Laboratorij za imunohistokemijsku analizu

Zavod za patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pruža široki spektar
imunohistokemijskih i imunofluorescentnih bojanja većinom na parafinskim (formalin fiksiranim tkivima), a za određene potrebe i na smrznutim tkivnim rezovima. Laboratorij za imunohistokemiju najveći dio rada obavlja u dijagnostičke svrhe. Tako protutijela, koja trenutno koristi, a koja prepoznaju razne stanične, tkivne, tumorske i proliferacijske biljege, osiguravaju utvrđivanje histogeneze tumora, pomažu u raščlanjivanju reaktivnih i neoplastičnih procesa te omogućavaju prepoznavanje brojnih prognostičkih i prediktivnih faktora tumora koji su detaljno navedeni u sklopu dijagnostičkih postupaka pojedinih organa. Uz navedenu stručnu djelatnost Laboratorij obavlja i imunohistokemijska bojanja za potrebe znanstveno istraživačkih projekata Zavoda i brojnih drugih suradnih ustanova.

Rad u laboratoriju provodi visoko specijalizirani kadar medicinsko-laboratorijskih inženjera koji trajno provode edukaciju u specijaliziranim imunohistokemijskim laboratorijima u zemlji i inozemstvu (Dako Training Center, Copenhagen, Denmark).

Od 2008. godine Laboratorij sudjeluje u provjeri kvalitete imunohistokemijskih bojanja od strane neovisne znanstvene organizacije NordiQC (Nordic immunohistochemical Quality Control, Aalborg, Denmark). Laboratorij posjeduje certifikat kvalitetnog imunohistokemijskog bojanja za više od 50 primarnih protutijela među kojima se nalaze prvenstveno ona s prediktivnim značajem odgovara na terapiju odrađenih malignih tumora.

Ažurirano 02.03.2022.

Skip to content