Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvaća izdavanje knjiga, prijevoda vrijednih knjiga, udžbenika, brošura, nastavnih skripta, autoriziranih predavanja, monografija, računalnih programa, hrestomatija, bibliografija, deplijana, vodiča, almanaha, letaka, slikovnica, plakata i slična izdanja kao i predmete proizvedene industrijskom proizvodnjom ili tehnikom 3D tiska.

Cjelokupna izdavačka djelatnost Fakulteta provodi se sukladno Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Medicinskog fakulteta u Rijeci i Postupovnikom za izdanja Medicinskog fakulteta u Rijeci koji propisuju osnovne odrednice izdavačke djelatnosti na Fakultetu, a posebno izdavače, vrste izdanja Fakulteta, kriterije izdanja Fakulteta, nadležna tijela, postupak s izdanjima, prikupljanje, čuvanje i osiguravanje vidljivosti izdanja Fakulteta, i to uz uvažavanje izdavačkih praksi u području biomedicine i zdravstva.

Za postupak izdavanja odgovorno je Povjerenstvo za izdavačku djelatnost (za sva izdanja) i Povjerenstvo za nastavu (za obrazovna izdanja), koji su zaduženi za procjenu kvalitete sadržaja, kao i za kontrolu konačne forme izdanja.

Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo sudjeluje u izdavačkoj djelatnosti Fakulteta kroz aktivnosti administriranja postupka izdavanja, prodaje izdanja, uslugama prijevoda i lektoriranja izdanja.

Ažurirano 14.05.2024.

Skip to content