Natječaji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u RijeciNatječaj
- za izbor suradnika na radnom mjestu I. vrste - poslijedoktorand na projektu  „Utvrđivanje pojavnosti, uzroka i štetnih učinaka oksidativnog stresa izazvanog uporabom fiksnih ortodontskih naprava“, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 15 mjeseci
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 22.12.2021


Natječaj
Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 22.12.2021

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 20.12.2021.

Natječaj
- za radno mjesto III. vrste laborant / tehnički suradnik na Zavodu za anatomiju 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 08.12.2021

Natječaj
- za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/icom na položaju III. vrste – voditelj/ica odsjeka ekonomata u Odjeljku za nabavu, u Službi za računovodstvo, financije i nabavu 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 08.12.2021

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka

Objavljeno 03.12.2021.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka

Objavljeno 22.11.2021.

Natječaj
- za radno mjesto III. vrste laborant / tehnički suradnik na Katedri za tehnologiju i kontrolu namirnica 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 19.11.2021.

Natječaj
Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 17.11.2021.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 15.11.2021.

Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) 
Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) :
a) Katedre za kirurgiju
b) Katedre za dječju kirurgiju
Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) 
Objavljeno 15.11.2021.

Natječaj
- za izbor službenika/ice na radnom mjestu III. vrste – stručni referent za poslove studija Farmacije 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 05.11.2021.

Natječaj
- za izbor namještenika/ice na radnom mjestu IV. vrste – spremač/ica u Službi za održavanje i tehničke poslove
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.11.2021.

Natječaj
- za izbor službenika/ice na radnom mjestu II. vrste – viši informatički referent u Službi za informatičko – računalne poslove
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.11.2021.

Natječaj
- za izbor na radno mjesto II. vrste viši laborant / viši tehničar na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.11.2021.

Natječaj 
- za izbor suradnika na radnom mjestu I. vrste – asistent na projektu „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ u Centru za proteomiku 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 29.10.2021.

Natječaj
- za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/icom na radnom mjestu I. vrste – voditelj računovodstva u Odjeljku za računovodstvo i financije, u Službi za računovodstvo, financije i nabavu
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 22.10.2021.

Natječaj
Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 20.10.2021.

Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za ortopediju i fizikalnu medicinu
Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za ortopediju i fizikalnu medicinu
Objavljeno 18.10.2021.


Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 15.10.2021.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 04.10.2021.

Natječaj 
- za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik – ekonomska tajnica u Centru za proteomiku 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 29.09.2021

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 28.09.2021


Natječaj
Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 22.09.2021

Natječaj 
- za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom na položaju II. vrste – voditelj pododsjeka za znanost, u Službi za znanost, projekte i doktorske studije
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 22.09.2021

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 15.09.2021


Natječaj
- -za izbor suradnika/ce u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) na Zavodu za molekularnu medicinu i biotehnologiju
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 10.09.2021

Natječaj
- za izbor suradnika/ce u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 10.09.2021

Natječaj
- za radno mjesto službenika na položaju I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u Središnjoj službi / rukovoditelj Službe za informatičko-računalne poslove 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 10.09.2021

Natječaj
- za radno mjesto III. vrste – laborant / tehnički suradnik u Centru za proteomiku 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 08.09.2021

Natječaj
- za radno mjesto III. vrste laborant / tehnički suradnik na Zavodu za anatomiju 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.09.2021

Natječaj
- za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/com na položaju III. vrste – voditelj/ica odsjeka na projektu „VALUE-BASED METHODOLOGY FOR INTEGRATED CARE SUPPORTED BY ICT“, akronim VALUECARE (875215), European Unions Horizon 2020, Research and Innovation programme, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.09.2021

Natječaj
- za izbor suradnika na radnom mjestu I. vrste – poslijedoktorand na projektu „Utvrđivanje pojavnosti, uzroka i štetnih učinaka oksidativnog stresa izazvanog uporabom fiksnih ortodontskih naprava“, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.09.2021.

Natječaj
- za izbor suradnika na radnom mjestu I. vrste – poslijedoktorand na projektu „Utjecaj šećerne bolesti tip 2 i njezinog liječenja na funkciju limfocita“ (IP-2020-02-7928), na Katedri za internu medicinu 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.09.2021.

Natječaj
- za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/com na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik/ica / Stručnjak zaštite na radu II. stupnja / stručnjak zaštite od požara u Odjelu za zaštitu na radu i zaštitu od požara, u Službi za održavanje i tehničke poslove
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.09.2021.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka
Objavljeno 01.09.2021.

Natječaj
Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 25.08.2021.

Ispravak natječaja
- za izbor suradnika/ce u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) u Centru za proteomiku 
Ispravak natječaja.pdf
Objavljeno 20.08.2021.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka
Obavijest o ishodu natječajnog postupka
Objavljeno 10.08.2021.


Natječaj
- Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 21.07.2021.

Poništenje natječaja
- poništenje dijela natječaja objavljenog  na stranicama Fakulteta dana 23. lipnja 2021. godine.
Poništenje dijela natječaja.pdf
Objavljeno 21.07.2021.

Natječaj
- za radno mjesto službenik na radnom mjestu I. vrste - viši stručni savjetnik društvene/humanističke struke, za poslove (administrativnog i financijskog) praćenja pripreme i provedbe projekata u Centru za proteomiku 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 21.07.2021.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 19.07.2021.


Natječaj
-za izbor suradnika/ce u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) na Zavodu za anatomiju
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 30.06.2021.

Natječaj
- za izbor suradnika na radnom mjestu I. vrste – poslijedoktorand na projektu  „Utvrđivanje pojavnosti, uzroka i štetnih učinaka oksidativnog stresa izazvanog uporabom fiksnih ortodontskih naprava“, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 25.06.2021.


Natječaj
Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljeno 23.06.2021.


Natječaj
- za izbor suradnika/ce u suradničkom zvanju i na radno mjestu asistent na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) na Zavodu za molekularnu medicinu i biotehnologiju 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 18.06.2021.

Natječaj
- za izbor suradnika/ce u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 18.06.2021.

Natječaj
- za za izbor suradnika/ce u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) u Centru za proteomiku 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 18.06.2021.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka
Obavijest o ishodu natječajnog postupka
Objavljeno 17.06.2021.

Odluka o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju
Objavljeno 15.06.2021.

Natječaj
- za radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci

Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 11.06.2021.

Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 09.06.2021.


Natječaj
- za radno mjesto II. vrste – viši laborant / viši tehničar (timaritelj) na Zavodu za histologiju i embriologiju 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 18.05.2021.

Natječaj
Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Objavljeno 19.05.2021.

Odluka o pokretanju postupka izbora šefa(pročelnika) Katedre za oftamologiju
Odluka o pokretanju postupka izbora šefa(pročelnika) Katedre za oftamologiju
Objavljeno 18.05.2021.


Odluka o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice Zavoda za histologiju i embriologiju
Odluka o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice Zavoda za histologiju i embriologiju
Objavljeno 17.05.2021.


Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 14.05.2021.


Natječaj
- za zasnivanje radnog odnosa sa namještenikom/icom na radnom mjestu IV. vrste – spremač/ica u Centru za proteomiku 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 07.05.2021.

Natječaj
-  za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/com na položaju III. vrste – voditelj/ica pisarnice i arhive u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove 
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 05.05.2021.

Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 03.05.2021.

Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljeno 23.04.2021.


Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 21.04.2021.


Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za otorinolaringologiju 
Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za otorinolaringologiju   
Objavljeno 19.04.2021.


Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 07.04.2021.

Natječaj
- za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/com na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik za poslove (administrativnog i financijskog) praćenja pripreme i provedbe projekata, u Službi za znanost, projekte i doktorske studije Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj, s nepunim radnim vremenom – 4 sata dnevno, na određeno vrijeme od 3 godine
Tekst natječaja
Objavljeno 02.04.2021.

Natječaj
- za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/com na položaju III. vrste – voditelj/ica odsjeka općih poslova u SLužbi za pravne, kadrovske i opće poslove 
Tekst natječaja
Objavljeno 01.04.2021.

Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 30.03.2021.


Natječaj
- za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/icom na radnom mjestu III. vrste – stručni referent za studentske poslove u Službi za studentske poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci
Tekst natječaja
Objavljeno 17.03.2021.

Poništenje dijela natječaja
Objavljeno 17.03.2021

Natječaj
Objavljeno 17.03.2021.

Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 10.03.2021.

Natječaj
Objavljeno 10.03.2021

ISPRAVAK NATJEČAJA
- ispravak natječaja objavljenog na web stranici Fakulteta dana 24. veljače 2021. godine, za radno mjesto službenik/ca na položaju I. vrste – stručni/a suradnik/ca za poslijediplomske (specijalističke) studije i cjeloživotno obrazovanje Referade za poslijediplomske (specijalističke) studije i cjeloživotno obrazovanje u Službi za studentske poslove
Ispravak natječaja
Objavljeno 05.03.2021.

Natječaj
- za izbor  službenika/ce na položaju I. vrste – rukovoditelj/ica odjela u područnoj službi/rukovoditelj Službe za računovodstvo, financije i nabavu
- za izbor službenika/ce na položaju I. vrste – voditelj/ica Odjeljka za računovodstvo i financije u Službi za računovodstvo, financije i nabavu
- za izbor službenika/ce na položaju I. vrste – voditelj/ica Odjeljka za nabavu u Službi za računovodstvo, financije i nabavu
Tekst natječaja
Objavljeno 24.02.2021.

Natječaj
- za izbor službenika/ce na položaju II. vrste – voditelj/ica kadrovskih poslova u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove
Tekst natječaja
Objavljeno 24.02.2021.

Natječaj
- za izbor službenika/ce na položaju I. vrste – rukovoditelj/ica odjela u središnjoj službi/tajnik/ca Fakulteta
Tekst natječaja
Objavljeno 24.02.2021.

Natječaj
- za radno mjesto sližbenik/ca na položaju I. vrste – stručni/a suradnik/ca za poslijediplomske (specijalističke) studije i cjeloživotno obrazovanje Referade za poslijediplomske (specijalističke) studije i cjeloživotno obrazovanje u Službi za studentske poslove 
Tekst natječaja
Objavljeno 24.02.2021.

Natječaj
- za izbor suradnika na radnom mjestu I. vrste– poslijedoktorand na projektu „Razvoj inovativnog brzog testa za dijagnostiku subliničkog mastitisa u mliječnih krava“, u Centru za proteomiku 
Objavljeno 17.02.2021.

Natječaj
- za suradnika na radnom mjestu I. vrste – asistent na projektu  „Razvoj inovativnog brzog testa za dijagnostiku subliničkog mastitisa u mliječnih krava“, u Centru za proteomiku 
Tekst natječaja
Objavljeno 17.02.2021.

Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljeno 15.02.2021.

Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 12.02.2021.

Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 02.02.2021.

Objavljeno 27.01.2021.

Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 21.01.2021.

Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 11.01.2021.


Obavijest o ishodu natječajnih postupaka 
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka 
Objavljeno 30.12.2020.

Natječaj
- za radno mjesto službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik – ekonomska tajnica u Centru za proteomiku
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 30.12.2020.

Ispravak natječaja
Ispravak natječaja
Objavljeno 23.12.2020.


Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 10.12.2020.

Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 01.12.2020.

Natječaj
- za radno mjesto službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi / rukovoditelj pododsjeka za nabavu, projekte i prijenos znanja / tehnologije u Centru za proteomiku
Tekst natječaja
Objavljeno 09.12.2020.


Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 01.12.2020.

Obavijest o ishodu natječnih postupaka
Objavljeno 16.11.2020.

Natječaj

Natječaj
- za zasnivanje radnog odnosa sa namještenikom na radnom mjestu III. vrste – pomoćni tehnički suradnik na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 04.11.2020.


Odluku o poništenju postupka izbora šefa/ce (pročelnika/ice) Katedre za kirurgiju
Odluku o poništenju postupka izbora šefa/ce (pročelnika/ice) Katedre za kirurgiju
Objavljeno 19.10.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 19.10.2020.

Odluka o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice Zavoda za farmakologiju
Odluka o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice Zavoda za farmakologiju
Objavljeno 19.10.2020.

Natječaj
- za radno mjesto II. vrste – viši laborant / viši tehničar (timaritelj) u Centru za proteomiku
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 14.10.2020.

Natječaj
- za radno mjesto službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik za programsku, mrežnu i serversku infrastrukturu u Službi za informatičko - računalne poslove
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 14.10.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 08.10.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 30.09.2020.

Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ce)
Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ce)
Objavljeno 28.09.2020.


Natječaj- za izbor suradnika/ce na radnom mjestu I. vrste - poslijedoktorand u Centru za proteomiku, 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 24 mjeseca
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 25.09.2020.

Odluka o pokretanju postupka izbora
Odluka o pokretanju postupka izbora voditelja/ice Centra za genetičku edukaciju
Objavljeno 21.09.2020.


Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 17.09.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 15.09.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 28.08.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 20.08.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 13.08.2020.

Natječaj
- za radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Centru za proteomiku
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 12.08.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 22.07.2020.


Natječaj
- za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/com na položaju III. vrste – voditelj/voditeljica održavanja elektro instalacija u Službi za održavanje i tehničke poslove Medicinskog fakulteta
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 22.07.2020.

Odluka o pokretanju postupka izbora šefa(pročelnika/ce) Katedre za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Rijeci
Odluka o pokretanju postupka izbora šefa(pročelnika/ce) Katedre za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta u Rijeci
Objavljeno 20.07.2020.

Odluka o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice Zavoda za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Odluka o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice Zavoda za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Objavljeno 20.07.2020.

Natječaj
- za izbor doktoranda/ice u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent/ica na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01) na Katedri za društvene i humanističke znanosti
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 15.07.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 14.07.2020.

Natječaj
- za radno mjesto službenik/ca na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik/ca za plan i analizu u Službi za financijsko-računovodostvene poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice na rad.
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 10.07.2020.

Natječaj
- za radno mjesto službenika/ce na radnom mjestu I. vrste – voditelj računovodstva u Službi za financijsko-računovodstvene poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 10.07.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 08.07.2020.

Natječaj
-za izbor suradnika/ce na radnom mjestu I. vrste – asistent/ica na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, u Centru za proteomiku
Objavljeno 08.07.2020.

Natječaj
- za izbor doktoranda/ice u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent/ica na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01) na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.07.2020.

Natječaj
- za izbor doktoranda/ice u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent/ica na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01) na Zavodu za histologiju i embriologiju
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.07.2020.

Natječaj
- za izbor suradnika/ce na radnom mjestu I. vrste - poslijedoktorand na projektu „Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji“ u Centru za proteomiku
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.07.2020.

Natječaj
- natječaja za izbor doktoranda/ice u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent/ica na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01) na Zavodu za histologiju i embriogiju
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.07.2020.
 

Natječaj
- za izbor doktoranda/ice u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent/ica na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01) na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Objavljeno 03.07.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 30.06.2020.

Natječaj
- za izbor jednog suradnika/ce na radnom mjestu I. vrste - asistenta/ice na projektu „Clonal dynamics of memory CD8 T cell inflation“ financiranog u okviru Hrvatsko– švicarskog istraživačkog programa Hrvatske zaklade za znanost i Švicarske nacionalne zaklade za znanost na Zavodu za histologiju i embriologiju, Medicinskog fakulteta u Rijeci
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 17.06.2020.

Natječaj za izbor suradnika
Natječaj za izbor suradnika
Objavljeno 17.06.2020.

Odluka o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice Zavoda za anatomiju
Odluka o pokretanju postupka izbora predstojnika/ice Zavoda za anatomiju
Objavljeno 16.06.2020.

Natječaj
- za izbor jednog suradnik/ica u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent/ice na projektu ‘Port IoT for Environmental Leverage’ — ‘akronim: PIXEL“ na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do završetka projekta - 30. travnja 2021. godine
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 05.06.2020.

Natječaj
- za izbor jednog suradnika/icu u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta/ice na projektu „Solving the m04 paradox: Evasion of missing-self recognition and CD8 T cell killing by MAT uORF“, u Centru za proteomiku, Medicinskog fakulteta u Rijeci, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 24 mjeseca
Tekst natječaja.pdf
Objavljeno 03.06.2020.

Obavijest  o ishodu natječajnih postupaka
Obavijest  o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 01.06.2020.

Poništenje dijela natječaja
Objavljeno 27.05.2020.

Poništenje dijela natječaja
Objavljeno 27.05.2020.

Natječaj za izbor suradnika
Objavljeno 22.05.2020.

Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ce)
Objavljeno 20.05.2020.

Raspisivanje natječaja za voditelja Doktorske škole
 
Objavljeno 15.05.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 14.05.2020.

Natječaj
Objavljeno 24.04.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 15.04.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 19.03.2020.

Natječaj
Objavljeno 13.03.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 13.03.2020.

Natječaj
Objavljeno 13.03.2020.

Natječaj
Objavljeno 06.03.2020.

Natječaji
Objavljeno 05.03.2020.

Natječaj
Objavljeno 19.02.2020.

Ispravak natječaja
Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje ispravak natječaja
Objavljeno 19.02.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 17.02.2020.

Natječaj
Objavljeno 17.02.2020.

Natječaj
Objavljeno 14.02.2020.

RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA VODITELJA DOKTORSKE ŠKOLE 
Objavljeno 14.02.2020.

Natječaj
Objavljeno 14.02.2020.
Objavljeno 03.02.2020.

Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ce) Katedre za oralnu kirurgiju
Objavljeno 27.01.2020.

Natječaj
Objavljeno 24.01.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 22.01.2020.

Natječaj
Objavljeno 22.01.2020.

Natječaj
Objavljeno 15.01.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 15.01.2020.

Natječaj
Objavljeno 08.01.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 03.01.2020.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 31.12.2019.

Natječaj
Objavljeno 20.12.2019.

Natječaji
Objavljeno 20.12.2019.

Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ice)
Objavljeno 13.12.2019.

Natječaj
Objavljeno 13.12.2019.

Natječaji
Objavljeno 06.12.2019.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 04.12.2019.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 26.11.2019.

Odluka
Objavljeno 26.11.2019.

Natječaj
Objavljeno 21.11.2019.

Natječaj
Objavljeno 15.11.2019.

Natječaji
A)   na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu:
- jednog službenika na položaju I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi / rukovoditelj Službe za održavanje i tehničke poslove, u Službi za održavanje i tehničke poslove
- jednog službenika na radnom mjestu III. vrste – stručni referent – stručnjak zaštite na radu I. stupnja, u Službi za održavanje i tehničke poslove, Odjelu za zaštitu na radu i zaštitu od požara
- jednog službenika na položaju III. vrste – voditelj administrativnih poslova, u Službi za održavanje i tehničke poslove
- jednog namještenika na položaju III. vrste – voditelj odsjeka održavanja čistoće objekata i okoliša, u Službi za održavanje i tehničke poslove
- jednog službenika na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik za studentske poslove na engleskom jeziku, u Službi za studentske poslove
- jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – viši knjižničar / Voditelj knjižnice u Knjižnici
- jednog službenika na radnom mjestu I. vrste – viši stručni savjetnik u Uredu tajnika
B) na određeno vrijeme, radi stjecanja prvog radnog iskustva (pripravnik) u punom radnom vremenu:
- jednog službenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za pravne, kadrovske i opće poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove
Objavljeno 13.11.2019.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 24.10.2019.

Natječaj
Objavljeno 18.10.2019.

Odluka o pokretanju postupka izbora
Objavljeno 18.10.2019.

Natječaj
Objavljeno 27.09.2019.

Natječaj
Objavljeno 19.09.2019.

Natječaj
Objavljeno 19.09.2019.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 19.09.2019.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 19.09.2019.

Odluka
Objavljeno 19.09.2019.

 
Objavljeno 11.09.2019.

Natječaj
Objavljeno 24.07.2019.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 19.07.2019.

Natječaj
Objavljeno 12.07.2019.

Natječaj
- za izbor poslijedoktoranda, na projektu HRZZ  „Jednozidne ugljikove nanocjevčice u eksperimentalnoj traumatskoj ozljedi mozga“ (UIP-2017-05-9517) na Katedri/Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 2 godine
Objavljeno 10.07.2019.

Natječaj
- za radno mjesto suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand na projektu „Solving the m04 paradox: Evasion of missing-self recognition and CD8 T cell killing by MAT uORF“, u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 3 godine
Objavljeno 10.07.2019.

Natječaj
Objavljeno 10.07.2019.

Medicinski fakultet u Rijeci pokreće postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ce) Katedre
Objavljeno 10.07.2019.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 09.07.2019.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 04.07.2019.

Natječaj za izbor suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta
Objavljeno 03.07.2019.

Natječaj
Objavljeno 28.06.2019.

Objavljeno 21.06.2019.

RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA VODITELJA DOKTORSKE ŠKOLE
Objavljeno 14.06.2019.

Natječaj
Objavljeno 14.06.2019.

Natječaj
Objavljeno 12.06.2019.

Natječaj
Objavljeno 12.06.2019.

Objavljeno 12.06.2019.

Natječaj
Objavljeno 17.05.2019.

Objavljeno 15.05.2019.

Objavljeno 08.05.2019.

Natječaj
Objavljeno 26.04.2019.

Objavljeno 26.04.2019.

Natječaj
Objavljeno 26.04.2019.

Objavljeno 25.04.2019.

Natječaj
Objavljeno 19.04.2019.

Natječaj
Objavljeno 10.04.2019.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 10.04.2019.

 
Natječaj
Objavljeno 10.04.2019.

Ispravak natječaja
Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje ispravak natječaja.
Objavljeno 27.03.2019.

Natječaj
Objavljeno 20.03.2019.

Natječaj
Objavljeno 20.03.2019.
Objavljeno 13.03.2019.

Natječaj
Objavljeno 08.03.2019.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 05.03.2019.

Natječaj
Objavljeno 15.02.2019.

Natječaj
- za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na projektu HRZZ  „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ („Novi pristup razvoju cjepiva za kongenitalnu citomegalovirusnu infekciju)“ na Katedri za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Natječaj - izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na projektu HRZZ  „Projekt razvoja karijera mladih istraživača.pdf
Objavljeno 13.02.2019.

Natječaj
za radno mjesto poslijedoktoranda na projektu „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“, radni paketi EP2 (Karakterizacija NKG2D-neovisne imunološke funkcije proteina RAE-1γ) i EP4 (Biologija virusa mumpsa i dizajn sigurnih cjepiva)“ u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Objavljeno 06.02.2019.

Natječaj
Objavljeno 30.01.2019.

Natječaj
Objavljeno 18.01.2019.

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaje:
-       za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na HRZZ  "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" ("Patogeneza citomegalovirusne infekcije u jajnicima, utjecaj na plodnost i održavanje trudnoće")
-      za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na projektu HRZZ  "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" "(Epidemiologija arterijske hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj" (akronim: EH - UH 2)"
-       za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na projektu HRZZ  "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" ("SEFAC (Social Engagement Framework for Addressing the Chronic - disease - challenge) (GA no. 738202)",
Objavljeno 18.01.2019.

Natječaj
Objavljeno 18.01.2019.

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaje
Objavljeno 16.01.2019.

Natječaj
Objavljeno 20.12.2018.

Natječaj
-         za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na projektu HRZZ  „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ („Novi pristup razvoju cjepiva za kongenitalnu citomegalovirusnu infekciju)“ na Katedri za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Objavljeno 20.12.2018.

Ispravak natječaja
Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje ispravak natječaja objavljenog u Narodnim Novinama br.111/18. od 12. prosinca 2018. godine.
Ispravak natječaja
Objavljeno 20.12.2018.

Natječaj
Objavljeno 14.12.2018.

Natječaj
Objavljeno 12.12.2018.

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaje
Objavljeno 12.12.2018.

Ispravak natječaja
Objavljeno 12.12.2018.

Natječaji

Odluka – Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročenika/ce)
Objavljeno 20.11.2018.

Ispravak dijela natječaja
Ispravak dijela natječaja objavljen na web stranicama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 16.11.2018. godine
Objavljeno 16.11.2018.

Natječaj i poništenje dijela natječaja
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor  nastavnika i suradnika poništenje dijela natječaja.
Objavljeno 16.11.2018.

Natječaj

Natječaj
Objavljeno 17.10.2018.

Natječaj
Objavljeno 12.10.2018.

Natječaj
Objavljeno 21.09.2018.

Odluka
Objavljeno 17.09.2018.

Natječaj
 
Objavljeno 14.09.2018.

Natječaj
Objavljeno 14.09.2018.

Natječaj za radno mjesto istraživača početnika na projektu
Natječaj za radno mjesto istraživača početnika na projektu “A training network for the rational design of the next generation of well-defined glycoconjugate vaccines (GLYCOVAX)” financiranom sredstvima Horizon 2020 programa Marie Curie Actions – ITN European Training Network u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci
Natječaj za radno mjesto istraživača očetnika na projektu
Objavljeno 11.07.2018.

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljeno 11.07.2018.

Natječaj za radno mjesto doktoranda
Objavljeno 11.07.2018.

Odluku o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika(ce), predstojnika Katedre/Zavoda
Objavljeno 11.07.2018.

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za nabavu
Objavljeno 13.06.2018.

Natjecaj za radno mjesto službenika/ce na radnom mjestu I. vrste
Objavljeno 13.06.2018.

Natječaj za radno mjesto namještenik III. vrste – pomoćni tehnički suradnik

Natječaj za radno mjesto I. vrste

Natječaj za radno mjesto službenika/ce na položaju II. vrste
Objavljeno 30.05.2018.

Natječaj za radno mjesto namještenik III. vrste – pomoćni tehnički suradnik

Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ce)
 
Objavljeno 14.05.2018.
 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljeno 11.05.2018.
 

Natječaj za radno mjesto doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik
 

Natječaj za radno mjesto namještenik III. vrste
Objavljeno 13.04.2018.

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljeno 13.04.2018.

Natječaj za radno mjesto III. vrste – laborant
Objavljeno 16.03.2018.

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljeno 16.03.2018.

Natječaj za radno mjesto službenika na položaju I. vrste
 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik istraživač na projektu na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljeno 19.01.2018.

Natječaj za radno mjesto službenika na položaju III. vrste
Objavljeno 19.01.2018.

Natječaj za radno mjesto službenika na položaju III. vrste

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
Objavljno 24.11.2017.

Natječaj za radno mjesto službenika na radnom mjestu I. vrste- stručni savjetnik u Uredu dekana

Natječaj za radno mjesto službenika na radnom mjestu I. vrste- stručni savjetnik u Uredu dekana
Objavljno 22.11.2017.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Poništenje dijela natječaja
Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog u „Novom listu“ od 27. kolovoza 2017. godine
Poništenje dijela natječaja
Objavljno 17.11.2017.

Natječaj za radno mjesto službenika na položaju I. vrste
Objavljeno 15.11.2017.

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
Objavljeno 08.11.2017.

Natječaj za radno mjesto poslijedoktorand

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljno 18.10.2017.

Natječaj za radno mjestoI. vrste – stručni suradnik/ca
Objavljno 18.10.2017.

Odluka o  pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ce), voditelja\ice
Medicinski fakultet u Rijeci donosi Odluku o  pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelnika/ce), voditelja\ice
Odluka
Objavljno 25.09.2017.

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljno 22.09.2017.

Natječaj za radno mjesto II. vrste – viši laborant

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
- voditelj ispostave u Službi za međunarodnu suradnju,
- voditelj pododsjeka za diplomirane studente u Službi za studentske poslove
- laborant na Katedri za tehnologiju i kontrolu namirnica
Uvjeti natječaja
Objavljno 08.09.2017.

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
Objavljno 06.09.2017.

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
Objavljeno 25.08.2017.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor  nastavnika i suradnika
Objavljno 23.08.2017.

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za plan i analizu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove

Natječaj za radno mjesto službenik na položaju II. vrste u Službi za studentske poslove
Objavljno 07.06.2017.

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
Objavljno 31.05.2017.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor  nastavnika i suradnika
Uvjeti natječaja
Objavljno 26.04.2017.

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
Na temelju odluke dekana, Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog na web stranicama Fakulteta dana 15. veljače 2017. godine za radno mjesto pod točkom 4) jednog pomoćnog tehničkog suradnika.
Objavljno 26.04.2017.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljno 13.04.2017.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljno 17.03.2017.

REZULTATI NATJEČAJA -  Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina
REZULTATI NATJEČAJA -  Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Rezultati natječaja - studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Objavljno 15.03.2017.
 

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaj i poništenje natječaja
Objavljno 08.03.2017.

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaj i poništenje natječaja

NATJEČAJ za upis na poslijediplomski specijalistički studij Opća kirurgija – 15 polaznika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Opća kirurgija – 15 polaznika
Rok za predaju dokumentacije je 6. ožujka 2017. godine.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljno 17.02.2017.

objavljenog na web stranicama Fakulteta objavljenog na WEB stranicama Fakulteta dana, 16. prosinca 2016. godine za radno mjesto III. vrste – pomoćni tehnički suradnik na Katedri/Zavodu za histologiju i embriologiju
Objavljno 03.02.2017.

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
 
Objavljno 03.02.2017.

Natječaj za radno mjesto službenik na položaju II. vrste
Objavljeno 27.01.2017.

NATJEČAJ za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije Biomedicina i Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije Biomedicina i Zdravstveno i ekološko inženjerstvo.
Objavljeno 23.01.2017.

NATJEČAJ za upis na poslijediplomski specijalistički studij Hitna medicina – 20 polaznika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Hitna medicina – 20 polaznika
Rok za predaju dokumentacije je 6. veljače 2017. godine.
Objavljeno 23.01.2017.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika i poništenje dijela natječaja
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor  nastavnika i suradnika i poništenje dijela natječaja.
Objavljno 20.01.2017.

Natječaj za radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar

Natječaj za radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar u Knjižnici Medicinskog fakulteta u Rijeci

Objavljno 23.12.2016.

Natječaj za radno mjesto I. vrste poslijedoktorand na projektu
Natječaj za radno mjesto I. vrste poslijedoktorand na projektu „Imunosne i regenerativne implikacije korozije dentalnih materijala u djece i adolescenata“
Natječaj
Objavljno 21.12.2016.
 

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
Objavljno 16.12.2016.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljeno 16.12.2016.

Natječaj za radno mjesto službenik na položaju III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (tajnica)
Natječaj za radno mjesto službenik na položaju III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (tajnica) na Katedri/Zavodu za molekularnu medicinu i biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Natječaj
Objavljeno 14.12.2016.

Poništenja natječaja za radno mjesto službenik na položaju III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (tajnica)
Poništenja natječaja za radno mjesto službenik na položaju III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (tajnica) na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci
Poništenja natječaja
Objavljeno 02.12.2016.

Natječaj za radno mjesto službenik na položaju III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (tajnica)

 
NATJEČAJ - za upis na poslijediplomski specijalistički studij Klinička radiologija
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Klinička radiologija – 12 polaznika
Rok za predaju dokumentacije je 5. prosinca 2016. godine.
Objavljeno 21.11.2016.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljno 18.11.2016.

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
Objavljno 16.11.2016.

PONIŠTENJE NATJEČAJA
objavljenog na web stranicama Fakulteta dana 21. rujna 2016. godine za radno mjesto III. vrste – pomoćni tehnički suradnika.
Poništenje natječaja
 
PONIŠTENJE NATJEČAJA
objavljenog na web stranicama Fakulteta dana 14. rujna 2016. godine za radno mjesto III. vrste – laborant.
Poništenje natječaja
Objavljeno 25.10.2016.

NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:
1) Pulmologija – 15 polaznika
2) Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova – 20 polaznika
Rok za predaju dokumentacije je 7. studenog 2016. godine.
Objavljeno 24.10.2016.

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za plan i analizu
Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za plan i analizu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci
Uvjeti natječaja
Objavljno 21.10.2016.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Objavljno 21.10.2016.

PRODUŽETAK NATJEČAJA  za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Produžava se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina do 15. studenog 2016. godine (20 polaznika).
Pristupnici na natječaj trebaju priložiti:
1. prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu, a može se dobiti u Uredu za poslijediplomske studije i na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta u Rijeci
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu / rješenje Sveučilišta u Rijeci o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
3. potvrdu o položenom stručnom ispitu
4. rješenje o odobrenju specijalizacije / dokaz o položenom specijalističkom ispitu (nije uvjet za prijavu)
5. dokaz o poznavanju engleskog jezika
6. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
7. prosjek ocjena završenog studija
8. rodni list
9. dokaz o državljanstvu.
Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iznosi:
- za hrvatske državljane: 12.000,00 kn
- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 20.000,00 kn.
Prijave na natječaj podnose se na adresu:
Medicinski fakultet u Rijeci, Ured za poslijediplomske studije, Braće Branchetta 20, 51000  Rijeka.

Natječaj za radno mjesto III. vrste – pomoćni tehnički suradnik na Katedri/Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Natječaj za radno mjesto III. vrste – pomoćni tehnički suradnik na Katedri/Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Uvjeti natječaja
Objavljeno 07.10.2016.

NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:
1. Biomedicina razvojne dobi – 20 polaznika
2. Obiteljska medicina – 20 polaznika
3. Ginekologija i opstetricija – 20 polaznika
4. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – 20 polaznika
Rok za predaju dokumentacije je 10. listopada 2016. godine.
Objavljeno 26.09.2016.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Uvjeti natječaja
Objavljno 23.09.2016.

Natječaj za namještenika na radnom mjestu III. vrste
Natječaj za namještenika na radnom mjestu III. vrste – pomoćni tehnički suradnik na Katedri/Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Uvjeti natječaja
Objavljeno 21.09.2016.
 

Natječaj za radno mjesto III. vrste – laborant na Katedri/Zavodu za anatomiju

Natječaj za radno mjesto službenik na položaju III. vrste
Natječaj za radno mjesto službenik na položaju III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – tajnica Kabineta vještina na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta u Rijeci
Poništenje natječaja
Objavljeno 07.09.2016.

Natječaj za radno mjesto službenika na položaju III. vrste  – voditelj ostalih  ustrojstvenih jedinica (tajnica)
Natječaj za radno mjesto službenika na položaju III. vrste – voditelj ostalih  ustrojstvenih jedinica (tajnica) na Katedri/Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Uvjeti natječaja
Objavljeno 02.09.2016.

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
Objavljno 27.07.2016.

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Uvjeti natječaja
Objavljno 27.07.2016.

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
Natječaj za radno mjesto službenik/ca na  položaju II. vrste – voditelj/ica odjela u Službi za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Natječaj za radno I. vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci
Objavljeno 22.07.2016

Natječaj za radno mjesto tajnica Kabineta vještina na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Natječaj za radno mjesto službenik na položaju III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – tajnica Kabineta vještina na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta u Rijeci
Uvjeti natječaja
Objavljeno 15.07.2016.

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
Objavljeno 06.07.2016.

Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje natječaje za radna mjesta:
Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje poništenje natječaja:
- za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na projektu „Europska bioetika na djelu, 049.10.7853“
- za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na projektu „Strengthening  adaptive immunity via innate immunity: enhancing the CD8 T cell response by using the NKG2D ligand expressed in a herpesvirus vector (StAdvinn)“
Poništenje natječaja
Objavljeno 06.07.2016.

Natječaj za radno mjesto iskusni istraživač u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci
Natječaj za radno mjesto iskusni istraživač u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Objavljeno 29.06.2016.
Uvjeti natječaja

Poništenje dijela natječaja
Medicinski fakultet u Rijeci poništava dio natječaja za izbor  nastavnika i suradnika.
Objavljeno 17.06.2016.
Poništenje dijela natječaja

Natječaj za radno mjesto III. vrste – laborant/ica
Natječaj za radno mjesto III. vrste – laborant/ica na Katedri/Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Objavljeno 08.06.2016.
Uvjeti natječaja

NATJEČAJ
Natječaj  za radno mjesto:
-       viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, 
Uvjeti natječaja

NATJEČAJ
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor  nastavnika.
Uvjeti natječaja

 
NATJEČAJ za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci
Natječaj za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u RijeciUvjeti natječaja
Uvjeti natječaja

NATJEČAJ za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanjuna Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci
Natječaj za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci

NATJEČAJ za namještenika/cu na radnom mjestu III. vrste – pomoćni/a tehnički/a suradnik/ca
Natječaj za namještenika/cu na radnom mjestu III. vrste – pomoćni/a tehnički/a suradnik/ca
Objavljeno 11.05.2016.

NATJEČAJ za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Natječaj za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Objavljeno 11.05.2016.

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca
 
Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca za poslove administrativnog i financijskog praćenja pripreme i provedbe projekata u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Uvjeti natječaja
Objavljeno 28.04.2016.
 

NATJEČAJ za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo.
Objavljeno 25.04.2016.

NATJEČAJ za izbor  nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor  nastavnika i suradnika.
Objavljeno 22.04.2014.

NATJEČAJ za radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a suradnik/ca
NATJEČAJ za radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a suradnik/cau sustavu znanosti i visokom obrazovanju na Katedri/Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Objavljeno 22.04.2014.

NATJEČAJ za radno mjesto II. vrste – viši laborant
NATJEČAJ za radno mjesto II. vrste – viši laborant na Katedri za molekularnu medicinu i biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Objavljeno 22.04.2014.

Natječaj  – spremač/ica U Službi za održavanje i tehničke poslove
Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje Natječaj za radno mjesto namještenik/ca na radnom mjestu IV. vrste – spremač/ica U Službi za održavanje i tehničke poslove
Uvjeti natječaja
Objavljeno 13.04.2016.
 

NATJEČAJ ZA IZBOR
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR nastavnika i suradnika.
Objavljeno 18.03.2016.

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Medicinski fakultet u Rijeci objavljuje PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA.
Objavljeno 18.03.2016.

REZULTATI NATJEČAJA -  Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina
REZULTATI NATJEČAJA -  Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina

Natječaj za radno mjesto službenik/ca na radnom mjestu III. vrste – stručni/a referent/ica
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za radno mjesto službenik/ca na radnom mjestu III. vrste – stručni/a referent/ica u Službi za studentske poslove
Objavljeno 17.02.2016.

Natječaj  za izbor nastavnika i suradnika 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika 
Objavljeno 17.02.2016.
NATJEČAJ za radno mjesto I. vrste – poslijedoktorand
Natječaj za radno mjesto I. vrste – poslijedoktorandna projektu „Molekularni mehanizmi imunološkog djelovanja PVR(CD155) u virusnoj i tumorskoj patogenezi“ u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Objavljeno 10.02.2016.
 

NATJEČAJ -  natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina.

Natječaj za radno mjesto službenik/ica na radnom mjestu I. vrste
Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje natječaj za radno mjesto službenik/ica na radnom mjestu I. vrste – stručni/a savjetnik/ca za plan i analizu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Objavljeno 20.01.2016.

Natječaj za izbor suradnika
Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor suradnika.
Objavljeno 20.01.2016.

PONIŠTENJE NATJEČAJA
objavljenog na WEB stranicama Fakulteta od 23. listopada 2015. godine za radno mjesto I. vrste – poslijedoktorand na projektu „Molekularni mehanizmi imunološkog djelovanja PVR(CD155) u virusnoj i tumorskoj patogenezi“ u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.
Objavljeno 30.12.2015.
 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika 
Objavljeno 23.12.2015.
 

OBAVIJEST - natječaj za radno mjesto mladi istraživač na projektu GLYCOVAX
natječaj za radno mjesto mladi istraživač na projektu „A training network for the rational design of the next generation of well-defined glycoconjugate vaccines“ (GLYCOVAX) u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Objavljeno 15.12.2015.
Uvjeti natječaja
 

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika 
Objavljeno 18.11.2015.
 

NATJEČAJ ZA IZBOR
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika.
Objavljeno 23.10.2015.
Natječaj za izbor

Natječaj  za radno mjesto I. vrste – poslijedoktorand
Natječaj  za radno mjesto I. vrste – poslijedoktorand na projektu „Molekularni mehanizmni imunološkog djelovanja PVR(CD155) u virusnoj i tumorskoj patogenezi“ u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Objavljeno. 23.10.2015.
Uvjeti natječaja

N A T J E Č A J za radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik/ca
za radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik/ca istraživač/ica u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na projektu IPA-CLOUD na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do  30. lipnja 2016. godine.
Objavljeno. 23.10.2015.
Uvjeti natječaja

PRODUŽETAK NATJEČAJA
Produžava se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova do 16. studenog 2015. godine (20 polaznika).
Pristupnici na natječaj trebaju priložiti:
  1. prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu, a može se dobiti u Uredu za poslijediplomske studije i na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta u Rijeci
  2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu / rješenje o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
  3. potvrdu o položenom stručnom ispitu (samo za doktore medicine)
  4. rješenje o odobrenju specijalizacije (za struke sa specijalizacijom)
  5. dokaz o poznavanju engleskog jezika
  6. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
  7. prosjek ocjena završenog studija
  8. rodni list
  9. dokaz o državljanstvu.
Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iznosi:
-          za hrvatske državljane: 12.000,00 kn
-          za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 20.000,00 kn.
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Medicinski fakultet u Rijeci, Ured za poslijediplomske studije, Braće Branchetta 20, 51000  Rijeka.
Obrazac za prijavu

PONIŠTENJE NATJEČAJA
Poništenje natječaja za radno mjesto II. vrste – viši laborant/ica (istraživač/ica) – dva izvršitelja/ica za rad na projektu IPA-CLOUD objavljen 30.09.2015.
Poništenje natječaja
NATJEČAJ
za radno mjesto II. vrste – viši tehničar na Katedri/Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci objavljen 30.09.2015.
Uvjeti natječaja

NATJEČAJ - za upis na poslijediplomske specijalističke studije
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:
1) Ortopedija i traumatologija – 15 polaznika
2) Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova – 20 polaznika
Natječaj
Obrazac za prijavu

N A T J E Č A J
za radno mjesto namještenik/ca na radnom mjestu III. vrste – pomoćni/a tehnički/a suradnik/ca na Katedri/Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta.
Uvjeti natječaja

PONIŠTENJE NATJEČAJA
za radno mjesto namještenik/ca na položaju III. vrste – pomoćni/a tehnički/a suradnik/ca.
Poništenje natječaja

NATJEČAJ ZA IZBOR
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika.
Natječaj za izbor

NATJEČAJ ZA IZBOR
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za izbor nastavnika i suradnika.
Natječaj za izbor

N A T J E Č A J za radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik/ca
Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik/ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, istraživač na projektu IPA-CLOUD, 1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim vremenom od 8 sati tjedno, na određeno vrijeme do 30. lipnja 2016.  godine.
Uvjeti natječaja

N A T J E Č A J za radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik/ca
Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik/ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, istraživač na projektu IPA-CLOUD, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do 30. lipnja 2016.
Uvjeti natječaja

N A T J E Č A J za radno mjesto II. vrste viši laborant/ica (istraživač/ica) – dva izvršitelja/ice
Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto II. vrste viši laborant/ica (istraživač/ica) – dva izvršitelja/ice za rad na projektu  IPA-CLOUD, s nepunim radnim vremenom od 8 sati tjedno, na određeno vrijeme do 30. lipnja 2016.
Uvjeti natječaja

N A T J E Č A J za radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik/ca
Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik/ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, istraživač na projektu IPA-CLOUD, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do 30. lipnja 2016.
Uvjeti natječaja

NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:
1) Pulmologija – 15 polaznika
2) Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova – 20 polaznika
Rok za predaju dokumentacije je 7. studenog 2016. godine.
Objavljeno 24.10.2016.

NATJEČAJ - za upis na poslijediplomski specijalistički studij Klinička radiologija
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Klinička radiologija – 12 polaznika
Rok za predaju dokumentacije je 5. prosinca 2016. godine.
Objavljeno 21.11.2016.

NATJEČAJ za upis na poslijediplomski specijalistički studij Hitna medicina – 20 polaznika
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Hitna medicina – 20 polaznika
Rok za predaju dokumentacije je 6. veljače 2017. godine.
Objavljeno 23.01.2017.
Objavljeno 20.03.2019.
Obavijest o ishodu natječajnih postupaka
Objavljeno 19.10.2020.
 
.