UPIS U VIŠU GODINU PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

 
UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA 2021./2022.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina,
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo,
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvoUpisi u više godine studija u akad. god. 2021./2022. provode se u ONLINE obliku u periodu od 13. do 24. rujna 2021. godine od 09,00 do 13,00 sati. RASPORED UPISA U VIŠE GODINE INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINA
 
Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima prema  sljedećem rasporedu: 
 
  • Studenti koji su u akad. god. 2020./2021. ostvarili 60 ECTS bodova:

Upisi u 2. godinu studija: ponedjeljak, 13.09.2021.
Upisi u 3. godinu studija: utorak, 14.09.2021.
Upisi u 4. godinu studija: srijeda, 15.09.2021.
Upisi u 5. godinu studija: četvrtak, 16.09.2021.
Upisi u 6. godinu studija: petak, 17.09.2021.
 
  • Studenti svih godina studija koji u mjesecu rujnu polažu ispite upisuju se od ponedjeljka 20.09. 2021 godine do petak 24.09.2021. godineRASPORED UPISA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SANITARNO INŽENJERSTVO I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SANITARNO INŽENJERSTVO 

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima od ponedjeljka 13.09.2021. godine do petka 24.09.2021. godine. 
 


Prema Statutu Medicinskog fakulteta u Rijeci (članak 57.) student koji se ne upiše u sljedeću akademsku godinu gubi status studenta.
 


HODOGRAM UPISA:

Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom
 
Upisi se provode ispunjavam Zahtjeva za upis u višu godinu studija (Medicina / Sanitarno inženjerstvo) i upisom preko Studomata.
Obvezni podaci studenta: JMAG, OIB, službena mail adresa
Privitak (upisina /školarina /stručna praksa / znanstveni rad) dodaje se na kraju ispunjenog zahtjeva.
 
1. Ispunite Zahtjev za upis u višu godinu studija akad. god. 2021./2022.
2. Po predaji Zahtjeva, Studentska referada će Vas obavijestiti o statusu Vašeg zahtjeva porukom na Vašu e-mail adresu
 
3. Upis više nastavne godine preko Studomata po odobrenju Zahtjeva


 

 
Popis dokumenata za upis 
 
1. Indeks s uredno upisanim ocjenama i potpisima 
 
2. Potvrda o izvršenoj uplati upisnine (troškova upisa) u iznosu od 300,00 kuna.
IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222
Model plaćanja: HR67
Poziv na br.: OIB kandidata-18
Opis plaćanja: upisnina
 
3. Potvrda o izvršenoj uplati participacije u troškovima studija (školarine). 
Iznos pune participacije školarine za državljane utvrđuje Senat Sveučilišta u Rijeci za svaku akademsku godinu.
IBAN Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci: HR9323600001101410222
Model plaćanja: HR67
Poziv na broj: OIB studenta – *šifra studija 
Opis plaćanja: školarina
 
21 - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
25 - Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
25 - Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
 
4. Dokumenti o obavljenoj stručnoj praksi /znanstveni rad 
 
5. Obrazac za prijavu predmeta niže i više godine - za studente koji upisuju predmete niže i više godine 

UPUTE za upis u višu godinu studija akad. god.2021./2022.

ISVU - Dokumenti za upis više godine.rar  - DownloadKontakt:
 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 
Tijekom upisa od 13. do 24.09.2021. godine od 08,00 do 16,00 sati, dodatna pojašnjenja u vezi upisa u moguće je dobiti na
telefone: 091 9826430, 091 5609359, 091 5396130
 
 
.