Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće koje čine izabrani predstavnici zaposlenika na znanstveno-nastavnim radnim mjestima (redovitih profesora u trajnom izboru, redovitih profesore, izvanrednih profesora i docenata) i suradničkim radnim mjestima (asistenata i viših asistenata), predstavnici studenata te predstavnik zaposlenika. Dekan, prodekani, šefovi (pročelnici) katedri, predstojnici zavoda i voditelj Centra za proteomiku članovi su Fakultetskog vijeća po funkciji. Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka kao znanstveno-nastavne baze Sveučilišta i Fakulteta sudjeluje u radu Fakultetskog vijeća kao član s pravom glasa i ubraja se u kvorum odlučivanja.

I. ŠEFOVI/ICE (PROČELNICI/CE) KATEDRI I PREDSTOJNICI ZAVODA

II. DEKAN

III.   PRODEKANI

IV. VODITELJ CENTRA ZA PROTEOMIKU

V. RAVNATELJ KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA

VI. REDOVITI PROFESORI U TRAJNOM IZBORU

VII. REDOVITI PROFESORI

VIII. IZVANREDNI PROFESORI

IX. DOCENTI

X. SURADNICI

XI. PREDSTAVNICI STUDENATA

VII. PREDSTAVNICI ZAPOSLENIKA

Ažurirano 03.07.2024.

Skip to content