http://hrcak.srce.hr/medicina

 
Glavni i odgovorni urednik i Izvršna urednica su 2017. godine na temelju iskazanog interesa i motivacije studenata na Prvom međunarodnom biomedicinskom kongresu u Rijeci (BRIK 2017) pokrenuli inicijativu za osnivanje Studentske sekcije Medicine Fluminensis. Temeljni je cilj Studentske sekcije promicanje i pružanje potpore studentskoj znanstvenoj aktivnosti. Popularizacija znanosti među studentima i njihova rana integracija u znanstvenu aktivnost zasigurno pridonosi kvaliteti i prepoznatljivosti Medicinskog fakulteta u Rijeci i Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnice Rijeka. 

Svi ciljevi Studentske sekcije zasnivaju se i provode na temelju timskog rada Uredništva, dva studentska predstavnika u Uredničkom odboru i studenata uključenih u znanstveni program Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Dosad uspostavljene aktivnosti Studentske sekcije uključuju:
- službenu potporu časopisa na svim kongresima koje organiziraju studenti Medicinskog fakulteta u Rijeci, uključujući recenziranje sažetaka i odabir najboljeg rada, koji će u časopisu biti objavljeni in extenso
- tiskanje sažetaka BRIK kongresa u supplementu časopisa
- objavu znanstvenih članaka u supplementu časopisa posvećenom Studentskoj sekciji
- osnivanje „Znanstvene škole Medicine Fluminensis za studente“, u sklopu koje će biti održane radionice posvećene temama vezanim uz pisanje znanstvenih članaka
 
Kroz ovakav jedinstveni pristup studentima, Medicina Fluminensis želi postati promotor i prozor u svijet znanosti i znanstvenog rada od najjranijih studentskih dana, kako Medicinskog fakulteta u Rijeci tako i ostalih fakulteta biomedicinskih znanosti.
 


Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci. Radove objavljene u Medicini Fluminensis dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka. 
ISSN (tiskano izdanje) 1847-6864
ISSN (online izdanje) 1848-820X
Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
The Journal of Croatian Medical Association - Rijeka Branch and Faculty of Medicne  - Univerity of Rijeka
 
.