Upisi u poslijediplomske specijalističke studije

Preko natječaja objavljenog na mrežnim stranicama fakulteta i u javnim glasilima provode se upisi u prvu godinu poslijediplomskih specijalističkih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:

 • Obiteljska medicina
 • Biomedicina razvojne dobi
 • Ortopedija i traumatologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Psihijatrija
 • Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
 • Manadžment u zdravstvu
 • Oftalmologija
 • Opća interna medicina
 • Kardiologija
 • Gastroenterologija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Internistička onkologija
 • Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji
 • Menadžment kvalitete u zdravstvKlinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Pulmologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
 • Klinička radiologija
 • Opća kirurgija
 • Hitna medicna
NATJEČAJ
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:
 
1.      Biomedicina razvojne dobi – 20 polaznika
2.      Psihijatrija – 15 polaznika
3.      Klinička radiologija – 12 polaznika
 
Natječaj 
Obrazac za prijavu 

Objavljeno 21.09.2020.
NATJEČAJ
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
 
Natječaj 
Obrazac za prijavu 

Objavljeno 02.12.2019.NATJEČAJ
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije ak. g. 2019./2020.:
 
1)     Abdominalna kirurgija – 15 polaznika
2)     Opća kirurgija – 15 polaznika
3)     Ortopedija i traumatologija – 15 polaznika
4)     Ginekologija i opstetricija -20 polaznika
 
Natječaj 
Obrazac za prijavu Produžetak natječaja Obiteljska medicina
 
Produžava se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina do 28. veljače 2019. godine.NATJEČAJ
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina.

Natječaj
Obrazac za prijavu 
 


NATJEČAJ
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:
 
1)     Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – 20 polaznika
2)     Hitna Medicina – 20 polaznika
3)     Klinička radiologija – 12 polaznika
4)     Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti – 30 polaznika 
 
Natječaj
Obrazac za prijavu NATJEČAJ za upis na poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij
Obiteljska medicina – 20 polaznika
 
Rok za predaju dokumentacije je 1. veljače 2018. godine.
Natječaj 
Obrazac za prijavu NATJEČAJ za upis na poslijediplomski specijalistički studij Biomedicina razvojne dobi
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Biomedicina razvojne dobi – 20 polaznika.
Rok za predaju dokumentacije je 30. listopada 2017. godine.

Natječaj
Obrazac za prijavu
 


NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:
 
Abdominalna kirurgija – 15 polaznika
Ortopedija i traumatologija – 15 polaznika
 
Rok za predaju dokumentacije je 25. rujna 2017. godine.
 
Natječaj 
Obrazac za prijavu NATJEČAJ za upis na poslijediplomski specijalistički studij Opća kirurgija – 15 polaznika
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Opća kirurgija – 15 polaznika
Rok za predaju dokumentacije je 6. ožujka 2017. godine.
Natječaj 
Obrazac za prijavu NATJEČAJ za upis na poslijediplomski specijalistički studij Hitna medicina – 20 polaznika
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Hitna medicina – 20 polaznika
 
Rok za predaju dokumentacije je 6. veljače 2017. godine.

Natječaj 
Obrazac za prijavu 
Objavljeno 23.01.2017.NATJEČAJ - za upis na poslijediplomski specijalistički studij Klinička radiologija
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Klinička radiologija – 12 polaznika
Rok za predaju dokumentacije je 5. prosinca 2016. godine.
Natječaj 
Obrazac za prijavu 
Objavljeno 21.11.2016.NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:
 
1) Pulmologija – 15 polaznika
2) Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova – 20 polaznika
 
Rok za predaju dokumentacije je 7. studenog 2016. godine.
 
Objavljeno 24.10.2016.PRODUŽETAK NATJEČAJA  za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
 
Produžava se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina do 15. studenog 2016. godine (20 polaznika).
 
Pristupnici na natječaj trebaju priložiti:
1. prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu, a može se dobiti u Uredu za poslijediplomske studije i na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta u Rijeci
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu / rješenje Sveučilišta u Rijeci o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
3. potvrdu o položenom stručnom ispitu 
4. rješenje o odobrenju specijalizacije / dokaz o položenom specijalističkom ispitu (nije uvjet za prijavu)
5. dokaz o poznavanju engleskog jezika 
6. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
7. prosjek ocjena završenog studija 
8. rodni list
9. dokaz o državljanstvu.
 
Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iznosi:
- za hrvatske državljane: 12.000,00 kn 
- za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 20.000,00 kn.
 
Prijave na natječaj podnose se na adresu:
Medicinski fakultet u Rijeci, Ured za poslijediplomske studije, Braće Branchetta 20, 51000  Rijeka. 
 
 


NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:
 
1. Biomedicina razvojne dobi – 20 polaznika
2. Obiteljska medicina – 20 polaznika
3. Ginekologija i opstetricija – 20 polaznika 
4. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – 20 polaznika
 
Rok za predaju dokumentacije je 10. listopada 2016. godine.
 


PRODUŽETAK NATJEČAJA
 
Produžava se natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova do 16. studenog 2015. godine (20 polaznika).
 
Pristupnici na natječaj trebaju priložiti:

 1. prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu, a može se dobiti u Uredu za poslijediplomske studije i na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta u Rijeci
 2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu / rješenje o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
 3. potvrdu o položenom stručnom ispitu (samo za doktore medicine)
 4. rješenje o odobrenju specijalizacije (za struke sa specijalizacijom)
 5. dokaz o poznavanju engleskog jezika
 6. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
 7. prosjek ocjena završenog studija
 8. rodni list
 9. dokaz o državljanstvu.

 
Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iznosi:
-          za hrvatske državljane: 12.000,00 kn
-          za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 20.000,00 kn.
 
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Medicinski fakultet u Rijeci, Ured za poslijediplomske studije, Braće Branchetta 20, 51000  Rijeka.
 
Obrazac za prijavu
 NATJEČAJ - za upis na poslijediplomske specijalističke studije

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:

1) Ortopedija i traumatologija – 15 polaznika

2) Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova – 20 polaznika

Natječaj
Obrazac za prijavu 
 


 

 
.