Korisni linkovi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
www.mzos.hr

Ministarstvo zdravlja
www.miz.hr

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
www.azvo.hr

Hrvatska zaklada za znanost

http://www.hrzz.hr/

Agencija za mobilnost i programe EU
www.mobilnost.hr

Sveučilište u Rijeci
www.uniri.hr

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

http://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/

Klinički bolnički centar Rijeka
www.kbc-rijeka.hr

Thalassotherapia Opatija
www.thalassotherapia-opatija.hr

Hrvatski institut za tehnologiju

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3128

Institut za razvoj obrazovanja
www.iro.hr

Stipendije.info
www.stipendije.info

Study in Croatia
www.studyincroatia.hr

CORDIS – Community Research & Development Information Service
www.cordis.europa.eu/en

European Commission – Research
www.ec.europa.eu/research

European Commission – Education & Training
www.ec.europa.eu/education

Euraxess
www.ec.europa.eu/euraxess

Finance Helpdesk
www.finance-helpdesk.org

EFPConsulting
www.efpconsulting.com

IPR helpdesk
www.ipr-helpdesk.org

Horizon 2020

ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 
EUREKA
www.eureka.be/home.do
 
EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
www.esf.org/
 
.