Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment u zdravstvu

Voditelj/ica studija 
Obavijesti za studente - Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment u zdravstvu


Program studija Menadžment u zdravstvuPoslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu je sveučilišni studijski program kojeg  organizira Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Ekonomskim, Pravnim i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, te drugim institucijama iz inozemstva. Organiziran je kroz jednu i pol akademsku godinu (90 ECTS), a traje 3 semestra. Studijski program obuhvaća obvezne, izborne predmete, praktičan rad, te završni rad i dopunske aktivnosti. Maksimalan broj studenata po godini je 25. Upis ovisi o razredbenom postupku u kojem se boduje uspjeh na diplomskom studiju, postignuti stupnjevi magistra i doktora znanosti, iskustvo u stručnom radu u rukovođenju i dr.). Studij mogu upisati osobe s diplomom sveučilišnog studija u trajanju od 4-6 godina (biomedicine, ekonomije i prava) diplomskih studija čiji profili sudjeluju u organizaciji rada i reformi zdravstvenih ustanova. Studij je namijenjen visoko obrazovanim kadrovima koji su uključeni u upravljanje zdravstvenim ustanovama, odjelima i odsjecima ili će na bilo koji način biti uključeni u reformu zdravstva. Svrha studija je dobiti specijalizirano znanje usmjereno modernim metodama rukovođenja i interdisciplinarni pristup složenom sustavu kakav su zdravstvene ustanove. S dosadašnjim obrazovanjem liječnicima, koji se uglavnom nalaze na rukovodećim mjestima zdravstvenih ustanova, nije moguće pratiti zakonske regulative, poslovanje, regulaciju nabave i potrošnje, osnovna ekonomska i pravna načela, dok s druge strane kadar obrazovan u tom smjeru na našim visokoškolskim ustanovama, ima malo znanja o osnovnim biomedicinskim zakonitostima. U nas se također rijetko školuju osobe s bazičnim stručnim znanjima u rukovođenju – menadžmentu i komunikacijskim vještinama. Stoga je interdisciplinarni pristup jedna od najvećih vrijednosti ovakvog poslijediplomskog školovanja. Završetkom studija polaznik stječe naziv specijaliste menadžmenta u zdravstvu.
 
 
 
 
 
.