferon-γ Production by Natural Killer Cells Increases Fibronectin 1 to Alter Tumor Architecture and Control Metastasis. Immunity, 48(1), 107-119.e4; 2018.
 
6. Aguilar, O. A., R. Berry, M. M. Rahim, J. J. Reichel, B. Popovic, M. Tanaka, Z. Fu, G. R. Balaji, T. N. Lau, M. M. Tu, C. L. Kirkham, A. B. Mahmoud, A. Mesci, A. Krmpotic, D. S. Allan, A. P. Makrigiannis, S. Jonjic, J. Rossjohn & J. R. Carlyle (2017) A Viral Immunoevasin Controls Innate Immunity by Targeting the Prototypical Natural Killer Cell Receptor Family. Cell, 169(1), 58-71.e14. (IF:28.710); 2017.
 
7. Aguilar, O. A., R. Berry, M. M. Rahim, J. J. Reichel, B. Popovic, M. Tanaka, Z. Fu, G. R. Balaji, T. N. Lau, M. M. Tu, C. L. Kirkham, A. B. Mahmoud, A. Mesci, A. Krmpotic, D. S. Allan, A. P. Makrigiannis, S. Jonjic, J. Rossjohn & J. R. Carlyle (2017) A Viral Immunoevasin Controls Innate Immunity by Targeting the Prototypical Natural Killer Cell Receptor Family. Cell, 169(1), 58-71.e14. (IF:28.710); 2017. 
 
8. Seleme, M. C., K. Kosmac, S. Jonjic & W. J. Britt (2017) TNFalpha Induced Recruitment of Inflammatory Mononuclear Cells Leads to Inflammation and Altered Brain Development in MCMV Infected Newborn Mice. Journal of Virology. (IF:4.606); 2017.
 
9. Brizić I, Hiršl L, Britt WJ, Krmpotić A, Jonjić S (2017) Immune responses to congenital cytomegalovirus infection. Microbes and Infection, pii: S1286-4579(17)30233-2; 2017.
 
10. Molgora M, Bonavita E, Ponzetta A, Riva F, Barbagallo M, Jaillon S, Popović B, Bernardini G, Magrini E, Gianni F, Zelenay S, Jonjić S, Santoni A, Garlanda C, Mantovani A (2017) IL-1R8 is a checkpoint in NK cells regulating anti-tumour and anti-viral activity. Nature,  551 (7678), 110-114; 2017.
 
11. Cossarizza A, Chang HD, Radbruch A…Jonjic S…Zimmermann J (2017) (>200): Guidelines for the use of flow cytometry and cell sorting in immunological studies. European Journal of Immunology, 47(10), 1584-1797; 2017.
 
12. Goodier MR, Jonjić S, Riley EM, Lisnić VJ (2017)  CMV and Natural Killer cells: shaping the response to vaccination. European Journal of Immunology, 48(1), 50-65; 2017.
 
13. Cohrs RJ, Lee KS, Beach A, Sanford B, Baird NL, Como C, Graybill C, Jones D, Tekeste E, Ballard M, Chen X, Yalacki D, Frietze S, Jones K, Lenac Rovis T, Jonjić S, Haas J, Gilden D (2017) Targeted Genome Sequencing Reveals Varicella-Zoster Virus Open Reading Frame 12 Deletion. Journal of Virology, 91(20), pii: e01141-17; 2017.
 
14. Nabekura T, Gotthardt D, Niizuma K, Trsan T, Jenus T, Jonjic S, Lanier LL: Cutting Edge: NKG2D Signaling Enhances NK Cell Responses but Alone Is Insufficient To Drive Expansion during Mouse Cytomegalovirus Infection. Journal of Immunology, 199(5), 1567-1571; 2017
 
15. Zeeshan Chaudhry M, Kasmapour B, Plaza-Sirvent C, Bajagic M, Casalegno Garduño R, Borkner L, Lenac Rovis T, Scrima A, Jonjic S, Schmitz I, Cicin-Sain: UL36 Rescues Apoptosis Inhibition and In vivo Replication of a Chimeric MCMV Lacking the M36 Gene. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology,  7, 312; 2017
 
16. Zeeshan Chaudhry M, Kasmapour B, Plaza-Sirvent C, Bajagic M, Casalegno Garduño R, Borkner L, Lenac Rovis T, Scrima A, Jonjic S, Schmitz I, Cicin-Sain: UL36 Rescues Apoptosis Inhibition and In vivo Replication of a Chimeric MCMV Lacking the M36 Gene. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology,  7, 312; 2017
 
17. Miletic A, Lenartic M, Popovic B, Brizic I, Trsan T, Miklic K, Mandelboim O, Krmpotic A, Jonjic S (2017) NCR1-deficiency diminishes the generation of protective murine cytomegalovirus antibodies by limiting follicular helper T-cell maturation. European Journal of Immunology,  47(9), 1443-1456; 2017.
 
18. Hirche C, Frenz T, Haas SF, Döring M, Borst K, Tegtmeyer PK, Brizic I, Jordan S, Keyser K, Chhatbar C, Pronk E, Lin S, Messerle M, Jonjic S, Falk CS, Trumpp A, Essers MAG, Kalinke U (2017) Systemic Virus Infections Differentially Modulate Cell Cycle State and Functionality of Long-Term Hematopoietic Stem Cells In Vivo. Cell Reports, 19, 2345-2356; 2017.
 
19. Chan B,  Magalhães VG, Lemmermann NAW,  Juranić Lisnić V, Stempel M,  Bussey KA,  Reimer E,  Podlech J, Lienenklaus S,  Reddehase MJ,  Jonjić S,  Brinkmann MM (2017) The murine cytomegalovirus M35 protein antagonizes type I IFN induction downstream of pattern recognition receptors by targeting NF-κB mediated transcription. PLOS Pathogens, 13(5), e1006382; 2017.
 
20. Zeleznjak J, Popovic B, Krmpotic A, Jonjic S, Lisnic VJ (2017) Mouse cytomegalovirus encoded immunoevasins and evolution of Ly49 receptors – sidekicks or enemies? Immunology  Letters, pii: S0165-2478(17)30123-2; 2017.
 
21. Popovic B, Golemac M, Podlech J, Zeleznjak J, Bilic-Zulle L, Lukic M, Cicin-Sain L, Reddehase M, Sparwasser T, Krmpotic A, Jonjic S (2017) IL-33/ST2 pathway drives regulatory T cell dependent suppression of liver damage upon cytomegalovirus infection, PLOS Pathogens, 13(4), e1006345; 2017.
 
22. González-Motos V, Ritter B, Jürgens C, Kropp KA, Duran E, Larsen O, Ouwendijk WJD, Lenac Rovis T, Jonjic S, Verjans GMG, Sodeik B, Krey T, Bauerfeind R, Schulz TF, Kaufer BB, Kalinke U, Proudfoot AEI, Rosenkilde MM, Viejo-Borbolla A (2017) Varicella zoster virus glycoprotein C increases chemokine-mediated leukocyte migration. PLOS Pathogens, 13(5), e1006346; 2017.
 
23. Milovanović J, Popović B,  Milovanović M, Kveštak D, Arsenijević A, Stojanović B, Tanasković I, Krmpotić A,  Arsenijević N, Jonjić S, Lukić ML  (2017) Murine Cytomegalovirus Infection Induces Susceptibility to EAE in Resistant, BALB/C mice. Frontiers in Immunology, 8, 192; 2017.
 
24. Tršan, Vuković K, Filipović P, Brizić AL, Lemmermann NAW, Schober K, Busch DH, Britt WJ, Messerle M, Krmpotić A, Jonjić S (2017) Cytomegalovirus vector expressing RAE-1γ induces enhanced anti-tumor capacity of murine CD8+ T cells. European Journal of Immunology, 47, 1354–1367; 2017.
 
24. Lenac Rovis T, Kucan Brlic P, Kaynan N, Juranic Lisnic V, Brizic I, Jordan S, Tomic A, Kvestak D, Babic M, Tsukerman P, Colonna M, Koszinowski U, Messerle M, Mandelboim O, Krmpotic A, Jonjic S. (2016) Inflammatory monocytes and NK cells play a crucial role in DNAM-1-dependent control of cytomegalovirus infection. J Exp Med, 213(9), 1835-50; 2016.
 
26. Arapović M, Brizić I, Popović B, Jurković S, Jordan S, Krmpotić A, Arapović J, Jonjić S. (2016) Intrinsic Contribution of Perforin to NK-Cell Homeostasis during Mouse Cytomegalovirus Infection. Front Immunol, 7, 133; 2016.
 
27. Laib Sampaio, K., C. Stegmann, I. Brizic, B. Adler, R. J. Stanton & C. Sinzger (2016) The contribution of pUL74 to growth of human cytomegalovirus is masked in the presence of RL13 and UL128 expression. Journal of General Virology, 97, 1917-27. (IF:3.192); 2016.
 
28. Mikolasevic, I., S. Milic, T. Turk Wensveen, I. Grgic, I. Jakopcic, D. Stimac, F. Wensveen & L. Orlic (2016) Nonalcoholic fatty liver disease – A multisystem disease? World Journal of Gastroenterology, 22, 9488-9505. (IF:2.787); 2016.
 
29. Potocnjak, I., M. Skoda, E. Pernjak-Pugel, M. P. Persic & R. Domitrovic (2016) Oral administration of oleuropein attenuates cisplatin-induced acute renal injury in mice through inhibition of ERK signaling. Molecular Nutrition & Food Research, 60, 530-41. (IF:4.551; 2016.
 
30. Sagiv, A., D. G. Burton, Z. Moshayev, E. Vadai, F. Wensveen, S. Ben-Dor, O. Golani, B. Polic & V. Krizhanovsky (2016) NKG2D ligands mediate immunosurveillance of senescent cells. Aging (Albany NY), 8, 328-44. (IF:3.979); 2016.
 
31. Slinger, E., F. M. Wensveen, J. E. Guikema, A. P. Kater & E. Eldering (2016) Chronic lymphocytic leukemia development is accelerated in mice with deficiency of the pro-apoptotic regulator NOXA. Haematologica, 101, e374-7. (IF:6.671); 2016.
 
31. Wensveen, F. M., E. Slinger, M. H. van Attekum, R. Brink & E. Eldering (2016) Antigen-affinity controls pre-germinal centser B cell selection by promoting Mcl-1 induction through BAFF receptor signaling. Scientific Reports, 6, 35673. (IF:5.228); 2016.
 
33. Arapović M, Brizić I, Popović B, Jurković S, Jordan S, Krmpotić A, Arapović J, Jonjić S. (2016) Intrinsic contribution of perforin to NK cell homeostasis during viral infection.  Frontiers in Immunology,  7, 133; 2016.
 
34. Borst, E. M., R. Bauerfeind, A. Binz, T. M. Stephan, S. Neuber, K. Wagner, L. Steinbruck, B. Sodeik, T. Lenac Rovis, S. Jonjic & M. Messerle (2016) The Essential Human Cytomegalovirus Proteins pUL77 and pUL93 Are Structural Components Necessary for Viral Genome Encapsidation. Journal of Virology, 90, 5860-75. (IF:4.606); 2016.
 
35. Houston, A., J. M. Williams, T. L. Rovis, D. K. Shanley, R. T. O’Riordan, P. A. Kiely, M. Ball, O. P. Barry, J. Kelly, A. Fanning, J. MacSharry, O. Mandelboim, B. B. Singer, S. Jonjic & T. Moore (2016) Pregnancy-specific glycoprotein expression in normal gastrointestinal tract and in tumors detected with novel monoclonal antibodies. MAbs, 8, 491-500. (IF:4.161); 2016.
 
36. Sonntag, E., S. T. Hamilton, H. Bahsi, S. Wagner, S. Jonjic, W. D. Rawlinson, M. Marschall & J. Milbradt (2016) Cytomegalovirus pUL50 is the multi-interacting determinant of the core nuclear egress complex (NEC) that recruits cellular accessory NEC components. Journal of General Virology, 97, 1676-85.  (IF:3.192); 2016.
 
37. Thiel, N., K. A. Keyser, N. A. Lemmermann, J. D. Oduro, K. Wagner, C. Elsner, A. Halenius, T. Lenac Rovis, M. M. Brinkmann, S. Jonjic, L. Cicin-Sain & M. Messerle (2016) The Mouse Cytomegalovirus Gene m42 Targets Surface Expression of the Protein Tyrosine Phosphatase CD45 in Infected Macrophages. PLoS Pathogens, 12, e1006057. (IF:7.003); 2016.
 
38. Tomic, A., P. R. Varanasi, M. Golemac, S. Malic, P. Riese, E. M. Borst, E. Mischak-Weissinger, C. A. Guzman, A. Krmpotic, S. Jonjic & M. Messerle (2016) Activation of Innate and Adaptive Immunity by a Recombinant Human Cytomegalovirus Strain Expressing an NKG2D Ligand. PLoS Pathogens, 12, e1006015. (IF:7.003); 2016.
 
39. Vitenshtein, A., Y. Weisblum, S. Hauka, A. Halenius, E. Oiknine-Djian, P. Tsukerman, Y. Bauman, Y. Bar-On, N. Stern-Ginossar, J. Enk, R. Ortenberg, J. Tai, G. Markel, R. S. Blumberg, H. Hengel, S. Jonjic, D. G. Wolf, H. Adler, R. Kammerer & O. Mandelboim (2016) CEACAM1-Mediated Inhibition of Virus Production. Cell Reports, 15, 2331-9. (IF:7.870); 2016.
 
40. Lisnic B, Juranic Lisnic V, Jonjic S: NK cell interplay with cytomegalovirusea, Current Opinion in Virology, 15:9–18, 2015
 
41. Verweij M, Wellish M,  Whitmer T, Malouli D, Lapel M, Jonjić S,  Haas J, DeFilippis V, Mahalingam R, Früh K: Varicella Viruses Inhibit Interferon- Stimulated JAK-STAT Signaling through Multiple Mechanisms, PLoS Pathogens, 11(5): e1004901. doi:10.1371/journal.ppat., 2015
 
42. Yossef R, Gur C, Shemesh A, Guttman O, Hadad U, Nedvetzki S, Miletic A, Nalbandyan K,
Cerwenka A, Jonjic S, Mandelboim O, Porgador A: Targeting Natural Killer Cell Reactivity by Employing Antibody to NKp46: Implications for Type 1 Diabetes. PlosOne, 10(2):e0118936, 2015
 
43. Gur C, Ibrahim Y, Isaacson B, Yamin R, Abed J, Gamliel M, Enk J, Bar-On Y, Stanietsky-Kaynan N, Coppenhagen-Glazer S, Shussman N, Almogy G, Cuapio A, Hofer E, Mevorach D, Tabib A, Ortenberg R, Markel G, Miklic K, Jonjic S, Brennan CA, Garrett WS, Bachrach G, Mandelboim O: Binding of the Fap2 Protein of Fusobacterium nucleatum to Human Inhibitory Receptor TIGIT Protects Tumors from Immune Cell Attack. Immunity, 42(2):344-55, 2015
 
44. Lemmermann N, Krmpotic A, Podlech J, Brizic I,  Prager A,  Adler H, Karbach A, Wu Y, Jonjic S, Reddehase MJ, Adler B: Non-redundant and redundant roles of cytomegalovirus gH/gL complexes in host organ entry and intra-tissue spread. PLoS Pathogens, DOI:10.1371/journal.ppat.1004640, 2015
 
45. Eifler M, Uecker R, Weisbach H, Bogdanow B, Richter E, König L, Vetter B, Lenac-Rovis T, Jonjic S, Neitzel H, Hagemeier C, Wiebusch L: PUL21a-Cyclin A2 Interaction is Required to Protect Human Cytomegalovirus-Infected Cells from the Deleterious Consequences of Mitotic Entry.  PLoS Pathogens, 13;10(10):e1004514. doi: 10.1371/journal.ppat.1004514; 2014
 
46. Gabaev I,  Elbasani E, Ameres S, Steinbrück L, Stanton R, Döring M, Lenac Rovis T, Kalinke U, Jonjic S, Moosmann A, Messerle M: "Expression of the Human Cytomegalovirus UL11 Glycoprotein in Viral Infection and Evaluation of its Effect on Virus-Specific CD8 T Cells", Journal of Virology, pii: JVI.01691-14,  88(24):14326, 2014
 
47. Brizic I, Lenac Rovis T, Krmpotic A, Jonjic S: ''MCMV avoidance of recognition and control by NK cells.'', Seminars in Immunopathology, 36(6):641-50, 2014 
 
48. Baird NL, Bowlin JL, Yu X, Jonjic S, Haas J, Cohrs RJ, Gilden D:  Varicella zoster virus DNA does not accumulate in infected human neurons.Virology, 458-459:1-3, 2014
 
49. Crouse J, Bedenikovic G, Wiesel M, Ibberson M, Xenarios I, Von Laer D, Kalinke U, Vivier E, Jonjic S, Oxenius A: Type I Interferons Protect T Cells against NK Cell Attack Mediated by the Activating Receptor NCR1. Immunity, 19;40(6):961-73, 2014
 
50. Zarama A, Perez-Carmona N, Farre´ D, Tomic A, Borst EM, Messerle M, Jonjic S, Engel P, Angulo A: Cytomegalovirus m154 hinders CD48 cell-surface expression and promotes viral escape from host natural killer cell control. PLoS Pathogens, 10(3):e1004000 doi:10.1371/journal.ppat.1004000; 2014
 
51. Trilling M, Khanh Le V, Rashidi-Alavijeh J, Katschinski B, Scheller J, Rose-John S, Androsiac G, Jonjic S, Poli V, Pfeffer K, Hengel H:'Activated' S TAT proteins - a paradoxical consequence of inhibited JAK-STAT signalling in cytomegalovirus-infected cells. Journal of  Immunology, 192(1):447-58; 2014
 
52. Trsan T, Busche A, Abram M, Wensveen FM, Lemmermann NA, Arapovic M, Babic M,Tomic A, Golemac M, Brinkmann MM, Jäger W, Oxenius A, Polic B, Krmpotic A, Messerle M, Jonjic S: Superior induction and maintenance of protective CD8 T cells in mice infected with MCMV vector expressing RAE-1γ. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(41):16550-5; 2013 (IF: 9.737, Q1 in Multidisciplinary sciences)
 
 53. Juranic Lisnic V, Babic Cac M, Lisnic B, Trsan T, Mefferd A, Mukhopadhyay CD, Cook CH, Jonjic S, Trgovcich J: Dual Analysis of the Murine Cytomegalovirus and Host Cell Transcriptomes Reveal New Aspects of the Virus-Host Cell Interface.PLoS Pathogens, 9(9):e1003611. doi: 10.1371/journal.ppat.1003611. 2013 (IF: 8.136, Q1 in Microbiology, Q1 in Parasitology and Q1 in Virology)
 
 54. Stanietsky N, Lenac T, Glasner A, Seidel E, Tsukerman P, Yamin R, Enk J, Jonjic S, Mandelboim O: Mouse TIGIT inhibits NK-cell cytotoxicity upon interaction with PVR. European Journal of Immunology, 43(8):2138-50; 2013 (IF:4.970, Q1 in Immunology)
 
55. Lenac Rovis T, Bailer SM, Pothineni VR, Ouwendijk WJ, Simic H, Babic M, Miklic K, Malic S, Verweij MC, Baiker A, Gonzalez O, von Brunn A, Zimmer R, Früh K,Verjans GM, Jonjic S, Haas J.:A comprehensive analysis of varicella zoster virus proteins using a new monoclonal antibody collection. Journal of Virology, 87(12):6943-6954; 2013 (IF:5.076, Q1 in Virology)
 
56. Miletic A, Krmpotic A, Jonjic S: The evolutionary arms race between NK cells and viruses: Who gets the short end of the stick? European Journal of Immunology, 43(4):867-77; 2013 (IF:4.970, Q1 in Immunology)
 
57. Lankry D, Lenac Rovis T, Jonjic S, Mandelboim O:The interaction between CD300a and Phosphatidylserine inhibits tumor cell killing by NK cell. European Journal of Immunology, doi: 10.1002/eji.201343433; 2013 (IF:4.970, Q1 in Immunology)
 
58. Borst M, Kleine-Albers J, Gabaev I, Babic M, Wagner K, Binz A, Degenhardt I, Kalesse M, Jonjic S, Bauerfeind R, Messerle M: The human cytomegalovirus UL51 protein is essential for viral genome cleavage-packaging and interacts with the terminase subunits pUL56 and pUL89. Journal of Virology, 87(3):1720-32; 2012 (IF:5.076, Q1 in Virology)
 
59. Yu X, Seitz S, Pointon T, Bowlin J, Cohrs R, Jonjic S, Haas J, Wellish M, Gilden D: Varicella Zoster Virus Infection of Highly Pure Terminally Differentiated Human Neurons. Journal of Neurovirology, 19(1):75-81; 2013 (IF:2.850, Q3 in Neurosciences and Q2 in Virology)
 
60. Rodrıguez-Martin S, Kropp K, Wilhelmi V, Juranic Lisnic V,Yuan Hsieh W, Blanc M, Livingston A, Busche A, Tekotte H, Messerle M, Auer M, Fraser I, Jonjic S, Angulo A, Reddehase M,Ghazal P: Ablation of the Regulatory IE1 Protein of Murine Cytomegalovirus Alters In Vivo Pro-inflammatory TNFalpha Production during Acute Infection. PLoS Pathogens 8(8):e1002901; 2012 (IF:8.136, citations: 1, Q1 in Microbiology, Q1 in Parasitology and Q1 in Virology)
 
61. Glasner A, Zurunic A, Meningher T, Lenac Rovis T, Tsukerman P, Bar-On Y, Yamin R, Meyers AF, Mandeboim M, Jonjic S, Mandelboim O. Elucidating the mechanisms of influenza virus recognition by Ncr1. PLoS One. 7(5), 2012.
 
62. Mandaric S, Walton SM, Rülicke T, Richter K, Girard-Madoux MJ, Clausen BE, Zurunic A, Kamanaka M, Flavell RA, Jonjic S, Oxenius A. IL-10 Suppression of NK/DC Crosstalk Leads to Poor Priming of MCMV-Specific CD4 T Cells and Prolonged MCMV Persistence. PLoS Pathog. 8(8), 2012.
 
63. Slavuljica I, Busche A, Babic M, Mitrovic M, Gašparovic I, Cekinovic D, Markova Car E, Pernjak Pugel E, Cikovic A, Juranic Lisnic V, Britt WJ, Koszinowski U, Messerle M, Krmpotic A, Jonjic S. Recombinant mouse cytomegalovirus expressing a ligand for the NKG2D receptor is attenuated and has improved vaccine properties. J Clin Invest. 120(12):4532-45, 2010.
 
64. Babic M, Pyzik M, Zafirova B, Mitrovic M, Butorac V, Lanier LL, Krmpotic A, Vidal SM and Jonjic S. Cytomegalovirus immunoevasin reveals the physiological role of „missing self“ recognition in NK cell dependent virus control in vivo. J Exp Med. 207(12):2663-2673, 2010.
 
65. Lankry D, Simic H, Klieger Y, Levi-Schaffer F, Jonjic S, Mandelboim O. Expression and function of CD300 in NK cells. J Immunol. 185(5):2877-86, 2010.
 
66.  Juranic Lisnic V, Krmpotic A, Jonjic S: Modulation of natural killer cell activity by viruses. Curr Opin Microbiol. 13:1-10, 2010.
 
67. Stanietsky N, Simic H, Arapovic J, Toporik A, Levy O, Novik A, Levine Z, Beiman M, Dassa L, Achdout H, Stern-Ginossar N, Tsukerman P, Jonjic S, Mandelboim O. The interaction of TIGIT with PVR and PVRL2 inhibits human NK cell cytotoxicity. Proc Natl Acad Sci USA. 106(42):17858-63, 2009.
 
68. Arapovic J, Lenac T, Antulov R, Polic B, Ruzsics Z, Carayannopoulos LN, Koszinowski UH, Krmpotic A, Jonjic S.: Differential susceptibility of RAE-1 isoforms to mouse cytomegalovirus. J Virol. 83(16):8198-207, 2009.
 
69. Kielczewska A, Pyzik M, Sun T, Krmpotic A, Lodoen M B., Munks M W., Babic M, Hill A B., Koszinowski U H., Jonjic S, Lewis L. Lanier, and Vidal S M.: Ly49P recognition of cytomegalovirus-infected cells expressing H2-Dk and CMV-encoded m04 correlates with the NK cell antiviral response. J Exp Med. 206(3):515-23, 2009.
 
70. Lenac T, Budt M, Arapovic J, Hasan M, Zimmermann A, Šimic H, Krmpotic A, Messerle M, Ruzsics Z, Koszinowski U H, Hengel H, Jonjic S: The herpesviral Fc receptor fcr-1 down-regulates the NKG2D ligands MULT-1 and H60. J Exp Med. 203(8):1843-50, 2006.
 
  


Zaključna riječ / napomena
Potpunije informacije o aktivnostima i projektima Centra za proteomiku moguće je dobiti na stranici http://www.capri.com.hr.
 
 
.