Upisi u više godine studija

2022. / 2023.

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija
 • Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
 • Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Upisi u više godine studija u akad. god. 2022./2023. obavljati će na daljinu („on-line”) putem web aplikacije koja će biti dostupna u periodu od 09.00 sati 19. rujna 2022. do 13.00 sati 29. rujna 2022.

Poveznica za on-line upise: https://isvuri.medri.uniri.hr/digupisi/

OBAVIJEST
– Upisi u više godine u akademsku godinu 2022./2023.


Raspored upisa u više godine studija

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima  od ponedjeljka 19. rujna 2022.  godine do utorka 27. rujna 2022. godine prema sljedećem rasporedu:

Studenti koji su u akad. god. 2021./2022. ostvarili 60 ECTS bodova:

 • Upisi u 2. godinu studija: ponedjeljak, 19.09.2022. 
 • Upisi u 3. godinu studija: utorak, 20.09.2022. 
 • Upisi u 4. godinu studija: srijeda, 21.09.2022. 
 • Upisi u 5. godinu studija: četvrtak, 22.09.2022. 
 • Upisi u 6. godinu studija: petak, 23.09.2022. 

Studenti svih godina studija koji u mjesecu rujnu polažu ispite upisuju se u ponedjeljak 26. rujna 2022. i utorak 27. rujna 2022.   

Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima u  srijedu 28. rujna 2022.  godine.

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima u srijedu 28. rujna 2022.  godine.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima u četvrtak 29. rujna 2022.  godine.

Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima u četvrtak 29. rujna 2022.  godine.


Prema Statutu Medicinskog fakulteta u Rijeci (članak 57.) student koji se ne upiše u sljedeću akademsku godinu gubi status studenta.

Napomena: Eventualne izmjene navedenih termina prijava i upisa bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

TROŠKOVI UPISA I PARTICIPACIJE U ŠKOLARINI

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
 • Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
 • Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Upisi u više godine studija u akad. god. 2021./2022. provode se u ONLINE obliku u periodu od 13. do 24. rujna 2021. godine od 09,00 do 13,00 sati.


Raspored upisa u više godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicina

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima prema  sljedećem rasporedu:  

 • Studenti koji su u akad. god. 2020./2021. ostvarili 60 ECTS bodova:
  • Upisi u 2. godinu studija: ponedjeljak, 13.09.2021.
  • Upisi u 3. godinu studija: utorak, 14.09.2021.
  • Upisi u 4. godinu studija: srijeda, 15.09.2021.
  • Upisi u 5. godinu studija: četvrtak, 16.09.2021.
  • Upisi u 6. godinu studija: petak, 17.09.2021. 
 • Studenti svih godina studija koji u mjesecu rujnu polažu ispite upisuju se od ponedjeljka 20.09. 2021. godine do petak 24.09.2021. godine

Raspored upisa u više godine preddiplomskog sveučilišnog studija sanitarno inženjerstvo i diplomskog sveučilišnog studija sanitarno inženjerstvo

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima od ponedjeljka 13.09.2021. godine do petka 24.09.2021. godine.  

Prema Statutu Medicinskog fakulteta u Rijeci (članak 57.) student koji se ne upiše u sljedeću akademsku godinu gubi status studenta.


Hodogram upisa:

Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom Upisi se provode ispunjavam Zahtjeva za upis u višu godinu studija (Medicina / Sanitarno inženjerstvo) i upisom preko Studomata.
Obvezni podaci studenta: JMAG, OIB, službena mail adresaPrivitak (upisina /školarina /stručna praksa / znanstveni rad) dodaje se na kraju ispunjenog zahtjeva.

 1. Ispunite Zahtjev za upis u višu godinu studija akad. god. 2021./2022.
 2. Po predaji Zahtjeva, Studentska referada će Vas obavijestiti o statusu Vašeg zahtjeva porukom na Vašu e-mail adresu
 3. Upis više nastavne godine preko Studomata po odobrenju Zahtjeva

Popis dokumenata za upis:

 • Indeks s uredno upisanim ocjenama i potpisima 
 • Potvrda o izvršenoj uplati upisnine (troškova upisa) u iznosu od 300,00 kuna.
  • IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222
  • Model plaćanja: HR67
  • Poziv na br.: OIB kandidata-18Opis plaćanja: upisnina 
 • Potvrda o izvršenoj uplati participacije u troškovima studija (školarine). 
  Iznos pune participacije školarine za državljane utvrđuje Senat Sveučilišta u Rijeci za svaku akademsku godinu.
  • IBAN Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci: HR9323600001101410222
  • Model plaćanja: HR67Poziv na broj: OIB studenta – *šifra studija 
  • Opis plaćanja: školarina 
   • 21 – Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
   • 25 – Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
   • 25 – Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
 1. Dokumenti o obavljenoj stručnoj praksi /znanstveni rad 
 2. Obrazac za prijavu predmeta niže i više godine – za studente koji upisuju predmete niže i više godine 

Kontakt:

Dokumenti i upute:

Ažurirano 09.09.2022.

Skip to content