Klinička radiologija

Voditelj studija Klinička radiologija: prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med.  
elektronička pošta: damir.miletic@medri.uniri.hr


Studij je pokrenut s ciljem upotpunjavanja propisanog obveznog programa specijalizacije iz kliničke radiologije na Kliničkom zavodu za radiologiju Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Studij pohađaju specijalizanti koji se školuju za potrebe KBC-a Rijeka te drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Ovim sveučilišnim specijalističkim studijem liječnici na specijalizaciji trebaju steći neophodna znanja o najnovijim mogućnostima suvremene radiologije te njihovoj primjeni u kliničkoj praksi.

Radiološka dijagnostika i intervencija pokazuju stalnu tendenciju rasta, posebice složenih dijagnostičkih pretraga poput kompjutorizirane tomografije i magnetske rezonancije te intervencijskih postupaka, što je povezano sa značajnim tehnološkim napretkom uređaja i intervencijskih pomagala/materijala. Potrebe tržišta nedvojbeno ukazuju na dugoročni manjak specijalista kliničke radiologije. Predviđeni sveučilišni specijalistički studij Klinička radiologija obvezni je dio programa specijalističkog usavršavanja iz kliničke radiologije, koji polaznicima omogućuje pristup specijalističkom ispitu. Polaganjem ispita polaznici stječu naziv sveučilišni magistar/magistra kliničke radiologije, koji će im omogućiti polaganje specijalističkog ispita iz kliničke radiologije te zapošljavanje i rad na tim poslovima na području lokalne zajednice, Republike Hrvatske i Europske unije. Osim u javnom sektoru, velik broj radiologa zaposlen je u privatnim poliklinikama, a polaganjem specijalističkog ispita stječu uvjete za osnivanje vlastitih ordinacija i/ili poliklinika.

Programi i uvjeti specijalističkog usavršavanja iz radiologije usklađeni su s preporukama i zahtjevima Hrvatskog društva radiologa Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatske liječničke komore koja izdaje odobrenje za samostalan rad. Studij je također usklađen sa specijalističkim kurikulom Europskog radiološkog društva (European Society of Radiology – Training Curriculum for Radiology, Level I+II), koji je podložan kontinuiranoj reviziji. Kurikul podržava Hrvatsko društvo radiologa, a pokrenut je s ciljem standardiziranja edukacije i povećanja kvalitete specijalizacije iz radiologije na europskoj razini.

Predloženi studij u potpunosti se uklapa u strategiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2010.–2015., koja predviđa sastavljanje zajedničkog plana specijalizacija na Medicinskom fakultetu. Studij je također usklađen s misijom i strategijom Sveučilišta u Rijeci 2014.–2020. te omogućuje KBC-u Rijeka (nastavna baza Medicinskog fakulteta i glavni čimbenik koncepta Sveučilišne bolnice koju je prihvatio Senat Sveučilišta u Rijeci) da upotpuni specijalističko usavršavanje iz radiologije. Katedra za radiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci aktivno sudjeluje u organizaciji i izvođenju preddiplomske nastave iz kolegija Radiologija za studente medicine te kolegija Dentalna radiologija za studente dentalne medicine. Stjecanjem stručnih, znanstvenih, prostornih i kadrovskih uvjeta Klinički zavod za radiologiju stekao je uvjete i dobio odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za školovanje specijalizanata iz kliničke radiologije, što predstavlja jedan od strateških ciljeva Kliničkog bolničkog centra Rijeka kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content