Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta čiji je sastav određen Statutom Fakulteta, a čine ga: svi pročelnici katedri, svi redoviti profesori, izabrani predstavnici nastavnika u nastavnim zvanjima (viši predavači i predavači) i izabrani predstavnici zaposlenih u suradničkim zvanjima (asistenti, viši asistenti) koji nisu studenti poslijediplomskog studija, predstavnici studenata sveučilišnih studija (15 % ukupnog broja članova vijeća na dan njihova izbora – 5 % studenti poslijediplomskih studija i 10 % studenti ostalih studija). Dekan i prodekani su članovi Vijeća po funkciji. Fakultetsko vijeće osniva stalna i povremena povjerenstva.

Fakultetsko vijeće bira pročelnike katedri / predstojnike zavoda kao i voditelje ostalih ustrojbenih jedinica. Čelnici ustrojbenih jedinica na početku mandata također imenuju zamjenika koji je ovlašten u njihovoj odsutnosti obavljati sve poslove iz djelokruga njegovog rada te u njihovu odsustvu prisustvovati sjednicama Fakultetskog vijeća.

1prof.dr.sc. MAJA  ABRAM, dr.med.      
 zamjenik/ca doc. dr. sc. MIRNA MIHELČIĆ, dr. med. vet.
2prof.dr.sc. SANJA BALEN, dr.med.      
 zamjenik/ca 
3izv.prof.dr.sc. MARGITA BELUŠIĆ-GOBIĆ, dr.med.       
 zamjenik/ca 
4izv. prof.dr.sc. TATJANA BOGOVIĆ CRNČIĆ, dr.med.
 zamjenikca izv.prof.dr.sc. NEVA GIROTTO, dr.med.
5doc.dr.sc. ANA BOSAK VERŠIĆ, dr.med.
 zamjenik izv.prof.dr.sc. HARRY NIKOLIĆ, dr.med.
6prof.dr.sc. TAMARA BRAUT, dr.med.
 zamjenik dr.sc. BLAŽEN MARIJIĆ, dr.med.
7prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med .               
 zamjenik izv.prof.dr.sc. VALTER STEMBERGA, dr.med.
8izv.prof.dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ MANCE, dr.med.       
 zamjenik/ca
9izv.prof.dr.sc. TANJA ĆELIĆ, dr.med.       
 zamjenik izv.prof.dr.sc. JURAJ ARBANAS, dr.med.
10prof.dr.sc. INES DIMINIĆ-LISICA, dr.med.           
 zamjenica doc.dr.sc. BRANISLAVA POPOVIĆ, dr. med.    
11prof.dr.sc. ROBERT DOMITROVIĆ, dipl.ing.med.biokemije
 zamjenica izv.prof.dr.sc. GORDANA ČANADI JUREŠIĆ, dipl.ing.
12doc.dr.sc. DORA FUČKAR ČUPIĆ, dr.med.
 zamjenica doc.dr.sc. MANUELA AVIROVIĆ, dr.med.
13prof.dr.sc. MARIJA KAŠTELAN, dr.med.        
 zamjenica dr.sc. MARIJANA VIČIĆ, dr.med.      
14prof.dr.sc. OLIVERA KOPRIVNJAK, dipl.ing.
 zamjenica doc.dr.sc. VALERIJA MAJETIĆ GERMEK, dipl.sanit.ing. 
15prof. dr. sc. DARKO LEDIĆ, dr.med.
 zamjenik/ca                                                                
16prof.dr.sc. PERO LUČIN, dr.med.                          
 zamjenica doc.dr.sc. TAMARA GULIĆ, mag. biol.     
17doc.dr.sc. MARTINA MAVRINAC, dipl.psiholog-prof.    
 zamjenik/ca
18prof.dr.sc. VLADIMIR  MIĆOVIĆ, dr.med.         
 zamjenica izv.prof.dr.sc. DARIJA VUKIĆ LUŠIĆ, dipl.sanit.ing. 
19v.d. doc.dr.sc. IVANA MIKOLAŠEVIĆ, dr.med.         
 zamjenik/ca 
20prof.dr.sc. DAMIR MILETIĆ, dr.med.
 zamjenica izv.prof.dr.sc. MELITA KUKULJAN, dr.med.     
21prof. dr. sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr.med.   
 zamjenica izv.prof.dr.sc. KRISTINA PILIPOVIĆ, dr.med.   
22prof.dr.sc. AMIR MUZUR, dr.med.                        
 zamjenica doc.dr.sc. VANJA PUPOVAC, prof. 
23prof.dr.sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr.med.
 zamjenica doc.dr.sc. NINA PEREZA, dr.med. 
24prof.dr.sc. IVICA PAVIĆ, dr.med.
 zamjenica doc.dr.sc. IRENA SLAVULJICA, dr.med.      
25prof. dr. sc. VIKTOR PERŠIĆ, dr.med.
 zamjenik doc.dr.sc. RAJKO MIŠKULIN, dr.med.
26prof.dr.sc. BOJAN POLIĆ, dr.med.                      
 zamjenica doc.dr. sc. MAJA LENARTIĆ, dipl. ing. biologije
27prof.dr.sc. JELENA ROGANOVIĆ, dr.med.          
 zamjenica doc.dr.sc. KRISTINA LAH TOMULIĆ, dr.med. 
28prof. dr. sc. GORDANA RUBEŠA, dr.med.    
 zamjenica izv.prof.dr. sc. DANIELA PETRIĆ, dr. med.
29prof.dr.sc. TOMISLAV RUKAVINA, dr.med.
 zamjenica izv.prof.dr.sc. VANJA VASILJEV, dipl.sanit.ing.
30prof.dr.sc. TEA SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, dr.med.  
 zamjenik/ca
31v.d. prof.dr.sc. NEDA SMILJAN SEVERINSKI,  dr.med.  
 zamjenik doc.dr.sc. ALEKS FINDERLE, dr.med.                       
32prof.dr.sc. BRANKO ŠESTAN, dr.med.
 zamjenik izv.prof.dr.sc. ZDRAVKO JOTANOVIĆ, dr.med.                                                                   
33izv.prof.dr.sc. JOSIP ŠPANJOL, dr.med.              
 zamjenik izv.prof.dr.sc. ROMANO OGUIĆ, dr.med.  
34prof.dr.sc. ALAN ŠUSTIĆ, dr.med.
 zamjenik/ca 
35prof.dr.sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, dr.med.              
 zamjenica doc.dr.sc. SLAĐANA BURSAĆ, dipl.sanit.ing.
36doc.dr.sc. VLADIMIRA VULETIĆ, dr. med.         
 zamjenica izv. prof. dr. sc. MIRA BUČUK, dr. med.     
37izv.prof.dr. sc. MARKO ZELIĆ, dr. med.         
 zamjenik doc.dr.sc. GIORDANO BAČIĆ, dr.med.
38prof.dr.sc. GORDANA ŽAUHAR, prof.             
 zamjenica  dr.sc. ĐENI SMILOVIĆ RADOJČIĆ, prof.mat. i fiz.  
39izv. prof. dr. sc. GORAN HAUSER, dr.med. 
40prof. dr. sc. IVANA MARIĆ, dr. med.                      
41prof. dr. sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl.sanit.ing.          
42izv.prof.dr.sc. ALEN PROTIĆ, dr.med.                    
43prof.dr.sc. VLATKA SOTOŠEK, dr.med.             
44prof.dr.sc. GORAN PALČEVSKI, dr.med.             
45izv.prof.dr.sc. SANDRA PAVIČIĆ-ŽEŽELJ, dipl.sanit.ing.      
46prof. dr. sc. SRĐAN BANAC, dr.med.
 
47prof. dr. sc. VESNA BARAC-LATAS, dr.med.      
 
48prof. dr. sc. LIDIJA BILIĆ-ZULLE, dipl.ing.med.biokemije 
 
49prof. dr. sc. GORDANA BLAGOJEVIĆ ZAGORAC, dr.med.
 
50prof. dr. sc. ALAN BOSNAR, dr.med.
 
51prof. dr. sc. INES BRAJAC, dr.med.
 
52prof. dr. sc. MARINA BUBONJA ŠONJE, dr.med. 
 
53prof. dr. sc. ALENA BURETIĆ-TOMLJANOVIĆ, dipl.ing.biologije 
 
54prof. dr. sc. OLGA CVIJANOVIĆ PELOZA, dr.med. 
 
55prof. dr. sc. RENATA DOBRILA DINTINJANA, dr.med.      
 
56prof. dr. sc. ŠTEFICA DVORNIK, dipl. ing. med. biochem.    
 
57prof. dr. sc. GORDANA ĐORĐEVIĆ, dr. med.   
 
58prof. dr. sc. SENIJA EMINOVIĆ, dr. med. 
 
59prof.dr.sc. IVANA GOBIN, dipl. sanit. ing.
60prof. dr. sc. SVJETLANA GRBAC-IVANKOVIĆ, dr.med.
 
61prof. dr. sc. GORDAN GULAN, dr.med.
 
62prof. dr. sc. HRVOJE JAKOVAC, dr.med.
 
63prof. dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ, dr.med.
 
64prof. dr. sc. STIPAN JONJIĆ, dr.med.             
 
65prof. dr. sc. KSENIJA JURINOVIĆ, dr.med.   
 
66prof.dr.sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ-ERŽEN, dr.med.   
 
67prof.dr.sc. RENATA JUREŠIĆ GRUBIŠIĆ, mag.pharm.
 
68prof. dr. sc. BRANKO KOLARIĆ, dr. med.      
 
69prof.dr.sc. DRAŽEN KOVAČ, dr.med.                  
 
70prof. dr. sc. DAMIR KOVAČEVIĆ, dr.med.               
 
71prof. dr. sc. MILJENKO KOVAČEVIĆ, dr. med.          
 
72prof. dr. sc. ASTRID KRMPOTIĆ, dr.med.            
 
73prof.dr.sc. NATALIA KUČIĆ, dr.med. 
 
74prof. dr. sc. HRVOJE LALIĆ, dr.med.
 
75prof. dr. sc. GORDANA LAŠKARIN, dr.med.
 
76prof. dr. sc. TIHANA LENAC ROVIŠ, dipl. ing. kemije
 
77prof. dr. sc. KARMEN LONČAREK, dr.med.           
 
78prof. dr. sc. HANA MAHMUTEFENDIĆ LUČIN, dipl.ing.biologije 
 
79prof. dr. sc. ĐULIJA MALATESTINIĆ, dr.med.       
 
80prof. dr. sc. BRANKICA MIJANDRUŠIĆ SINČIĆ, dr.med.       
 
81prof. dr. sc. SANDRA MILIĆ, dr. med.  
 
82prof. dr. sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, dr.med.          
 
83prof. dr. sc. DAMIR  MUHVIĆ, dr.med.
 
84prof. dr. sc. SRĐAN NOVAK, dr.med.
 
85prof. dr. sc.  ESTER PERNJAK-PUGEL, dr.med.        
 
86prof. dr. sc. OLEG PETROVIĆ, dr.med.       
 
87prof. dr. sc. IGOR PRPIĆ, dr.med.                            
 
88prof. dr. sc. LARISA PRPIĆ MASSARI, dr.med.
 
89prof. dr. sc. SANJIN RAČKI, dr.med.                  
 
90prof. dr. sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC, dr.med.   
 
91prof. dr. sc. JAGODA RAVLIĆ-GULAN, dr.med.            
 
92prof. dr. sc. SMILJANA RISTIĆ, dipl.ing.        
 
93prof. dr. sc. ALEN RUŽIĆ, dr.med.                 
 
94prof. dr. sc. VELJKO ŠANTIĆ, dr. med.        
 
95prof. dr. sc. DAVOR ŠTIMAC, dr.med.
 
96prof. dr. sc. BRIGITA TIĆAC, dr.med.           
 
97prof. dr. sc. JELENA TOMAC, dr.med.           
 
98prof. dr. sc. LUKA TRAVEN, dr.med.           
 
99prof. dr. sc. ZLATKO TROBONJAČA, dr.med.   
 
100prof. dr. sc. SREĆKO VALIĆ, prof.                
 
101prof. dr. sc. TONI VALKOVIĆ, dr.med.            
 
102prof. dr. sc. DINKO VITEZIĆ, dr.med.         
 
103prof. dr. sc. VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr.med.       
 
104prof. dr. sc. DARINKA VUČKOVIĆ, dr.med.                
 
105prof. dr. sc. GORDANA ZAMOLO, dr.med.              
 
106prof. dr. sc. LUKA ZAPUTOVIĆ, dr.med.               
 
107prof. dr. sc. SANJA ZORIČIĆ CVEK, dr.med.       
 

a) IZVANREDNI PROFESORI

108izv. prof. dr. sc. IVAN BUBIĆ, dr.med.       
  zamjenik/ca                                                                
109izv. prof. dr. sc. DRAŽEN LUŠIĆ, dipl.sanit.ing. 
  zamjenik/ca                                                                
110izv.prof.dr.sc. ROBERT CEROVIĆ, dr.med.  
  zamjenik/ca                                                                
111izv.prof.dr.sc. NADA STRAČEVIĆ ČIZMAREVIĆ, dipl.sanit.ing.  
  zamjenik/ca   
112izv.prof.dr.sc. ELIZABETA DADIĆ HERO, dr.med.                         
  zamjenik/ca     
113izv.prof.dr.sc. SANDRA PETERNEL, dr.med.       
  zamjenik/ca
114izv.prof.dr.sc. IKA RONČEVIĆ- GRŽETA, dr.med.    
  zamjenik/ca  
115izv.prof.dr.sc. DEAN MARKIĆ, dr.med.                       
  zamjenica izv.prof.dr.sc. TATJANA KEHLER, dr.med.   
116izv.prof.dr.sc. IVA RINČIĆ, dipl.croat. et soc
zamjenik izv.prof.dr.sc. FELIX MARTINUS WENSVEEN, dipl.ing.biol.  

b) DOCENTI

117doc.dr.sc. TAMARA TURK WENSVEEN, dr.med.                           
  zamjenik/ica                                                       
118doc.dr.sc. DAMIR KLEPAC, dipl.sanit.ing.      
  zamjenik/ica                                                       
119doc.dr.sc. DANIJELA VRDOLJAK-MOZETIČ, dr.med.         
  zamjenik/ica                                                       
120doc.dr.sc. IGOR BARKOVIĆ, dr. med.        
zamjenik/ca
121doc.dr.sc. ANDREA DEKANIĆ, dr.med.   
zamjenik/ca 
122doc.dr.sc. ILIJA BRIZIĆ, mag.ing.mol.biotech.       
zamjenik/ca   
123doc.dr.sc. LOVORKA BILAJAC, dipl.sanit.ing.  
zamjenik/ca 
124doc.dr.sc. DUŠKA PETRANOVIĆ, dr.med.   
zamjenik/ca
125doc.dr.sc. PETRA VALKOVIĆ ZUJIĆ, dr.med. 
zamjenik/ca

c) SURADNICI

126dr.sc. MIRNA BOBINAC, dr.med.                  
  zamjenik/ca                                                         
127ANA BRAJDIĆ ŠĆULAC, dr.med.                     
  zamjenik/ca  

128LEA COFEK
 zamjenica TINA CIJUK
129EUGEN CAR
 zamjenik TONI BUŠKULIĆ
130LANA OŠTRO 
 zamjenica JANA MEŠIĆ
131LARA DRAGIĆ
 zamjenik NIKO KIRINČIĆ
132NENAD HRVATIN
 zamjenica TINA GRGASOVIĆ
133MARTINA BZIK
 zamjenica PAULA STEPANIĆ
134DINA KEREČIN
 zamjenica SUNČICA KANIŽAJ
135GAIA BELLESI
 zamjenica ADRIANA BAN
136IVA HAJNŽIĆ
 zamjenica TENA HORVAT
137EVELIN ABDIĆ
 zamjenik KARLO AKMAČIĆ
138MIA RADOŠEVIĆ
 zamjenica MARIJA PREKODRAVEC
139LAURA RADOŠ
 zamjenica JAKOV JURIĆ
140LARA BRDAR
 zamjenica ROMANA JUGO
141MARKO VETTURELLI
 zamjenica NEDA SINDIK
142TOMISLAV TUFEKČIĆ
 zamjenik DARKO RASNEK
143IDA ŠTIMAC
 zamjenica ANTEA KRŠEK
144DANIEL FABIAN HUBNER
 zamjenica MAYA MARINIĆ
145LOVRO BARIČEVIĆ
 zamjenica ANA KAPOR
146BRUNO KOVAČ
 zamjenik MARKO RAŠIN
147GABRIJELA ŠPEH
 zamjenica PETRA VALIĆ                      
148MATEJ BURA
 zamjenica MAŠA KNEŽEVIĆ
149LORENZO VUJANIĆ
 zamjenica KLARA PAULETIĆ                     
150DOROTEA KOŽNJAK
 zamjenica LANA RAVLIĆ      

153TAMARA DEKOVIĆ 
zamjenica KSENIJA TULIĆ, med.lab.ing.      

Ažurirano 29.10.2022.

Skip to content