Upisi u više godine studija

2024./2025.

 • Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina 
 • Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija 
 • Sveučilišni prijediplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika 
 • Sveučilišni prijediplomski studij Sanitarno inženjerstvo 
 • Sveučilišni diplomski studij Sanitarno inženjerstvo 

2023./2024.

 • Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina 
 • Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija 
 • Sveučilišni prijediplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika 
 • Sveučilišni prijediplomski studij Sanitarno inženjerstvo 
 • Sveučilišni diplomski studij Sanitarno inženjerstvo 

Upisi u više godine studija u akademskoj godini 2023./2024. obavljat će na daljinu (online) putem web-aplikacije koja će biti dostupna u periodu od 9 sati 18. rujna 2023. do 13 sati 28. rujna 2023. 

Student je dužan osobno putem Studomata izvršiti upis u višu godinu studija. Mole se studenti da ne upisuju godinu putem Studomata dok im nisu unesene sve ocjene sa ispitnih rokova.

UPUTE – Upisi u više godine u akademsku godinu 2023./2024. 

Poveznica za online upise: https://isvuri.medri.uniri.hr/digupisi/ 

Raspored upisa u više godine studija: 

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima od ponedjeljka, 18. rujna 2023. godine do utorka, 26. rujna 2023. godine prema sljedećem rasporedu: 

 • Studenti koji su u akad. god. 2022./2023. ostvarili 60 ECTS bodova te studenti koji su položili sve ispite u akad. god. 2022./2023. zaključno s datumom 15. 9. 2023.: 
  • upisi u 2. godinu studija: ponedjeljak, 18. 9. 2023.  
  • upisi u 3. godinu studija: utorak, 19. 9. 2023.  
  • upisi u 4. godinu studija: srijeda, 20. 9. 2023.  
  • upisi u 5. godinu studija: četvrtak, 21. 9. 2023.  
  • upisi u 6. godinu studija: petak, 22. 9. 2023.  
 • Studenti svih godina studija koji polažu ispite u tjednu od ponedjeljka 18. rujna 2023. upisuju se u ponedjeljak, 25. rujna 2023. i utorak, 26. rujna 2023. 

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima od 21. do 28. rujna 2023. godine.

 • Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisu:
  • u 2. godinu studija: srijeda, 27. 9. 2023.  
  • u 3. godinu studija: četvrtak, 28. 9. 2023. 
 • Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisu:
  • u 2. godinu studija: ponedjeljak, 25. 9. 2023. 
  • u 3. godinu studija: utorak, 26. 9. 2023. 

Prema Statutu Medicinskog fakulteta u Rijeci (članak 57.) student koji se ne upiše u sljedeću akademsku godinu gubi status studenta. 

Napomena: Eventualne izmjene navedenih termina prijava i upisa bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta. 

TROŠKOVI UPISA I PARTICIPACIJE U ŠKOLARINI 

Odluka o upisninama u 2023./2024. akademskoj godini

Odluka o participaciji troškova (školarina) u 2023./2024. akademskoj godini

Odluka o participaciji troškova (školarina) za studente strane državljane (non-EU) u 2023./2024. akademskoj godini

Odluka o obročnom plaćanju participacije troškova (školarine) u akademskoj 2023./2024. godini 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija
 • Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
 • Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
 • Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Upisi u više godine studija u akad. god. 2022./2023. obavljat će na daljinu (online) putem web-aplikacije koja će biti dostupna u periodu od 9:00 sati 19. rujna 2022. do 13:00 sati 29. rujna 2022.

Poveznica za online upise: https://isvuri.medri.uniri.hr/digupisi/

OBAVIJEST
– Upisi u više godine u akademsku godinu 2022./2023.


Raspored upisa u više godine studija

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima od ponedjeljka, 19. rujna 2022. godine do utorka, 27. rujna 2022. godine prema sljedećem rasporedu:

Studenti koji su u akad. god. 2021./2022. ostvarili 60 ECTS bodova:

 • Upisi u 2. godinu studija: ponedjeljak, 19. 9. 2022. 
 • Upisi u 3. godinu studija: utorak, 20. 9. 2022. 
 • Upisi u 4. godinu studija: srijeda, 21. 9. 2022. 
 • Upisi u 5. godinu studija: četvrtak, 22. 9. 2022. 
 • Upisi u 6. godinu studija: petak, 23. 9. 2022. 

Studenti svih godina studija koji u mjesecu rujnu polažu ispite upisuju se u ponedjeljak, 26. rujna 2022. i utorak, 27. rujna 2022.   

Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima u srijedu, 28. rujna 2022. godine.

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima u srijedu, 28. rujna 2022. godine.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima u četvrtak, 29. rujna 2022. godine.

Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima u četvrtak, 29. rujna 2022. godine.


Prema Statutu Medicinskog fakulteta u Rijeci (članak 57.) student koji se ne upiše u sljedeću akademsku godinu gubi status studenta.

Napomena: Eventualne izmjene navedenih termina prijava i upisa bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

TROŠKOVI UPISA I PARTICIPACIJE U ŠKOLARINI

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
 • Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
 • Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Upisi u više godine studija u akad. god. 2021./2022. provode se online u periodu od 13. do 24. rujna 2021. godine od 09:00 do 13:00 sati.


Raspored upisa u više godine Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima prema  sljedećem rasporedu:  

 • Studenti koji su u akad. god. 2020./2021. ostvarili 60 ECTS bodova:
  • Upisi u 2. godinu studija: ponedjeljak, 13. 9. 2021.
  • Upisi u 3. godinu studija: utorak, 14. 9. 2021.
  • Upisi u 4. godinu studija: srijeda, 15. 9. 2021.
  • Upisi u 5. godinu studija: četvrtak, 16. 9. 2021.
  • Upisi u 6. godinu studija: petak, 17. 9. 2021. 
 • Studenti svih godina studija koji u mjesecu rujnu polažu ispite upisuju se od ponedjeljka, 20. 9. 2021. godine do petka, 24. 9. 2021. godine.

Raspored upisa u više godine Preddiplomskoga sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo i Diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo

Molimo studente koji su ostvarili pravo upisa u višu godinu da pristupe upisima od ponedjeljka, 13. 9. 2021. godine do petka, 24. 9. 2021. godine.  

Prema Statutu Medicinskog fakulteta u Rijeci (članak 57.) student koji se ne upiše u sljedeću akademsku godinu gubi status studenta.


Hodogram upisa:

Prijava s AAI@EduHr elektroničkim identitetom

Upisi se provode ispunjavanjem zahtjeva za upis u višu godinu studija (Medicina / Sanitarno inženjerstvo) i upisom preko Studomata.
Obvezni podaci studenta: JMBAG, OIB, službena e-adresa s privitkom (upisnina / školarina / stručna praksa / znanstveni rad) dodaje se na kraju ispunjenog zahtjeva.

 1. Ispunite Zahtjev za upis u višu godinu studija u akad. god. 2021./2022.
 2. Nakon predaje zahtjeva Služba za studentske poslove obavijestit će Vas o statusu Vašeg zahtjeva porukom na Vašu e-adresu.
 3. Upis više nastavne godine preko Studomata po odobrenju Zahtjeva.

Popis dokumenata za upis:

 • Indeks s uredno upisanim ocjenama i potpisima 
 • Potvrda o izvršenoj uplati upisnine (troškova upisa) u iznosu od 300,00 kuna
  • IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222
  • Model plaćanja: HR67
  • Poziv na br.: OIB kandidata-18
  • Opis plaćanja: upisnina 
 • Potvrda o izvršenoj uplati participacije u troškovima studija (školarine) 
  Iznos pune participacije školarine za državljane utvrđuje Senat Sveučilišta u Rijeci za svaku akademsku godinu.
  • IBAN Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci: HR9323600001101410222
  • Model plaćanja: HR67
  • Poziv na broj: OIB studenta – *šifra studija 
  • Opis plaćanja: školarina
   • 21 – Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
   • 25 – Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
   • 25 – Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
 1. Dokumenti o obavljenoj stručnoj praksi / znanstveni rad 
 2. Obrazac za prijavu predmeta niže i više godine – za studente koji upisuju predmete niže i više godine 

Kontakt:

 • e-mail: upisi-medicina@uniri.hrupisi-sanitarno@uniri.hr.
 • Tijekom upisa od 13. do 24. 9. 2021. godine od 08:00 do 16:00 sati dodatna pojašnjenja u vezi upisa moguće je dobiti na sljedeće brojeve telefona:
  • 091/982-6430
  • 091/560-9359
  • 091/539-6130

Dokumenti i upute:

Ažurirano 07.11.2023.

Skip to content