Zdravstveno i ekološko inženjerstvo

Voditeljica studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo:

Program studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo

Poslijediplomski doktorski studij je interdisciplinaran po svojem sadržaju i multidisciplinaran po programu i odabranim nastavnicima. Nastavni program Poslijediplomskoga doktorskog studija Zdravstveno i ekološko inženjerstvo omogućuje stjecanje znanja povezivanjem i produbljivanjem temeljnih saznanja iz područja fiziologije, kemije, biokemije, mikrobiologije i toksikologije. Također, nastavni program omogućit će budućim doktorandima upoznavanje i primjenu pravnih normi i ekonomskih zakona neophodno potrebnih za provedbu struke.

Prisutna je uska povezanost nastavnog procesa sa znanstvenoistraživačkim projektima na Fakultetu i drugim znanstvenim ustanovama. To omogućuje polaznicima doktorskog studijskog programa neposredno uključivanje u rješavanje postavljenih ciljeva na određenom znanstvenoistraživačkom projektu, a samim tim i razvijanje sposobnosti za samostalni i kreativni rad na području istraživanja i razvoja.

Raspored nastave 2018./2019.

Ažurirano 06.07.2023.

Skip to content