Poslijediplomski specijalistički studij - Endokrinologija i dijabetologija

Voditelj/ica studija Endokrinologija i dijabetologija

Izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović 
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   
 


Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Endokrinologija i dijabetologija


Program studija Endokrinologija i dijabetologijaPoslijediplomski specijalistički studij „Endokrinologija i dijabetologija“  ima za cilj omogućiti stjecanje cjelovitog znanja i vještina iz kliničke endokrinologije potrebnih za kompetentno rješavanje općih i složenih endokrinoloških poremećaja te učinkovitu i profesionalnu komunikaciju s pacijentima i drugim zdravstvenim djelatnicima. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta u Rijeci, školuju se specijalizanti za potrebe samog KBC Rijeka, ali i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja čitave Republike Hrvatske. Ovaj studij omogućiti će organizirano i sistematizirano pružanje znanja iz područja endokrinologije, dijabetologije i bolesti metabolizma koje će polaznici moći koristiti u svojoj svakodnevnoj kliničkoj praksi. Ovaj poslijediplomski studij obavezni je dio programa specijalizacije iz endokrinologije, dijabetologije i bolesti metabolizma Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz endokrinologije i dijabetologije. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist endokrinologije i dijabetologije koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske. 
 
Program ovog studija pripremljen je tako da omogućava pokretljivost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru budući da postoje slični studijski programi, kako unutar Hrvatske, tako i u susjednim zemljama te zemljama Europske Unije. To se osobito odnosi na izborne predmete koje je moguće organizirati tako da polaznici s drugih fakulteta Sveučilišta u Rijeci ili vanjskih institucija  pohađaju nastavu. Na isti je način moguće priznati našim studentima dio izbornih predmeta koje odslušaju i polože na drugim visokoškolskim ustanovama.
 
.