Upisi u više godine studija


UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA U AKAD. GOD. 2020./2021.
 
OBAVIJEST svim studentima sveučilišnih studija za upis više godine 

Upisi u akademsku 2020./2021. godinu počinju 14. rujna i traju do 25. rujna 2020. godine i provode se ELEKTRONIČKOM PRIJAVOM.
Po Statutu Medicinskog fakulteta u Rijeci (članak 57.) student koji se ne upiše u sljedeću akademsku godinu gubi status studenta. 
 

 
 
Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci o kriterijima participacije u akademskoj godini 2020./2021.
Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci o troškovima upisa u akademskoj godini 2020./2021.
Odluka Fakultetskog vijeća o visini školarine za strane državljane za akademsku godinu 2020./2021.
 
 
.