Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta čiji je sastav određen Statutom Fakulteta, a čine ga: svi pročelnici katedri, svi redoviti profesori, izabrani predstavnici nastavnika u nastavnim zvanjima (viši predavači i predavači) i izabrani predstavnici zaposlenih u suradničkim zvanjima (asistenti, viši asistenti) koji nisu studenti poslijediplomskog studija, predstavnici studenata sveučilišnih studija (15 % ukupnog broja članova vijeća na dan njihova izbora – 5 % studenti poslijediplomskih studija i 10 % studenti ostalih studija). Dekan i prodekani su članovi Vijeća po funkciji. Fakultetsko vijeće osniva stalna i povremena povjerenstva.

Fakultetsko vijeće bira pročelnike katedri / predstojnike zavoda kao i voditelje ostalih ustrojbenih jedinica. Čelnici ustrojbenih jedinica na početku mandata također imenuju zamjenika koji je ovlašten u njihovoj odsutnosti obavljati sve poslove iz djelokruga njegovog rada te u njihovu odsustvu prisustvovati sjednicama Fakultetskog vijeća.

I. ŠEFOVI/ICE (PROČELNICI/CE) KATEDRI I PREDSTOJNICI ZAVODA

II. DEKAN

III.   PRODEKANI

IV. VODITELJ CENTRA ZA PROTEOMIKU

V. RAVNATELJ KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA

VI. REDOVITI PROFESORI U TRAJNOM IZBORU

VII. REDOVITI PROFESORI

VIII. IZVANREDNI PROFESORI

IX. DOCENTI

X. SURADNICI

XI. PREDSTAVNICI STUDENATA

VII. PREDSTAVNICI ZAPOSLENIKA

Ažurirano 08.03.2024.

Skip to content