Poslijediplomski specijalistički studij - Gastroenterologija

Voditelj studija Gastroenterologija
 

Prof.dr.sc. Davor Štimac
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Gastroenterologija


Program studija GastroenterologijaKlinički bolnički centar Rijeka, kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Rijeci, školuje specijalizante za potrebe samog KBC-a Rijeka ali i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja Republike Hrvatske. Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske na temelju članka 139. stavka 2 i članka 140. stavka 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.150/08) donijelo je „Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine“ (Narodne novine br.111/09). U članku 15. stavak 3, 4 i 5 propisuju da se dio specijalističkog programa u nastavnom obliku za specijalizante mora odvijati na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u vremenu ne većem od 10% vremena ukupnog trajanja specijalizacije. Poslijediplomski specijalistički studij „Gastroenterologija“ obvezni je dio programa specijalizacije iz gastroenterologije Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz gastroenterologije. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist gastroenterologije, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske. Ovaj studij pruža cijelovito znanje i suvremene znanstvene spoznaje iz područja gastroenterologije koje omogućavaju organizirano i sistematizirano pružanje znanja koje će polaznici moći uključiti u svoju svakodnevnu praksu. 
 
 
.