Laboratorij za molekularnu genetiku

Lokacija:

Medicinski fakultet u Rijeci,
Zavod za medicinsku biologiju i genetiku, glavna zgrada 2. kat desno,
Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka

Kontakti:

tel: +385 (0)51 651 131
fax: +385 (0)51 678 89
e-mail: medgen.medri©uniri.hr

Opis usluge

1. ANALIZA GENA ZA ANGIOTENZIN-KONVERTIRAJUĆI ENZIM (ACE)

2. ANALIZA GENA ZA HEREDITARNU HEMOKROMATOZU (HFE GEN)

3. ANALIZA GENA ZA INHIBITOR PLAZMINOGEN AKTIVATORA-1 (PAI-1)

4. ANALIZA GENA ZA KONGENITALNU SENZONEURALNU GLUHOĆU
(koneksin 26 – GJB2 i koneksin 30 – GJB6)

5. ANALIZA MIKRODELECIJA Y-KROMOSOMA

6. ANALIZA POLIMORFIZAMA MTHFR GENA

7. EGZONSKA GENOMSKA DIJAGNOSTIKA

8. IZOLACIJA DNA

Ažurirano 02.09.2022.

Skip to content