Upisi u prvu godinu studija preko NISpVU sustava

Preko Nacionalnog informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU ili Postani-student) provode se upisi u prvu godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:
 
UPISI U PRVE GODINE SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AK. GOD. 2020./2021.
 
Nakon objave konačne rang-liste državne mature preko NISpVU sustava (20. srpnja 2020.), kandidati koji ostvare pravo upisa i dobiju upisni broj ELEKTRONIČKOM POŠTOM ("on-line") pristupaju upisima na Medicinski fakultet u Rijeci.
 
Upisi će se održati od 21. do 23. srpnja 2020. godine do 13,00 sati.
 
Upute za upis u prvu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija MEDICINA akad. god. 2020./2021.
 
Upute za upis u prvu godinu Preddiplomskiog sveučilišnog studija SANITARNO INŽENJERSTVO akad. god. 2020./2021.

Objavljeno 14.07.2020.
Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akad. 2020./2021. godini
 
 

Objavljeno 27.05.2020.
 
 
.