Znanstvena djelatnost

Medicinski fakultet u Rijeci je dinamično istraživačko središte s utvrđenim istraživačkim profilom i prepoznatljivim centrima izvrsnosti. Prioritetna područja istraživanja naše institucije obuhvaćaju  infektivne bolesti, poremećaje imunosti, tumore, neuroznanost i regenerativnu medicinu. Definirani istraživački profil omogućuje pokretanje kolaborativnih istraživanja i stvaranje kolaborativnih centara izvrsnosti, kompetitivnih na nacionalnoj razini i na međunarodnom istraživačkom prostoru. Temeljni cilj u strategiji razvoja znanstvenoistraživačke djelatnosti je kontinuirani rast znanstvene produkcije koja se sustavno prati, posebice znanstveni radovi izrađeni u našoj instituciji te doktorati znanosti.
 
Organizirana temeljna istraživanja na Medicinskom fakultetu u Rijeci provode profilirane istraživačke grupe koje predstavljaju jezgre razvoja znanosti i transfera znanja prema kliničkim disciplinama. Klinička istraživanja provode se u nastavnim bazama fakulteta od kojih je najveća Klinički bolnički centar Rijeka. Podizanje istraživačkih aktivnosti u temeljnim istraživanjima i širenje istraživačke baze preduvjet su za razvoj primijenjenih i razvojnih istraživanja koja trebaju rezultirati inovacijama te povezivanjem s lokalnom zajednicom i gospodarstvom.
 
Medicinski fakultet kao dio Sveučilišta u Rijeci želi svojim istraživačkim aktivnostima biti prisutan na globalnom tržištu znanja, aktivno sudjelovati u Europskom istraživačkom prostoru te kao jako regionalno istraživačko središte doprinositi razvitku regije i Republike Hrvatske.
 
Citiranost pojedinih znanstvenika, najčešće lidera istraživačkih grupa, na visokoj je razini, što svjedoči kontinuitet njihove znanstvene aktivnosti i predstavlja čvrst temelj razvoja znanosti. Vodeći znanstvenici naše institucije nositelji su brojnih znanstvenih i stručnih projekata. Projekti su važan izvor financiranja znanosti i zapošljavanja mladih znanstvenika, suradnika i projektnih menadžera. Medicinski fakultet u Rijeci osnivač je Centra za proteomiku koji se značajnim dijelom financira iz međunarodnih znanstvenih projekata.
 
Sustavno praćenje znanstvenoistraživačke aktivnosti zadatak je Prodekana za znanost i Povjerenstva za znanstvenoistraživačku djelatnost (ZID). U provedbi doktorskih studija sudjeluju još Prodekan za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje te istoimeno Povjerenstvo. Sve potrebne informacije o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti prikuplja Ured za znanost i međunarodnu suradnju.
Medicinski fakultet u Rijeci organizator je brojnih znanstvenih skupova, samostalno i u suradnji sa partnerskim institucijama. 

Obranjeni doktorski radovi

 
.