AMHA – Acta medico-historica Adriatica

O časopisu AMHA – Acta medico-historica Adriatica

Časopis izlazi od 2003. godine s po dva redovna broja godišnje. Časopis redovito izlazi u lipnju i prosincu svake godine, a suplementi se izdaju iznimno po potrebi. Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture je osnivač i izdavač Časopisa, a od samih početaka izlaženja Časopisa suizdavač je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Od početka 2017. godine oba imaju ravnopravni status Izdavača s ugovorom definiranim zasebnim obvezama i pravima. Časopis ostvaruje razmjene s drugim časopisima u Hrvatskoj i svijetu. Sadržajnometodološki, Časopis je postavio sljedeće odrednice: „AMHA – Acta medico-historica Adriatica je časopis koji tematizira širok raspon povijesnomedicinskih tema. Namjera je Uredništva objavljivati članke koji se tiču povijesti medicine i drugih srodnih znanstvenih disciplina (etnologija, antropologija), kao i kulturnog nasljeđa jadranske i srednjoeuropske regije u najširem smislu“. Takvim određenjem probio se u sam vrh povijesnomedicinskih časopisa na globalnoj razini što potvrđuje i mreža suradnika.

Visoke znanstvene standarde potvrđuje i dugogodišnja indeksiranost u značajnim bazama:

 • SCOPUS – od 2006.
 • EBSCO – Academic Search Complete – od 2007.
 • MEDLINE – od 2008.
 • WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION (ESCI) – od 2015.
 • DOAJ – od 2018.

Glavni urednik

 • Igor Eterović, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska

Izvršni urednik

 • Robert Doričić, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska

Tehnički urednik

 • Ivana Tutić Grokša, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska

Počasni urednik

 • Ante Škrobonja, Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, Rijeka, Hrvatska

Članovi

 • Ahmet Aciduman, Katedra za povijest medicine i etiku, Sveučilište u Ankari, Medicinski fakultet, Ankara, Turska
 • Evgenia Arh, knjižnica, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska
 • Bruno Atalić, Klinički bolnički centar, Rijeka, Hrvatska
 • Toni Buterin, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Antonio Fornaciari, Katedra primijenjenih istraživanja novih tehnologija u medicini i kirurgiji, Sveučilište u Pisi, Pisa, Italija
 • Dean Krmac, Humanističko društvo Histria, Kopar-Capodistiria, Slovenija
 • Marko Medved, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska 
 • Igor Salopek, Opća bolnica, Karlovac, Hrvatska

George M. Abouna, Radnor (US), Ana Alebić Juretić, Rijeka (HR), Massimo Alliverti, Milano (IT), George Androutsos, Athens (GR), Stefano Arieti, Bologna (IT), Romero Bandeira, Gondomar (PT), Maria do Sameiro Barroso, Lisabon (PT), Željko Bartulović, Rijeka (HR), Thomas Benedek, Pittsburgh (US), Miroslav Bertoša, Pula (HR), Claudio Bevilacqua, Trieste (IT), Marijan Bradanović, Rijeka (HR), Livia Brisky, Split (HR), Neven Budak, Zagreb (HR), Tatjana Buklijaš, Auckland (NZ), Assumpta Peral Cerdá, Madrid (ES), Andrew Cliff, Cambridge (UK), Vjekoslav Dorn, Zagreb (HR), Željko Dugac, Zagreb (HR), Marija-Ana Dürrigl, Zagreb (HR), Stella Fatović Ferenčić, Zagreb (HR), Gino Fornaciari, Pisa (IT), Danielle Gourevitch, Paris (FR), Andrzej Grzybowski, Poznan (PL), Verica Josimovska, Štip (MK), Abdul Nasser Kaadan, Alepo (SY), Zvonimir Kaić, Zagreb (HR), Axel Karenberg, Köln (DE), Dušanka Krajnović, Beograd (RS), Stjepan Krasić, Dubrovnik (HR), Nikola Kujundžić, Zagreb (HR), Donatella Lippi, Firenze (IT), Jovan Maksimović, Ruma (RS), Robert Matijašić, Pula (HR), Lucijan Mohorović, Rabac (HR), Alfredo Musajo Somma, Piero Mustacchi, San Francisco (US) Noicattoro (IT), Ajnija Omanić, Sarajevo (BH), Elvis Orbanić, Pula (HR), Snježana Paušek Baždar, Zagreb (HR), Nadan M. Petri, Split (HR), Marija Počivavšek, Celje (SI), Liliana Rogozea, Brasov (RO), Ana María Rosso, Buenos Aires (AR), Ahmed A. Saada, Alexandria (EG), Juraj Sepčić, Rijeka (HR), Ante Simonić, Rijeka (HR), Agneza Szabo, Zagreb (HR), Ljerka Šimunković, Split (HR), Mladenka Tkalčić, Rijeka (HR), Alain Touwaide, Washington (US), Aleksandra Trifonova, Sofija (BG), José A. Vergara, Puerto Montt (CL), Marina Vicelja Matijašić, Rijeka (HR), Vesna Vučevac Bajt, Zagreb (HR), Giorgio Zanchin, Padova (IT), Antonija Zaradija Kiš, Zagreb (HR), Arman Zargaran, Shiraz (IR), Zvonka Zupanič Slavec, Ljubljana (SI)

Repozitorij svih članaka dostupan je na službenim mrežnim stranicama časopisa:

AMHA je časopis u otvorenom pristupu što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisniku ili njenoj/njegovoj instituciji. Korisnicima je dopušteno čitanje, učitavanje, fotokopiranje, distribuiranje, ispis, pretraživanje, te dijeljenje poveznica punog teksta članaka ili njihovo korištenje na neki drugi zakonit način bez izričitog traženja dopuštenja autora ili izdavača. Jedino ograničenje je zaštita autorove i izdavačeve čestitosti i njihova prava da se navedu i citiraju njihove zasluge. Sve navedeno u skladu je s BOAI definicijom otvorenog pristupa.

AMHA omogućava otvoreni pristup radovima prema principu da slobodan pristup istraživanju podržava veću globalnu razmjenu znanja, sukladno Creative Commons licenci (CC BY).

Ažurirano 14.04.2022.

Skip to content