Upisi u prvu godinu studija preko NISpVU sustava

Preko Nacionalnog informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU ili Postani-student) provode se upisi u prvu godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:

 
  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij MEDICINA
  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij FARMACIJA
  • Preddiplomski sveučilišni studij SANITARNO INŽENJERSTVO
  • Preddiplomski sveučilišni studij MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA  
 

 
ONLINE UPISI


Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akad. 2021./2022. godini
 

 
.