Bilateralni sporazumi

Medicinski fakultet je potpisao bilateralne sporazuma o suradnji temeljem kojih aktivno provodi međunarodnu suradnju sa sljedećim ustanovama:
 
-       Hyogo College of Medicine, Japan
-       Peking University Health Science Center, Kina
-       University of Kansas Medical Centre, SAD
 
Vrlo je bogata i intenzivna znanstveno-nastavna suradnja pojedinih djelatnika Medicinskog fakulteta  s različitih katedri sa suradnicima diljem svijeta.
 
.